Stichting voor Christelijke Filosofie

Maarten J. Verkerk

Maarten J. Verkerk

Maarten J. Verkerk

Maarten Verkerk is bijzonder geïnteresseerd in het grensgebied van praktijk en filosofie. Hij gebruikt de inzichten van de filosofie om praktische problemen beter te begrijpen en naar oplossingen te zoeken. Op basis van filosofische theorieën heeft hij modellen ontwikkeld om de complexiteit van technologische ontwerpen als smart grids en woningen voor kwetsbare ouderen beter te begrijpen en normatieve aspecten te onderkennen. Hij houdt zich onder andere bezig met smart grids, film en filosofie, duurzaamheid, bedrijfsethiek, voedsel, zorginnovatie en change management. Ook doet hij onderzoek naar de invloed van religieuze motieven op het ontwerpen van de innovaties in de zorg. Hij is tevens deskundig op het gebied van feminisme.

 

Maarten Verkerk studeerde chemie, theoretische natuurkunde en filosofie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij promoveerde in 1982 op de elektrische geleiding van oxides. Hij was een aantal jaren verbonden als senior researcher aan het Natuurkundig Laboratorium van Philips. Bij deze internationale onderneming heeft hij ook fabrieken gemanaged in het binnen- en buitenland. In 2003 werd hij directeur van een psychiatrisch ziekenhuis in Maastricht. Maarten promoveerde in 2004 op een tweede proefschrift op het grensvlak van techniek, organisatiekunde en filosofie. Sinds 2008 is hij verbonden als Raad van Bestuur aan VitaValley, een innovatienetwerk in de zorg.

Contact

Vakgebied

Duurzaamheid en gezondheidszorg

Overige activiteiten

 • Treedt regelmatig op als gastspreker met lezingen over het onderzoeksgebied

Universiteit

 • Universiteit:  Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Maastricht
 • Verbondenheid:
 • Maarten Verkerk is sinds 2004 verbonden als bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Recent is zijn contract weer met vijf jaar verlengd tot 2017. (homepage)
 • Maarten Verkerk is sinds 2008 verbonden als bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Universiteit van Maastricht. Recent is zijn contract verlengd tot 2018.

Publicaties

PUBLICATIES OP HET GEBIED VAN FYSICA, CHEMIE EN MATERIAALKUNDE

Boeken

 • M.J. Verkerk, 1982, Electrical conductivity and interface properties of oxygen ion conducing materials, 205 pp, Academisch proefschrift, University of Twente, Krips Repro, Meppel.

 

B. Publicaties

 • H.T. Cahen, M.J. Verkerk and G.H.J. Broers, Electrochimica Acta 23, 885-889 (1987). ‘Gibbs free energy of formation of Bi2O3 from EMF cells with delta-Bi2O3 solid electrolyte’.
 • K. Keizer, M.J. Verkerk and A.J. Burggraaf, Ceramurgia Int. 5, 143-147 (1979). ‘Preparation and properties of new oxygen ion conductors for use at low temperatures’.
 • M.J. Verkerk, K. Keizer and A.J. Burggraaf, J. Appl. Electrochem. 10, 81-90 (1980). ‘High oxygen ion conduction in sintered oxides of the Bi2O3-Er2O3 system’.
 • M.J. Verkerk and A.J. Burggraaf, J. Appl. Electrochem. 10, 677-681 (1980). ‘Free energy of formation of stabilized Bi2O3 (fcc) from e.m.f. measurements’.
 • M.J. Verkerk and A.J. Burggraaf, J. Electrochem. Soc. 128, 75-82 (1981). ‘High oxygen ion conduction in sintered oxcides of the Bi2O3-Dy2O3 system’.
 • M.J. Verkerk and A.J. Burggraaf, Solid State Ionics 3/4, 463-467 (1981). ‘High oxygen ion conduction in sintered oxides of the system Bi2O3-Ln2O3’.
 • A.J. Burggraaf, T. van Dijk and M.J. Verkerk, Solid State Ionics 5, 519-522 (1981). ‘Structure and conductivity of pyrochlore and fluorite type solid solutions’.
 • M.J. Verkerk, G.M.H. van de Velde, R.B. Helmholdt and A.J. Burggraaf, J. Phys. Chem. Solids 43, 1129-1136 (1982). ‘Structure and ionic conductivity of (1-x)Bi2O3.xEr2O3’.
 • M.J. Verkerk, B.J. Middelhuis and A.J. Burggraaf, Solid State Ionics 6, 159-170 (1982). ‘Effect of grain boundaries on the conductivity of high-purity ZrO2-Y2O3 ceramics’.
 • M.J. Verkerk, A.J.A. Winnubst and A.J. Burggraaf, J. Mat. Sci. 17, 3113-3122 (1982). ‘Effect of impurities on sintering and conductivity of yt­tria-stabilized zirconia’.
 • A.J. Burggraaf, M.P. van Dijk, M.J. Verkerk and K.J. de Vries, Solid State Chemistry 1982, Studies in Inorganic Chemistry 3, 185-188 (1982). ‘Structure and conductivity of some pyrochlore and fluorite type solid solutions’.
 • M.J. Verkerk, M.W.J. Hammink and A.J. Burggraaf, J. Electrochem. Soc. 130, 70-78 (1983). ‘Oxygen transfer on substituted ZrO2, Bi2O3 and CeO2 electro­lytes with platinum electrodes. I Electrode resistance by D.C. polarizati­on’.
 • M.J. Verkerk and A.J. Burggraaf, J. Electrochem. Soc. 130, 78-84 (1983). ‘Oxygen transfer on substituted ZrO2, Bi2O3 and CeO2 electrolytes with pla­tinum electrodes. II A.C. Impedance study’.
 • A.J.A. Winnubst, M.J. Verkerk and A.J. Burggraaf, Adv. in Ceramics 7, 177-183 (1983). ‘Effect of grain-boundary compositon on the conductivity of yttria-stabilized zirconia’.
 • M.J. Verkerk and I.J.M.M. Raaymakers, Thin Solid Films 124, 271-275 (1985). ‘Topographic characterization of vacuum-deposited films by optical methods’.
 • M.J. Verkerk and W.A.M.C. Brankaert, Thin Solid Films 134, 77-88 (1986). ‘Effects of water on the growth of aluminium films deposited by vacuum evaporation’.
 • M.J. Verkerk, A. van Eenbergen and E. Bruninx, Int. J. Adhesion and Adhe­sives 6, 42-44 (1986). ‘ESCA study of the adhesion failure of galvanic nickel layers’.
 • G.J. van der Kolk and M.J. Verkerk, J. Appl. Phys. 59, 4062-4067 (1986). ‘Microstructural studies of the growth of aluminium films with water conta­mination’.
 • M.J. Verkerk and I.J.M.M. Raaymakers, Appl. Optics 25, 3602-3609 (1986). ‘Characterization of the topography of vacuum-deposited films. Part I: Light scattering’.
 • M.J. Verkerk and I.J.M.M. Raaymakers, Appl. Optics 25, 3610-3615 (1986). ‘Characterization of the topography of vacuum-deposited films. Part II: Ellipsometry’.
 • M.J. Verkerk and G.J. van der Kolk, J. Vac. Sci. Techn. A4, 3101-3105 (1986). ‘Effects of oxygen on the growth of vapor-deposited aluminum films’.
 • G.J. van der Kolk and M.J. Verkerk, Mat. Res. Soc. Symp. Proc. 71, 357-362 (1986). ‘Recrystallization of oxygen contamated Al films’.
 • M.J. Verkerk and W.A.M.C. Brankaert, J. Mat. Sci. Lettr. 6, 115-117 (1987). ‘Optical properties of reactively evaporated aluminium films’.
 • C. van Opdorp and M.J. Verkerk, J. Appl. Phys. 63, 1518-1525 (1988). ‘Stress distribution in released vacuum-deposited aluminium films’.
 • G.J. van der Kolk, M.J. Verkerk and W.A.M.C. Brankaert, Semiconductor International, May 1988, 224-227. ‘Effects of Contamination on Aluminium Films. Part I: Room Temperature Deposition’.
 • M.J. Verkerk, G.J. van der Kolk and W.A.M.C. Brankaert, Semiconductor International, June 1988, 106-111. ‘Effects of Contamination on Aluminium Films. Part II: Elevated Temperature Deposition’.
 • M.J. Verkerk, G.J. Janssen, L.T.L. Vugts, P. Schnabel, T. Yamaguchi and L.P.J. Hoogeveen, Proc. Actuator 1994, june 1994, Bremen, 175-178. ‘Multilay­er Piezoelectric Benders’.

 

C. Patenten

 • M.J. Verkerk and A.J. Burggraaf, ‘Sensor for determining the oxygen content in a gas’, Ned. Octr. Aanvrage Nr 8105116, d.d. 12-11-1981.
 • M.J. Verkerk, H. Veenvliet, A.H.M. Raaymakers and A.H. Witjes, ‘Method of manufacturing a diffuse reflector’, Ned. Octr. Aanvrage Nr 8602567, d.d. 13-10-1986.

 

PUBLICATIES OP HET GEBIED VAN DE ORGANISATIEKUNDE

Boeken

 • M.J. Verkerk, J. de Leede en H.J. van der Tas, 1997, Marktge­richt produc­tiemanagement: Van taakgroep naar mini-company, 200 pp, Kluwer Bedrijfswe­tenschappen, Deventer.
 • M.J. Verkerk en I. Janssen, 2002, Verbeteren is leuk! Verbeterteams in de praktijk. Een handleiding, 110 pp, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer.
 • M.J. Verkerk and I. Janssen, 2004, Improvement Teams at Work, 105 pp, American Technical Publishers, London.
 • M.J. Verkerk, 2004, Trust and Power on the Shop Floor. An ethnographical, ethical, and philosophical study on responsible behaviour in industrial organisations, 490 pp, academisch proefschrift, Univerity of Maastricht, Eburon, Delft.
 • Maarten J. Verkerk en Frank M.L. Leerssen, 2005, Verantwoord gedrag op de werkvloer (digitaal deel 1 en 2). Het effectief implementeren van bedrijfscodes en ethische programma’s, 100 pp, Van Gorkum, Assen.

 

B. Hoofdstukken in boeken

 • Dekker e.a., 2002, Inspirerend leiderschap, De Vuurbaak, Barneveld.
 • J. van der Graaf e.a., 2003, Normen op hun waarde geschat. Bijdrage aan de maatschappelijke bezinning in tien essays, Groen, Heerenveen.
 • L. Moratis en Mark van der Veen (red.), Basisboek Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Van Gorcum, Assen.
 • Maarten J. Verkerk, ‘Globalisering, economische macht, democratie en sociale gerechtigheid. Een pleidooi voor een verantwoordelijkheidsethiek’, in Responsabilisering van bedrijven in conflictregio’s en landen met een zwakke overheid, red. P. Nauwelaerts en A. Schramme, Roularta Books, Roeselare, 2008, p107-118.

 

C. Publicaties

 • C.F.A. van der Sanden, D. Grootjans, A.G.W. Peeters en M.J. Verkerk, Be­drijfskundig Vakblad, april 1996, 13-17. ‘Een logistiek concept ter onder­steuning van lean-manufacturing’.
 • M.J. Verkerk, J. de Leede en H.J. van der Tas, Bedrijfskundig Vakblad, december 1996, 34-38. ‘Mini-companies: een marktgerichte visie op productiemanagement’.
 • M.J. Verkerk, J. de Leede en H.J. van der Tas, 1997, Methoden, Technieken en Analyses, afl. 45, I.6.3.1., 101-114. ‘Marktgericht productiemanagement’.
 • M.J. Verkerk, A.G.W. Peeters, R.J.H. van der Kuil en F.M. van Eijnatten, Bedrijfskundig Vakblad, mei 1997, 4-8. ‘Simultane lay-out-planning, organisa­tieontwerp en technologie ontwikkeling’.
 • R.J.H. van de Kuil, F.M. van Eijnatten, A.G.W. Peeters and M.J. Verkerk, International Journal of Facilities Management, 1, 193-197 (1997). ‘Simultaneous Layout Planning, Organisation Design and Technology Development: Preparing for World Class Standards in production’.
 • J. de Leede en M.J. Verkerk, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 14, 290-291. ‘Repliek: A zeggen, B doen en C ondersteunen’.
 • M.J. Verkerk, J. de Leede, and A.H. Nijhoff, Business and Society Review, winter 2001, 106, no 4, 353-378 (2001). ‘From responsible management to responsible organizations: the democratic principle for managing organizational ethics’.
 • J. de Leede, J.K. Looise, and Maarten Verkerk, Personnel Review, 31, no 4, 338 – 355 (2002). ‘The mini-company: a specification of sociotechnical business systems’.
 • M.J. Verkerk en I. Janssen, 2002, Methoden, Technieken en Analyses, afl. 67, I.5.1.5., 101-120. ‘Verbeterteams in de parktijk. Een handleiding.’
 • M.J. Verkerk, 2002, Toekomst van de arbeidsverhoudingen, p61-64, ‘Macht, gezag en democratie’,
 • Maarten J. Verkerk, oct. 2004, ‘Bedrijfsethiek vraagt om een bedrijfskundig kader’, Management en Organisatie, vol. 58, no 4/5, p30-44.
 • J. de Leede en M.J. Verkerk, ‘Voorbij Operational Excellence?’, Tijdschrift voor HRM, jrg. 10, zomer 2007, p24-27.

 

PUBLICATIES OP HET GRENSGEBIED VAN FILOSOFIE, THEOLOGIE EN WETENSCHAP

Boeken

 • P. Blokhuis, M.J. Verkerk, A.J. Bosch, A. Zijlstra en S. Huizinga, 1987, Wordt de computer een soortgenoot?, 95 pp, Kok, Kampen.
 • M.J. Verkerk, 1997, Sekse als antwoord, 265 pp, Buijten & Schip­per­heijn, Amsterdam.
 • J.M. Aarnoudse, H. Folkers, G.C. den Hertog, S. Meijers, J.M. Mudde, M.C. Mulder en M.J. Verkerk, 1998, Vrouwen op een zij-spoor? Emancipatie van de vrouw en het verstaan van de Schrift in gereformeerd perspectief, 269 pp, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam.
 • M.J. Verkerk en C. Verkerk-Vegter, 1999, M/V. Mens en relaties in de eenentwintigste eeuw, 225 pp, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam.
 • K. Boersma, J. van der Stoep, M.J. Verkerk en A. Vlot (red.), 2002, Aan Babels stromen. Een bevrijdend perspectief op ethiek en techniek. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam.
 • Maarten J. Verkerk, 2005, De zieke koning en de dronken knecht. Reformatorische beschouwingen over de ethiek van de techniek, oratie, TU Eindhoven.
 • Bart Cusveller, Maarten Verkerk en Marc de Vries, De Matrix Code. Sciencefictionfilms als spiegel van de technologische cultuur, Buijten & Schipperheijn, 2007.
 • Maarten J. Verkerk, Jan Hoogland, Jan van der Stoep en Marc J. de Vries, Denken, ontwerpen, maken. Basisboek techniekfilosofie, Boom, 2007.
 • Maarten J. Verkerk, 2010, Herordening van het sacrale. Religie, ethiek en zorginnovatie, oratie, Maastricht.
 • Jan Hoogland en Maarten Verkerk, Prediker voor managers. Levenswijsheid voor bestuurders en professionals, Ten Have, 2010, 175 pp.
 • Bart Cusveller, Maarten Verkerk and Marc de Vries, The Matrix Reformed, Dordt Press, 2011, 150 pp. Vertaling van De Matrix Code (2007).
 • M.J. Verkerk (red.), Scherp gezien. Film en christelijke filosofie, Buijten&Schipperheijn, 2011, 250 pp. (UM)
 • In deze bundel co-auteur van de volgende hoofdstukken:
 • Hoe kijk je film? (met B. Cusveller) (p9-19)
  • American Beauty: op zoek naar zin (p36-49)
  • 16. The Insider: integriteit en moraliteit in het zakendoen (p222-235)
  • 17. Scherp gezien: evaluatie (met B. Cusveller, J. Hoogland en M. Vermeulen)
   • (p236-241)
 • D.J. Bakker, D. Post, J.J. Polder en M.J. Verkerk (red.) Een vitale toekomst. Onze gezondheidszorg in 2040, 2012, Reed Business, Amsterdam, 232 pp.
 • In deze bundel co-auteur van de volgende hoofdstukken:
  • Inleiding (met D.J. Bakker, D. Post en J.J. Polder), p11-14 (UM)
  • De toekomst ven eHealth: zorg, organisatie en bedrijfsvoering (met J. van Meurs, D.J. Bakker, M. de Lange en H. Wortmann), p111-119. (UM)
  • Alternatieve businessmodellen in de zorg (met G. van Dijk), 211-219. (UM)
  • Evaluatie (met D.J. Bakker, D. Post en J.J. Polder), p223-230 (UM).

