Stichting voor Christelijke Filosofie

Internationaal netwerk

internationaalnetwerk

INTERNATIONAAL NETWERK

 

Het gedachtegoed van de christelijke filosofie beperkt zich niet tot onze landsgrenzen. In heel Europa, maar ook in delen van Azië, Amerika, Australië en Afrika, buigen mensen zich over de Reformational Philosophy. Binnen verschillende netwerken zoeken deze mensen van over de hele wereld elkaar op om verder te discussiëren over onderwerpen die hen bezighouden.
*

Internationale Website(s):

Tip: Internationaal congres “Christianity and the Future of our Societies” in Leuven, 15-19 augustus 2016.

 

Hieronder leest u meer en linken we u graag door naar mogelijke platforms waaraan u kunt deelnemen.LINKEDIN

 

Op Linkedin is de Stichting voor Christelijke Filosofie aanwezig als groep Christelijke Filosofie (Reformational Philosophy). Deze groep heeft bijna 350 leden uit binnen- en buitenland. De groep discussieert (vooral in het Engels) over uiteenlopende vraagstukken. Voor deelname aan deze groep is enkel een LinkedIn-profiel nodig.

 

De Stichting voor Christelijke Filosofie is op zoek naar een vrijwilliger die onder andere deze groep actief onderhoudt en indien mogelijk meediscussieert vanuit de stichting.

FACEBOOK

 

Op Facebook bevinden zich twee pagina’s met ieder een groep van zo’n 70 volgers: een Nederlandstalige groep en een Engelstalige groep. Voor deelname aan een van deze groepen is een Facebookprofiel nodig.

 

De Stichting voor Christelijke Filosofie is op zoek naar een vrijwilliger die onder andere deze groep actief onderhoudt en indien mogelijk meediscussieert vanuit de stichting.

TWITTER

 

Vooral gericht op de Nederlandssprekende twitteraars heeft de Stichting voor Christelijke Filosofie een twitteraccount. Daarnaast zijn enkele hoogleraren [link naar hooglerarenpagina] actief binnen Twitter. De twitterpagina van Christelijke Filosofie is openbaar en voor iedereen te lezen. Het is mogelijk om – als u zelf een Twitteraccount heeft – de Christelijke Filosofie te volgen. U ontvangt de tweets van de Christelijke Filosofie direct in uw tijdlijn van Twitter.

 

THINKNET FORUM

 

The Dooyeweerd Centre for Christian Philosophy zet zich in voor het verspreiden van het gedachtegoed van Dooyeweerd in het Engels. Dit centrum heeft tevens een e-mailforum opgericht, genaamd Thinknet Forum. Er zijn momenteel een paar honderd mensen wereldwijd verbonden met dit netwerk.

 

Op de website van The Dooyeweerd Centre kunt u zich gratis aanmelden voor dit e-mailnetwerk. Actieve participatie van dit netwerk wordt erg op prijs gesteld.

 

 Ga direct naar: LinkedIn | Facebook | Twitter | Thinknet Forum