Stichting voor Christelijke Filosofie

Studiekring Ede

Over deze studiekring:

 

 

Al vele jaren organiseert de studiekring Ede van september t/m april elke laatste donderdag van de maand een kringavond. De filosofiekring komt bijeen in lokaal 1.019 van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), Oude Kerkweg 100 te Ede. De avonden starten om 19.30 uur en eindigen rond 21.30 uur. Halverwege de avonden is er een pauze.

 

Voorafgaand aan een kringseizoen wordt op basis van behoeften en interesses van de kringleden een seizoensthema gekozen met een bijbehorend programma. Voor het kringseizoen 2016-2017 is het thema nog niet bekend.

 

Elke kringavond wordt ingeleid door een kringlid of door iemand van buiten de kring. Inleider geeft vooraf aan welke literatuur bestudeerd moet worden. Na de inleiding gaan we met elkaar het gesprek aan. De leden van de studiekring zijn mannen en vrouwen van alle leeftijden en met uiteenlopende beroepen en kerkelijke achtergronden. Deze pluriformiteit geeft vanuit verschillende invalshoeken mooie, interessante en brede gesprekken/discussies, waarin we met alle respect met elkaar omgaan.

 

Contact

 

Wilt u meer weten over de studiekring Ede, een kringavond bijwonen of heeft u ander vragen? Wij staan u graag te woord en hopen u verder te kunnen helpen.

 

Albert Barneveld
(0318) 472130
Turbodolf66@yahoo.com

 

Thema voor het kringseizoen 2016-2017:
*
‘De bronnen en het functioneren van de waarden in onze cultuur en samenleving’
Dit thema heeft heel veel verschillende aspecten. Te denken valt aan Europa, maar ook aan wat heeft de Reformatie ons gebracht (dit in het licht dat 2017 Reformatie-jaar is).
Hierna zijn de onderwerpen van het komende kringprogramma weergegeven. Enkele opmerkingen hierbij:

  • * het betreft een vrij uitgewerkt concept-programma
  • * de data van de avonden staan vrijwel vast
  • * muv de de eerste avond, kunnen de onderwerpen evenals de inleiders nog wat schuiven over de avonden
  • * (dit op basis van o.a. tijd die nodig is voor het behandelen van een onderwerp en/of beschikbaarheid inleider).

*

Het (voorlopig) programma van de Studiekring Ede voor het seizoen 2016-2017 :

Datum Lokaal Onderwerp Inleider
29 september 2.073 ~ let op! Robotisering Fred cupido
27 oktober 1.019 Christelijk Sociaal Congres 125 jaar Wim Eikelboom
24 november 1.019 Europa. Gemeenschappelijke markt of waardengemeenschap? Wim Eikelboom
22 december 1.019 Echte economie Roel Jongeneel
26 januari 1.019Pluraliteit in de samenleving Ide Zinkstok
23 februari 1.019 Kwaliteit van wetenschappelijk onderwijs Fred Cupido
23 maart 1.019 Reformatie (n.a.v. Lutherjaar 2017) Nog onbekend
20 april 1.019 Normatief praktijkmodel voor zorg, sociaal werk en onderwijs Maarten Verkerk

 

Graag tot ziens!

Studiekring Ede

Alle studiekringen: