Stichting voor Christelijke Filosofie

Jaarverslagen

De naam

De Stichting voor Christelijke Filosofie en de Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte.

 

Het bestuur

De leden van het bestuur van de stichting kunt u teruglezen op de pagina over onze organisatie.

 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  1. Het stimuleren van het reformatorisch wijsgerig denken en het verbreiden van de resultaten daarvan.
  2. Het zoveel mogelijk dienstbaar maken van de resultaten van het reformatorisch wijsgerig denken voor allen die theoretische of praktische arbeid verrichten.
  3. Het uitvoeren van activiteiten ten behoeve van de Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte.

(Art. 3 Statuten van de Stichting voor Christelijke Filosofie)

 

Beleidsplan

Het beleid van de Stichting voor Christelijke Filosofie en de Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte is opgenomen in Activiteitenplan 2014.

 

Financiële verantwoording en uitgeoefende activiteiten

In de onderstaande bestanden kunt u de financiële verantwoording en de uitgeoefende activiteiten teruglezen:

 

Voorgaande jaren:

 

RSIN

0035.59798

 

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen enkele vergoeding. Alleen gemaakte reiskosten worden vergoed.
De directeur ontvangt salaris volgens VNSU-schaal 11, en heeft recht op een vakantietoeslag van 8%. Gemaakte reiskosten worden vergoed.
Voor de directeur is een pensioenverzekering afgesloten. De premie wordt voor 50% door de stichting betaald.