Stichting voor Christelijke Filosofie

De organisatie

organisatie

Onder de stichting vallen de hoogleraren, het curatorium, het bestuur en de werkorganisatie.

Hieronder stellen we ze kort aan u voor:

 

HOOGLERAREN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURATORIUM

 

Het curatorium dat toezicht houdt op de leerstoelen bestaat uit de volgende personen:

 • Prof. dr. F.A. van der Duyn Schouten, voorzitter
 • Dr. D.J. Bakker
 • Dr. P. Blokhuis
 • Prof. dr. J.J. Graafland
 • Ir. G.J. Harmsen
 • Prof. dr. J.C. Kennedy

BESTUUR

 

Het bestuur wordt gevormd door de volgende leden:

 • Drs. P. Sneep, voorzitter
 • Dhr. D. den Hollander, penningmeester
 • Drs. W. Vollbehr, secretaris
 • Dr. ing. C.G. Boshuijzen – van Burken
 • Dhr. D. van Schepen MA
 • Dhr. ing. A.F. de Visser MA
 • Drs. A. van Woudenberg – de Groot

DE WERKORGANISATIE

 

Dr. Sander Luitwieler is werkzaam als directeur.

 

Bureaumedewerkers:
Mevrouw M. Haan, secretarieel en administratief medewerker
Mevrouw I. Bennebroek, medewerker communicatie & PR

 

Een aantal werkzaamheden voor de stichting wordt uitgevoerd door vrijwilligers, die onder andere de facilitaire zaken en de vertalingen verzorgen.

DE NAAMSTELLING

In 1995 heetten de stichting en de vereniging beiden `voor Reformatorische Wijsbegeerte´. In 2010 is echter besloten dat de stichting niet langer Reformatorische Wijsbegeerte wordt genoemd, maar verder gaat onder de naam: Stichting voor Christelijke Filosofie. Dit kan gevolgen hebben voor uw giften die u al jaren aan de stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte deed. Alle financiële zaken worden afgehandeld door onze stichting, en kunnen aan de stichting voor Christelijke Filosofie worden overgemaakt.

BELONINGSBELEID

Het bestuur ontvangt geen enkele vergoeding. Alleen gemaakte reiskosten worden vergoed.

De directeur ontvangt salaris volgens VNSU-schaal 11, en heeft recht op een vakantietoeslag van 8%. Gemaakte reiskosten worden vergoed.

Voor de directeur is een pensioenverzekering afgesloten. De premie wordt voor 50% door de stichting betaald.