Stichting voor Christelijke Filosofie

Vrijwilligers

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

 

Als Stichting voor Christelijke Filosofie kiezen we bewust voor een kleine, professionele organisatie, omringd door actieve vrijwilligers die het gedachtegoed willen verspreiden. Ons team van medewerkers kan altijd ondersteund worden door nieuwe vrijwilligers.

 

Hieronder leest u op welk gebied u de stichting zou kunnen ondersteunen.

VRIJWILLIGER  Communicatie 

 

Wie zijn wij?

 

Christelijke filosofie staat voor kritische reflectie op fundamentele vragen over God, wereld, samenleving, mens en techniek. Christelijke filosofie kent een rijke intellectuele traditie. Al sinds het begin van de jaartelling zijn christenen vanuit de Bijbel in gesprek met uiteenlopende filosofische tradities.

 

De stichting voor Christelijke Filosofie heeft bijzondere leerstoelen aan 7 openbare universiteiten in Nederland en satellieten aan 2 andere universiteiten. Daarnaast worden er colleges gegeven aan de Christelijke Hogeschool Ede. In deze colleges leren de studenten kritisch nadenken over zichzelf en over de maatschappij waarin zij opgroeien en na hun studie een plek innemen. Elk jaar bereikt de Stichting dankzij deze colleges honderden nieuwe studenten. Wij geven hen inhoud mee die ‘impact’ heeft: een wijsgerige en levensbeschouwelijke blik op het bestaan die hen een leven lang bijblijft.

 

Naast een internationaal wetenschappelijk tijdschrift geeft de beweging het magazine Soφie uit. Dit filosofisch magazine bevat allerlei interessante artikelen en columns. Het verschijnt 6 keer per jaar en telt een kleine 2700 enthousiaste lezers.

 

De beweging voor Christelijke Filosofie heeft diverse studiekringen. In de kringen komen mensen bij elkaar voor gezamenlijke reflectie en dialoog over filosofie in de protestantse traditie en andere wetenschappelijke en maatschappelijke thema’s.

 

Wat zoeken wij?

 

Adviseur communicatie

Iemand die ons en onze redacties en studiekringen helpt met het bedenken van manieren hoe we ons werk beter, breder maar ook gerichter in de samenleving neer kunnen zetten.

 

Medewerker communicatie en / of webredacteur

We zijn op zoek naar iemand die kan helpen met de externe en interne communicatie van de activiteiten van de vereniging, o.a. via e-mailings, fondswervingsbrieven en nieuwsbrieven en andere voorkomende werkzaamheden.
Ook zoeken we iemand voor het beheren van de websites van de stichting voor Christelijke Filosofie (Nederlands en/of Engelstalig) en de social media daaromheen (twitter, linked-in en facebook), de webredactie van de tijdschriften Sophie en Philosophia Reformata.

 

We zijn daarbij op zoek naar mensen met een bewezen talent op het genoemde vakgebied en die tijd en energie hebben om zich met dat talent nuttig te maken voor onze mooie beweging. Affiniteit met het werk van de stichting strekt daarbij tot aanbeveling.

 

We zoeken medewerkers die in de buurt van het centrum (Amersfoort) wonen en die onderdeel willen uitmaken van het enthousiaste team dat daar werkt. De medewerkers die wij zoeken willen zo nu en dan ook op kantoor aanwezig zijn om samen aan de slag te zijn. Dat geeft voldoening en betrokkenheid bij een mooi stuk werk. Een deel van de werkzaamheden kan overigens natuurlijk ook vanuit het woonhuis worden verricht, zoals het beheren van websites en social media.

 

Honorering: Voor wie dat wenst is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar volgens de regels van de belastingdienst (i.e. max. € 1500 per jaar  incl. reiskosten).

VRIJWILLIGER  Coördinator Fondsenwervingsactiviteiten 

 

De SCF is op zoek naar een vrijwilliger die ons team kan versterken op het punt van onderstaande taken:

 

*Je stelt overzichten van geplande en lopende fondswervingstrajecten op en onderhoudt deze: d.w.z. je bewaakt deadlines en stuurt reminders aan degenen (bestuursleden, hoogleraren, vrijwilligers) bij wie de actie ligt. Je legt de contactgegevens van externe partners vast, evenals gemaakte afspraken, etc.

*Je verricht deskresearch naar beoogde fondsen en sponsors.

* Je stelt overeenkomsten met sponsors en donoren op en verzorgt en bewaakt de routing hiervan (parafering, ondertekening, verzending, archivering, etc.).

*Je controleert de naleving van deze contractuele afspraken door de Stichting Christelijke Filosofie en bent verantwoordelijk voor de interne coördinatie tussen bij deze afspraken betrokken personen.

* Je bent aanspreekpunt voor de externe partners (fondsen/sponsors) over de uitvoering van de overeenkomst en evalueert eerder gemaakte overeenkomsten.

* Je maakt deel uit van een gemotiveerd team van professionals en vrijwilligers die kritisch nadenken over actuele onderwerpen op basis van christelijk filosofische reflectie.

 

Omvang werkzaamheden en locatie van werken: in onderling overleg te bepalen. Vergoeding: er is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar.

 

Voor aanmelding en nadere informatie kun je contact opnemen met directeur Sander Luitwieler op telefoonnummer 033 – 4328288 of e-mailadres directie@christelijkefilosofie.nl

VRIJWILLIGER M/V

 

Vindt u hierboven geen taak die u direct aanspreekt, maar ziet u zelf een mogelijkheid om iets te betekenen voor de christelijke filosofie, neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt een e-mail sturen naar info@christelijkefilosofie.nl of bellen naar tel.: 033-43 28 288. 

 

 

Ik wil graag solliciteren