 

B. Hoofdstukken in boeken

 • Wilcke – van der Linden e.a., 1999, Vrouw en kerk, De Vuurbaak, Barneveld.
 • G. Buijs e.a., Homo Respondens, Buijten & Schipperheijn.
 • Maarten J. Verkerk en Nienke Verkerk-Vegter, ‘Een cultuurfilosofische analyse van de betekenis van verschillen’, in Vrouwen in de politiek. Van stem naar zetel, redactie: A. van Eerden e.a., ChristenUnie, Amersfoort, 2007, p53-67.

 

C. Publicaties in internationale tijdschrijften

 • M.J. Verkerk, Philo­sophia Refor­mata 54e jrg nr 2, 111-146 (1989). ‘Gödel, Escher, Bach & Dooyeweerd’.
 • M.J. Verkerk, Philosophia Reformata 64e jrg nr 1, 52-70 (1999). ‘Tussen harmonie en hiërarchie. De positie van de vrouw in de Chinese samenleving’.
 • M.J. Verkerk, Philosophia Reformata 65e jrg nr 2, 204-207 (2000). Boekbespreking van Experimentele filosofie. Geschiedenis van de natuurkunde vanuit een wijsgerig perspectief van Dick Stafleu.
 • M.J. Verkerk, Philosophia Reformata 68e jrg nr 1, 77-85 (2003).  Critical study ‘De oratie van Johan J. Graafland’.
 • M.J. Verkerk en A. Zijlstra, Philosophia Reformata 68e jrg nr 2, 101-122 (2003). ‘Philosophical Analysis of Industrial Organisations’.
 • L.M.M. Royakkers and M.J. Verkerk, ‘Formalisation of multi-dimensional responsibility. Taylor versus socio-technical systems design’, Workshop on Distributed Intelligent Systems: Collective Intelligence and Its Apllications (DIS’06), Washington: IEEE Computer Society 2006, p309-314.
 • M.J. Verkerk, 2006, ‘Building blocks for an Integrative Ethics’, Proceedings of the 12th Annual Working Conference of CPTS 2006, p141-148.
 • M.J. Verkerk, 2007, ‘Critical Study: In Search of an Integrative Vision for Technology’Philosophia Reformata, vol. 72, no 1, p68-76.
 • B. Molewijk, M.J. Verkerk, H. Milius and G. Widdershoven, ‘Implementing moral case deliberation in a psychiatric hospital: process and outcome’, Medical Health Care and Philosophy, 2008, vol 11, p43-56.
 • L.M.M. Royakkers and M.J. Verkerk, 2009, ‘Modeling responsibility in organizations
 • Proceedings of the IADIS International Conference Intelligent Systems and Agents 2009, Algarve, Portugal, 21-23 June 2009, Ed. A.P. Reis. – Algarve : IADIS Press, 2009, p.177-187
 • M.J. Verkerk, C. Verkerk-Vegter en H.J. van der Streek, ‘Herman Bavinck en het ‘vrouwenvraagstuk. Religie als motivatie en inspiratie’, Tijdschrift voor Genderstudies, 2012, no 1, p20-31.

 

D. Publicaties in Filosofie in Bedrijf

 • M.J. Verkerk en J. de Leede, Filosofie in Bedrijf  7e jrg nr 1, 9-21 (1997). ‘Tussen beheersing en verantwoordelijkheid’.

E. Publicaties in Radix

 • M.J. Verkerk, Radix 11e jrg nr 2, 69 -103 (1985). ‘Tussen productie en reproductie. Achter­gronden van de socialistisch-feministische beweging’.
 • M.J. Verkerk, Radix 11e jrg nr 4, 254-257 (1985). Boekbespreking van ‘Ge­dwongen gelijk te zijn?’ van H.H. Sietsma e.a.
 • M.J. Verkerk en C. Verkerk-Vegter, Radix 12e jrg nr 1,3-29 (1986). ‘’Van een chaotische industriële maatschap­pij naar een betere informatiemaatschap­pij. Achtergronden van het golvenmodel van Alvin Toffler’.
 • C. Verkerk-Vegter en M.J. Verkerk, Radix 12e jrg nr 1, 30-55 (1986). ‘De toekomst van het gezin. Con­frontatie van Alvin Toffler’s denken met de visies van enkele gezinssocio­logen’.
 • M.J. Verkerk, Radix 12e jrg nr 3, 179-183 (1986). Boekbespreking van ‘Man en vrouw in bij­bels per­spec­tief’ van C. den Boer.
 • M.J. Verkerk, Radix 14e jrg nr 2, 127-132 (1988). Boekbespreking van ‘De mens van Turing’ van J. D. Bolter.
 • M.J. Verkerk en W. Vegter, Radix 16e jrg nr 1, 33-44 (1990). ‘Het cultuurmandaat is geen zeepbel’.
 • M.J. Verkerk, Radix 17e jrg nr 2, 100-135 (1991). ‘Bevrijding tot vrijheid. Een wijsgerige beschouwing over de bevrijding van de vrouw’.
 • M.J. Verkerk, Radix 20e jrg nr 3, 175-180 (1994). ‘De Vrijmaking van 1944. Over geloofsge­hoorzaamheid en broedertwist’.
 • M.J. Verkerk, Radix 22e jrg nr 1, 57-78 (1996). ‘Over kakelende kippen en kraaiende hanen. Het rapport Vrouwenstemrecht in de kerk’.
 • M.J. Verkerk, Radix 24e jrg nr 2, 76-90 (1998). ‘Zwijgende vrouwen? Over analogie, fundering en uitsluiting’.
 • M.J. Verkerk, Radix 25e jrg nr 4, 195-198 (1999). ‘Hutspot met … Over H. Dooyeweerd, De Wijsbegeerte der Wetsidee (1935-1936)’.
 • Maarten J. Verkerk, boekbespreking van W.R.J. Baets Wie orde zaait zal chaos oogsten in Radix, jrg. 32, no 4, p301-303 (2006).

 

