Stichting voor Christelijke Filosofie

College Agenda’s (Delft, Eindhoven, Enschede, Leiden,Rotterdam, Wageningen)

Collegeserie : Filosofie en ethiek van het ontwerpen van  prof. dr. Maarten Verkerk,

Periode: 8 februari – 4 april, Woensdag van 15.45-17.30 uur

Technische Universiteit Eindhoven, Auditorium, zaal 11.

Samenvatting:

Een van de kernactiviteiten van ingenieurs is het ontwikkelen van nieuwe producten die variëren van productielijnen tot websites, van ziekenhuizen tot diensten, van bruggen tot life style gadgets, en van energie infrastructuren tot medische weefsels. Het ontwikkelen van nieuwe producten is erg uitdagend. Ingenieurs moeten klanten begrijpen, verschillende technologieën integreren en inspelen op de belangen van verschillende stakeholders. Tevens moeten ze gevoel hebben voor waarden, normen en de tijdgeest.

Deze colleges hebben betrekking op het ontwerpen van complexe constructies. We zullen de volgende onderwerpen bespreken:

 • Waarom filosofie van de techniek?
 • Technologie als zoektocht naar zin
 • Het begrijpen van de werkelijkheid
 • Het begrijpen van menselijke praktijken
 • Ontwerpen, methodologie en grillige processen
 • Het ontwerpen van fabrieken
 • Ethiek, waarden en religie
 • Van innovatie naar impact

Filosofie en religie: water en vuur?
Met Augustinus, Kierkegaard, en Levinas

Keuzevak Wijsbegeerte in de cursus 2016-2017 (eerste semester, dinsdagen van 15-17h)

Docent: prof. dr. Renée van Riessen

Beschrijving

Wat valt er vandaag nog te zeggen over de verhouding tussen filosofie en religie? Kunnen religieuze ervaringen een filosoof inspireren? Wat zijn religieuze ervaringen en waaraan herken je die? Kan de filosofie zelf religieuze inzichten genereren? Leven we momenteel in een tijd van Godsverduistering (een uitdrukking van  Martin Buber) ? Of zijn we bezig het heilige opnieuw te ontdekken, zoals Charles Taylor en Luc Ferry beweren? Deze en andere vragen verkennen we aan de hand van sleutelteksten van christelijke, joodse en humanistische filosofen die zich over het vraagstuk van de religie hebben gebogen. Een ontdekkingstocht waarop je klassieke filosofen ontmoet zoals Augustinus,  Kierkegaard en de joodse denkers Buber en Levinas,  en in gesprek gaat met hedendaagse denkers over religie zoals Luc Ferry en Charles Taylor.

Studielast is 140 uur, vorm: gecombineerd hoor/werkcollege. De toetsing vindt plaats in de vorm van een tweetal papers.

Overige informatie: zie E-studiegids Keuzevakken, lemma ‘ Religie en Filosofie’.

Het vak is daar te vinden onder de ingangen  ‘Wijsbegeerte’, ‘Christendom’ , ‘Jodendom’ en ‘Religie algemeen’ onder de titel Filosofie en religie: water en vuur? 

Email-adres docent :   r.d.n.van.riessen@phil.leidenuniv.nl

Overig:

 • Bovenstaande informatie is ook in de gids Keuzevakken van de Universiteit opgenomen.
 • Voor meer informatie kan men altijd contact opnemen met de docent.
 • De colleges staan ook open voor belangstellenden die niet bij Universiteit Leiden zijn ingeschreven als student(aanschuif-colleges) – uiteraard wel tegen vergoeding. Meer informatie bij de docent.

Course guide CPT-92803

Cultural philosophical background of present crises and shortcomings of development cooperation – a reformational philosophical perspective, part 1

Profile of the course:

Our culture is going through a number of global crises that sometimes are briefly indicated with the three F’s: Finance (economic crises), Fuel (energy and climate crises) and Food (issue of food security). In development cooperation these issues come together and have a strong impact. The crises are a manifestation of underlying characteristics and tensions of our (post) modern culture.

Philosophy of culture tries to identify and understand basic characteristics of particular cultures, in this case primarily of our (postmodern) European culture that is in some way spreading all over the globe (globalization). The analysis of the major tensions and problems that are experienced in our culture will lead us to the identification of deeper ideological, spiritual and moral motives that form the background of these problems.

For more details read/download Cultuurfilosofie 2017 – Colleges Henk Jochemsen.


 

 

College wm0262tu/wm0348tu Cultuurfilosofie II

Geloof en wetenschap: een goede verstand-houding

Er wordt nogal eens gesuggereerd dat geloof en wetenschap niet goed samengaan. Het bestaan van God is niet wetenschappelijk te bewijzen en geloof is een vooringenomenheid die je eigenlijk ongeschikt maakt voor wetenschap. Maar klopt dat eigenlijk wel? Is de overtuiging dat er niets bovennatuurlijks bestaat (dus ook geen God) wel een consistente positie? Alvin Plantinga is een bekende christen-filosoof, die op die vragen een interessant antwoord geeft. Hij toont aan dat het naturalisme – dat is die overtuiging dat er niets bovennatuurlijks bestaat – als een slang in zijn eigen staart bijt. Allerlei ogenschijnlijke conflicten tussen geloof en wetenschap hangen samen met naturalisme en de onhoudbaarheid daarvan is dus volgens Plantinga een antwoord op de claim dat geloof en wetenschap verstandelijk niet samengaan.

Plantinga heeft dat filosofisch heel systematisch uitgespreven in zijn boek ‘Where the conflict really lies. Science, religion and naturalism’. Van dat boek is ook een Nederlandse vertaling uitgekomen onder de titel ‘Het echte conflict. Wetenschap, religie en naturalisme’. Dit jaar bespreken we in het college wm0362tu dat boek. Je kunt zelf kiezen of je voor de Nederlandse of de Engelse versie kiest. Als je het vak wilt doen voor je master (onder de vakcode wm0348tu) moet je wel de Engelstalige versie lezen omdat Masteronderwijs in het Engels moet zijn. Iedereen wordt verzocht het boek zelf aan te schaffen (dat kan via Bolcom of Amazon). De prijs ligt rond de 20 Euro.

Opgeven is mogelijk via Blackboard.

Tijd: 2e semester 2016/2017, woensdagen 15.30-17.30 uur

Zaal: TBM Instructiezaal G

Docent: m.j.devries@tudelft.nl).