Stichting voor Christelijke Filosofie

Missie

MISSIE: DE CHRISTELIJKE FILOSOFIE

 

De stichting Christelijke filosofie (SCF) wil een partner zijn voor iedereen met ethische en levensbeschouwelijke vragen rond wetenschappelijke, maatschappelijke en professionele ontwikkelingen in een post-christelijke samenleving.
Omdat neutrale visies niet bestaan, willen we binnen Christelijke Filosofie elkaar én de samenleving uitdagen kritisch na te denken en creatieve antwoorden te vinden vanuit christelijk perspectief.

 

Door middel van leerstoelen aan universiteiten, collegereeksen, lezingen, debatten en publicaties willen we bijdragen aan de vorming van huidige en toekomstige generaties hoger opgeleiden, met bijzondere aandacht voor studenten.
*

De Stichting Christelijke Filosofie is direct verbonden met de Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte, een ontmoetings- en studienetwerk van filosofen en niet-filosofen.
We ontvangen geen subsidie, en zijn dus aangewezen op de bijdragen van leden en donateurs.