Stichting voor Christelijke Filosofie

Studiekring NW-Veluwe

Over deze studiekring:

Al vele jaren (sinds 1982) organiseert de werkgroep van de Studiekring NW-Veluwe van oktober t/m mei, eenmaal per maand op vrijdag een studieavond. De studiekring komt bijeen in een zaal van de Zuiderkerk te Putten. De inhoud van het studieprogramma is een neerslag van actuele onderwerpen uit wetenschap, filosofie, theologische reflecties en andere aspecten die in de moderne samenleving aan de orde zijn.

 

In onze tijd staan weer talrijke filosofische en levensbeschouwelijke aspecten op de agenda’s van politieke organisaties en publieke instellingen. Het gezag van de traditionele organisaties in het publieke domein is niet meer vanzelfsprekend gezaghebbend. De westerse samenleving oriënteert zich op zingeving. Wat opvalt, is dat religie weer terug is. In de moderne literatuur zelfs volop.

 

Naast het gedachtegoed van de klassieke filosofen (Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein, Kierkegaard en anderen), laten de studiekringleden zich ook inspireren door werken uit de Joodse literatuur (Buber, Heschel, Levinas, etc.). Ook de christenheid heeft veel mensen voortgebracht met een betekenisvolle nalatenschap, zowel uit de rooms-katholieke als uit de protestantse traditie. Uiteraard heeft ook de huidige wetenschappelijke ontwikkeling en haar invloed op het maatschappelijk verkeer grote aandacht.

 

De inleiders komen uit de studiekring zelf en van buiten de studiekring. Erg gelukkig zijn de leden met de kwalitatieve inbreng van (oud-)hoogleraren die betrokken zijn bij de Stichting voor Christelijke Filosofie, maar ook met de deskundigheid van inleiders buiten deze kring. Voor aanvang van het seizoen wordt aan de leden een syllabus uitgereikt, met een korte beschrijving van het in te leiden onderwerp per studieavond.

 

De leden van de studiekring zijn mannen en vrouwen van alle leeftijden, met uiteenlopende beroepen en kerkelijke achtergronden. Het sociale aspect is een bindende factor van de (ruim veertig) leden. Respect voor elkaar verbindt. Tijdens de pauze en na afloop met een hapje en drankje ontstaan in een openhartige sfeer persoonlijke contacten tussen de studiekringleden onderling.

Deze studiekring heeft ook een eigen website. Nieuwsgierig geworden? Ga naar www.studiekring-nw-veluwe.nl.

 

CONTACT

 

Voor inlichtingen:
Aart Dokter te Putten
Tel.: 0341- 491 911
E-mail: aartdokter@hotmail.com

Leen van Haaften te Harderwijk
Tel.: 0341-414 886
E-mail: leenhaaften@hetnet.nl

 

PROGRAMMA

 

Programmaoverzicht 2016-2017

Datum Onderwerp Inleider
7 oktober 2016 Het Oude Testament als basis voor Joods denken en christelijke filosofie Dr. R. Bos
11 november 2016 Canon van 700 jaar Joods Nederland ~Een dubbele erfenis Dr. B. Wallet
9 december 2016 Aurelius Augustinus (396 -430) ~ Zijn denken en de Griekse filosofie Dr. K. van der Zwaag
13 januari 2017 Gereformeerde denkers en filosofie: een contradictie? N.a.v. “Denken met het hart” Otto de Bruijne
10 februari 2017 Vrede met de rede ~ Wat is Verlichting? Prof. dr. J. Hoogland
10 maart 2017 Is de Verlichting een beperking of een versterking voor christelijke filosofie? Kees Kleingeld
7 april 2017 George Steiner (1929) ~ Op de bres voor de westerse cultuur Prof. dr. S. Griffioen
12 mei 2017 Roger Scruton (1944) ~ Eindeloos verlangen naar het heilige Dr. P. Blokhuis

 

Alle studiekringen: