Stichting voor Christelijke Filosofie

Doneren
 donatie 

De christelijke filosofie is voor haar activiteiten helemaal afhankelijk van bijdragen en schenkingen van particulieren en organisaties. Uw financiële steun – eenmalig of op regelmatige basis – is dan ook zeer welkom.

Kiest u voor een regelmatige donatie en is uw emailadres bij ons bekend, dan houden we u graag op de hoogte via onze digitale nieuwsbrief.EENMALIG OF VAKER

  • Maak uw financiële bijdrage over op ons IBAN: NL33 INGB 0001 2095 98 t.n.v. Stichting voor Christelijke Filosofie, Amersfoort, o.v.v. gift.
  • Machtig ons via het online machtigingsformulier.
  • Machtig ons via een periodieke machtiging bij uw bank.

VOORDELIG GEVEN

 

De Stichting voor Christelijke Filosofie heeft de ANBI-status, d.w.z. is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat een gift aan onze stichting fiscaal aantrekkelijk kan zijn.

Lees hier meer over onze ANBI-status.

SCHENKEN EN NALATEN

 

1. Periodieke schenking

Overweegt u de Christelijke filosofie enkele jaren achter elkaar te steunen? Dan is een periodieke schenking fiscaal aantrekkelijker dan een of meer ‘gewone’ giften. Periodieke schenkingen zijn namelijk volledig aftrekbaar op voorwaarde dat u zich verplicht minstens vijf jaar achter elkaar jaarlijks een vast bedrag te schenken. ‘Gewone’ giften daarentegen zijn slechts aftrekbaar wanneer ze meer dan 1% van uw belastbaar inkomen bedragen.

 

Voor fiscale vragen over schenkingen kunt u ook bellen met de Belastingtelefoon 0800 0543 (gratis) of kijken op de website van de belastingdienst.

2. Eenmalige schenking

U wilt een bedrag in geld liever niet periodiek maar ‘eenmalig’ schenken, maar wel zó dat u ook nog fiscaal voordeel heeft. Maak het bedrag gewoon over op ons boven genoemde rekeningnummer. Het dagafschrift van uw bank of een kwitantie is voldoende bewijs voor de fiscus. Voorwaarde is wel dat dit bedrag of het totaal van uw giften (aan meerdere doelen) binnen een jaar meer dan 1% van uw belastbaar inkomen bedraagt.

 

Ook in dit geval kunt u voor fiscale vragen bellen met de Belastingtelefoon 0800 0543 (gratis) of kijk op de website van de belastingdienst.

3. Nalatenschappen / legaten

Als u besluit om een deel van uw nalatenschap te bestemmen voor de Stichting voor Christelijke Filosofie dan weet u dat u investeert in de vorming van jonge mensen die al snel verantwoordelijke posities in onze samenleving innemen.

 

Daarvoor moet er een officieel testament komen, opgemaakt door een notaris. U kunt onze stichting in uw testament opnemen als legataris of als erfgenaam. In het eerste geval, legataris, gaat het een specifiek omschreven bedrag maar het kan ook om één of meer goederen gaan. In het tweede geval bepaalt u in uw testament dat de Stichting voor Christelijke Filosofie erfgenaam van uw nalatenschap wordt. Als u meerdere erfgenamen aanwijst bepaalt u zelf op welk percentage van uw nalatenschap een erfgenaam straks recht heeft.

 

Wij zijn als ANBI geen successierecht verschuldigd over de verkrijgingen uit nalatenschappen.

Ja, ik wil graag nu doneren 

 

Hulp nodig? Wij helpen u graag telefonisch of via de e-mail. Klik hier voor onze contactgegevens.