Stichting voor Christelijke Filosofie

Henk Jochemsen

foto3 HJ

Henk Jochemsen

Henk Jochemsen (1952) studeerde Moleculaire Biologie aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen en promoveerde in 1979 in dit vakgebied aan de Universiteit Leiden.

 

Van 1980 – 1986 was hij als stafwerker van de International Fellowship of Evangelical Students werkzaam in Paraguay. Naast het verrichten van dit studentenwerk doceerde hij moleculaire biologie aan de Nationale Universiteit in Asunción en christelijke ethiek aan twee predikantsopleidingen.

 

Van 1987–2009 was hij directeur van het Prof. dr. G. A. Lindeboom Instituut, centrum voor medische ethiek, te Ede.

 

Vanaf 1998 tot eind 2009 was hij bijzonder hoogleraar medische ethiek op de Lindeboomleerstoel voor medische ethiek aan het VUmedisch centrum van de VU Universiteit  te Amsterdam.

 

Van 2002-2006 was hij deeltijd lector Ethiek van de zorg bij de Christelijke Hogeschool Ede i.s.m. de Gereformeerde Hogeschool te Zwolle en de Christelijke Hogeschool De Driestar te Gouda.

 

Vanaf 1 juli 2008 is hij bijzonder hoogleraar Christelijke filosofie in Wageningen (0,2 fte) en vanaf 1 januari 1009 is hij algemeen directeur van Prisma, vereniging van christelijke organisaties voor ontwikkelingssamenwerking (0,8 fte). In die functie is hij vanaf 2010 bestuurslid van de brancheorganisatie Partos en van Micha-Nedeland.

 

Hij is gehuwd met Marieke Kok en heeft drie kinderen en acht kleinkinderen.

 

Zie verder: http://www.geloofinzorg.nl/page/103

Recente activiteiten

“ Momenteel ben ik bezig met ethiek van landbouw en voedselproductie. De recente problematiek van de vogelgriep maakt duidelijk hoe actueel dat is. Dit thema geef ik daarom ook aandacht in mijn huidige collegeserie over ethiek van wetenschap en techniek. Het komend voorjaar ga ik het hebben over de cultuurfilosofische achtergronden en het begrip ‘ontwikkeling’ en de betekenis ervan voor ontwikkelingssamenwerking. We zullen zien dat bepaalde kernmerken van onze moderne cultuur achtergrond zijn van veel problemen, dat geldt overigens zowel voor ontwikkelingssamenwerking als voor onze voedselproductie.

 

Ook ben ik de laatste maanden druk geweest met de begeleiding van promovendi. Eén van hen is in de eindfase van zijn onderzoek naar ‘medische ingrepen ter verbetering van de mens’. Hij onderzoekt wat er vanuit filosofisch en theologisch perspectief te zeggen valt over de betekenis van de menselijke lichamelijkheid als wezenskenmerk van de mens.“

Contact

Vakgebied

Filosofie en Ethiek van life sciences, o.m. synthetische biologie; Geloof en wetenschap, Ontwikkelingssamenwerking en cultuurfilosofie, Verbeteringsgeneeskunde

Overige activiteiten

 • Gastspreker over bovengenoemde onderwerpen.
 • Andere hoofdfunctie: Directeur Prisma, vereniging van christelijke organisaties in  Ontwikkelings-samenwerking en diaconaat wereldwijd

Universiteit

 • Universiteit: Wageningen universiteit en researchcentrum (WUR)
 • Verbondenheid: Sinds 2008 is Henk Jochemsen bijzonder hoogleraar Christelijke filosofie aan de WUR (http://www.wageningenur.nl/nl/wageningen-university.htm). In die hoedanigheid geeft hij onderwijs en begeleidt hij geregeld Masterstudenten en enkele promovendi. 

Publicaties

 • H Jochemsen, G Glas. Verantwoord medisch handelen – Proeve van een christelijke medische ethiek. Lindeboomreeks dl.10. Amsterdam: Buijten en Schipperheijn 1997
 • H Jochemsen (red). Toetsen en begrenzen. Een ethische en politieke beoordeling van de moderne biotechnologie. Lindeboomreeks 12.  Amsterdam: Buijten en Schipperheijn 2000. Tevens (co)auteur van de hoofdstukken 1, 2, 4, 9 en 10.
 • H Jochemsen & E van Leeuwen (redactie). Zinervaring in de zorg. Over de betekenis van spiritualiteit in de gezondheidszorg. Assen: Van Gorcum 2005.
 • H Jochemsen & J van der Stoep (eds.) Different cultures, one World. Dialogue between Christians en Muslims about globalizing technology. Amsterdam: Rozenberg 2010. Hierin: H Jochemsen & J van der Stoep. General introduction; en: J van der Stoep & H. Jochemsen. Epilogue.
 • Hegeman JJ, M Edgell, H Jochemsen. Practice and profile. Christian formation for vocation. Eugene (Oregon): Wipf&Stock 2011.
 • Th Boer (red). Bezinning op het levensbegin. Verzamelde opstellen van Henk Jochemsen. Lindeboomreeks deel 17. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2009.
 • H Jochemsen. Opdat het gras weer bloeie. Ontwikkeling, levenswetenschappen en religie. Rede gehouden bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Reformatorische Wijsbegeerte aan de Wageningen Universiteit en Researchcentrum.
 • Euthanasie bij dementerende mensen (Mr.drs. Pauline F. Kamphorst-Helsloot, Prof.dr. Henk Jochemsen) (PDF)
 • Kan het nog – Christen zijn in een post-moderne samenleving – Henk Jochemsen (PDF)
 • Voedsel ethiek vraagt om landbouw ethiek – Henk Jochemsen (PDF)

 

Publicaties in internationale per reviewed tijdschriften of boeken (een selectie)

 • A Normative Model for the Practice of Cooperation in Developmentas a Basis for International Social Justice, Henk Jochemsen (PDF)
 • Modernization and environmental problems: How to avoid the pitfalls, H. Jochemsen, PhD (PDF)
 • H Jochemsen, J Keown. Voluntary euthanasia under control?: the latest empirical evidence on euthanasia in the Netherlands. J Medical Ethics 1999;25, no.1:16-21.
 • H Jochemsen. Is cloning compatible with human rights and human dignity? In: Wagner T, Carbone  L. Fifty years after the declaration. The United Nations’ record on human rights. New York: University of America Press 2001, p.33-43.
 • H Jochemsen, H ten Have, Issue editors of special issue of Theoretical Medicine and Bioethics on professional autonomy in healthcare (PDF).
  • H Jochemsen, H ten Have. The autonomy of the health profession: an introduction. Theoretical Medicine and Bioethics 21 (2000) nr. 5, p.405-408.
  • J Hoogland, H Jochemsen. Professional autonomy and the normative structure of medical practise. Theoretical Medicine and Bioethics 21 (2000) nr. 5, p.457-475
  • JJ Polder, H Jochemsen. Professional autonomy in the healthcare system. Theoretical Medicine and Bioethics 21 (2000) nr. 5, p.477-491.
 • H. Jochemsen Normative practices as an intermediate between theoretical ethics and morality. Philosophia Reformata 71 (2006): 96-112.
 • H Jochemsen. An Ethical Assessment of Cisgenesis in Breeding Late Blight Resistant Potato. Potato Research (2008) 51:59–73
 • H Jochemsen. Calvinist spirituality and its meaning for ethics. In: H Blommestein, Ch Caspers, R Hofman, F Mertens, P Nissen, H Welzen (eds). Seeing the seeker. Explorations in the discipline of spirituality. Studies in spirituality Suppl. 19. Leuven: Peeters 2008;463-474.
 • H Jochemsen, M. Klaasse-Carpentier, BS Cusveller, A van de Scheur, J Bouwer. Questions if life and death in the terminal phase – Towards quality criteria for spiritual care in the terminal palliative care from the patient’s perspective. In: J Bouwer (ed.) Spirituality and meaning in health care. A Dutch contribution to an ongoing discussion. Studies in spirituality Supplement 17. Leuven:Peeters 2008;85-104.
 • H. Jochemsen.  Die aktuelle Situation der Sterbehilferegelung in den Niederlanden – Daten und Diskussion. In: Junginger T, Perneczky A, Vahl C-F, Werner C.  (Hrsg) Grenzsituationen in der Intensivmedizin. Entscheidungsgrundlagen. Heidelberg: Springer Medizin Verlag; 237-243
 • H Jochemsen. Medical practice as the primary context for medical ethics. In: Weisstub DN, Diaz Pintos G. Autonomy and human rights un health care. An international perspective. Springer 2008;189-204 (PDF)
 • Henk Jochemsen, Carolus J Reinecke. Three models for embedding biomedical practices in a traditional cultural context. Genomics & metabolomics in the treatment of HIV/AIDS. In: Jan van der Stoep & Sytse Strijbos (Eds.) From Technology Transfer to Intercultural Development. A Disclosive Vision of Technology for a Globalizing World. Amsterdam: Rozenberg Publishers 2011;59-72
 • Gert Hunink, René van Leeuwen, Michel Jansen & Henk Jochemsen. Moral issues in mentoring sessions. Nursing Ethics 2009; 16 (4): 487-498; doi. 10.1177/ 0969733009104611
 • Rene van Leeuwen, Lucas J Tiesinga, Berrie Middel, Doeke Post and Henk Jochemsen. The validity and reliability of an instrument to assess nursing competencies in spiritual care. Journal of Clinical Nursing 2009; 18 (19): 2857-2869; doi: 10.1111/j.1365-2702.2008.02594.x
 • Hardeman E, Jochemsen H. Are There Ideological Aspects to the Modernization of Agriculture? J Agric Environ Ethics, DOI 10.1007/s10806-011-9331-5
 • Vlasblom JP, Jenny T van der Steen, Dirk L Knol, H Jochemsen. Effects of a spiritual care training for nurses, Nurse Educ. Today (2010), doi:10.1016/j.nedt.2010.11.010
 • Jan P. Vlasblom, Jenny T. van der Steen, Henk Jochemsen. Spiritual care in a hospital setting: nurses’ and patients’ perspectives. Nursing Reports 2012; 2:e7:39-44.
 • H Jochemsen. Towards sustainable food production : a normative analysis of agrarian practice. In: Lucius Botes, Roel Jongeneel, Sytse Strijbos (eds.) Reintegrating technology and economy in human life and society. Amsterdam: Rozenberg 2012: 121-136
 • Calvinist spirituality and its meaning for ethics – Henk Jochemsen  (PDF)
 • Human stem cells: source of hope and controversy – Henk Jochemsen Phd (PDF)
 • An Ethical Assessment of Cisgenesis in Breeding Late Blight Resistant Potato – H. Jochemsen (PDF)
 • Sterbehilfe: Wirkt das niederländische Modell? (PDF)
 • Christian ethics as a refelction on creation and revelation – Henk Jochemsen (PDF)
 • An ethical foundation for careful animal husbandry – Henk Jochemsen (PDF)
 •  Normative_practices Hjochemsen Phil Ref
 • Med practice and med ethics in weisstub et al Jochemsen_zm2
 • Jochemsen et al. Paper Koers July 2014
 • Jochemsen agrarian practice april 2011
 • H Jochemsen Norrmative model OS Boek Peeters
 • HJ – Beijing 2013 HJ Modernization and its problems

 

Kijk voor nog meer publicaties van Henk Jochemsen op de website van het Lindeboom Instituut.