F. Publicaties in Beweging

 • M.J. Verkerk, Bewe­ging 55e jrg nr 1, 3-7 (1991). ‘De computermetafoor en de droom van de robot’.
 • Zijlstra en M.J. Verkerk, Beweging 55e jrg nr 2, 23-26 (1991). ‘Chaostheorieën, een nieuw fenomeen in de wetenschap?’.
 • M.J. Verkerk, Beweging 55e jrg nr 2, 31-35 (1991). ‘Is de mens een ‘chaotisch’ wezen?’.
 • M.J. Verkerk, Beweging 56e jrg nr 1, 12-15 (1992). ‘Olympe de Gouges. De Franse Revolutie en het feminis­me’.
 • M.J. Verkerk, Beweging 58e jrg nr 4, 63-66 (1994). ‘De profeten van de moderne kosmologie’.
 • R.J.A. Doornenbal en M.J. Verkerk, Beweging 58e jrg nr 4, 67-69 (1994). ‘Gedachten over natuurkunde, mens en God. Interview met prof. dr. A. van den Beukel’.
 • H.M. Keizer en M.J. Verkerk, Beweging 58e jrg nr 5, 89-90 (1994). ‘Feminisme, ook een zaak voor christen-filosofen. Vraaggesprek met dr. E. Storkey’.
 • M.J. Verkerk, Beweging 58e jrg nr 5, 94 (1994). ‘Reformatie van de natuurwetenschap?’.
 • M.J. Verkerk, Beweging 59e jrg nr 4, 116-119 (1995). ‘Kwaad, lijden en onrecht als ‘condition féminine’’.
 • M.J. Verkerk, Beweging 60e jrg nr 2, 43-47 (1996). ‘De fysica van de oerknal en het geheim van de mens’.
 • M.J. Verkerk, Beweging 60e jrg nr 2, 52-54 (1996). ‘Business en management tussen ethiek en filosofie’.
 • M.J. Verkerk, Beweging 60e jrg nr 3, 95-96 (1996). ‘Het gezicht van de wereld’.
 • Zijlstra en M.J. Verkerk, Beweging 60e jrg nr 3, 103-107 (1996). ‘Naar nieuwe maatschappe­lijke tweedelin­gen? Flexibilisering en maatschappelijke cohe­sie’.
 • Maarten J. Verkerk, winter 2006, ‘Schreeuw om gerechtigheid. Het anders-globalisme van Noreena Hertz’, Beweging, 70e jrg, no 4, p10-15.
 • Bart Cusveller, Maarten Verkerk en Marc de Vries, winter 2006, ‘Kan een computer ethisch denken. Een gedachte-experiment om moraliteit te testen’, Beweging, 70e jrg, no 4, p20-23.
 • Maarten J. Verkerk, winter 2006, ‘Jan Dengerink, filosoof van de scheppingsidee’, Beweging, 70e jrg, no 4, p28-31, 2006.
 • Maarten J. Verkerk, Jan Hoogland, Marc de Vries en Jan van der Stoep, ‘Techniek en globalisering’, Beweging, 71e jrg, no 3, p16-19, 2007.
 • Maarten J. Verkerk, ‘Het nieuwe Jeruzalem komt uit de hemel’, Beweging, 72e jrg, no 2, p14-18, 2008.

 

PUBLICATIES IN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN

Varia

 • M.J. Verkerk, Groei. Almanak van de Gereformeerde Studenten te Eindhoven 1993, ‘De computermetafoor en het monster van Frankenstein’.
 • M.J. Verkerk, Koers 28e jrg nr 11, 20-25 (1997). ‘Heeft het feminisme toch gelijk?’.
 • M.J. Verkerk, In Dienst der Genezing 27e jrg nr 2, 5-8 (1998). ‘Over sekse en roeping’.
 • M.J. Verkerk, Wapenveld 48e jrg nr 5, 166-170 (1998). ‘De sekse voorbij?’.
 • M.J. Verkerk, Pleidooi, 4de jrg nr 10, 8-9 (2002). ‘Elke werknemer wil verantwoord ondernemen’.
 • M.J. Verkerk, Denkwijzer, 4de jrg nr 1, 10-13 (2004). ‘Ook de ChristenUnie moet opgeschud worden!’.
 • Maarten J. Verkerk, oct. 2004, ‘Binding en betrokkenheid’, Lustrumbundel Vegetist, p63-66.
 • Maarten J. Verkerk, nov. 2004, bijdrage in de reader van het Symposium ‘Groot-Eva onderzoek’ (4pp).
 • Maarten J. Verkerk, november 2006, ‘De Heer geeft moed en kracht’, Ellips.
 • Maarten J. Verkerk, ‘Over zonde en vernieuwing. De plaats van de vrouw in de kerk’, Ellips, 2007, jrg 32, nr 280, p18-21.
 • Maarten J. Verkerk en Nienke Verkerk-Vegter, ‘Vrouwelijke gaven en mannelijke ambten’, Dienst, juni 2008, p60-67.
 • M.J. Verkerk, ‘ Moet je grenzen stellen aan het verbeteren van het gezonde lichaam?’, Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 63e jrg no 1-2, pp26-27.
 • M.J. Verkerk en J. Hoogland, ‘Oog voor onrecht’, Leeadership, jrg 6, no 4, p34-37. (2011)
 • M.J. Verkerk, ‘Gezondheid, ziekte en medische technologie’, Zicht, juli 2012 (no 2), p35-38.
 • M.J. Verkerk, ‘De vernietigende kracht van het kwaad. Chinatown en duurzaamheid’, Wapenveld, augustus 2012 (no 4), p2-5.

 

Publicaties in Nederlandse kranten

 • M.J. Verkerk, Nederlands Dag­blad, 10 mei 1985.’Feministen grijpen terug op Engels en Mitchell’.
 • M.J. Verkerk, Neder­lands Dagblad, 15 mei 1985. ‘Feminisme in opstand tegen huwelijk en gezin’.
 • M.J. Verkerk, Nederlands Dag­blad, 22 juli 1986. ‘Sint Joris en het GPV’.
 • M.J. Verkerk, Nederlands Dag­blad, 23 december 1986. ‘De prijs van de seksuele revolutie’.
 • M.J. Verkerk, Nederlands Dag­blad, 24 december 1986. ‘Verantwoordelijk omgaan met gezin en vruchtbaarheid’.
 • M.J. Verkerk, Nederlands Dag­blad, 29 januari 1990. ‘De reformatorische wijsbegeerte is niet evolutionis­tisch’.
 • M.J. Verkerk, Neder­lands Dag­blad, 10 april 1990. ‘Marvin Minsky over ‘het denken’’.
 • M.J. Verkerk, Neder­lands Dag­blad, 11 april 1990. ‘De reformatorische wijsbegeerte en vragen over de machine-mens’.
 • M.J. Verkerk, Neder­lands Dag­blad, 12 april 1990. ‘Weet een machine wat goed en kwaad is?’.
 • M.J. Verkerk, Neder­lands Dag­blad, 6 juli 1990. ‘Leren lachen in een prille democratie’.
 • M.J. Verkerk, Neder­lands Dag­blad, 11 october 1990. ‘Het jaar 2000 als symbool voor een betere wereld’.
 • M.J. Verkerk, Neder­lands Dag­blad, 9 januari 1991. ‘Informatietechnologie en kwaliteit van de arbeid’.
 • M.J. Verkerk,  Neder­lands Dag­blad, 15 mei 1993. ‘Tao, de levende religie van Taiwan’.
 • M.J. Verkerk, Neder­lands Dag­blad, 15 september 1993. ‘Breuk of aanpassing? De positie van de vrouw in de kerk en in onze cultuur’.
 • M.J. Verkerk, Neder­lands Dag­blad, 28 september 1993. ‘Breuk of aanpassing? Antwoord aan prof. dr. M. te Velde’.
 • M.J. Verkerk, Neder­lands Dag­blad, 14 mei 1996. ‘Flexibilisering: goede fee of kwade heks’.
 • M.J. Verkerk, Nederlands Dagblad, 15 mei 1997. ‘Werknemer met invloed kan meer’.
 • M.J. Verkerk, Nederlands Dagblad, 22 mei 1997. ‘Geef werknemer zin in werk’.
 • M.J. Verkerk, Nederlands Dagblad, 19 maart 1998. ‘Man wil vrouw overheersen in maatschappij en kerk’.
 • M.J. Verkerk, Nederlands Dagblad, 15 december 1999. ‘’Klokkenluiders’ hebben gelijk: de kerk moet veranderen’.
 • M.J. Verkerk, Nederlands Dagblad, 18 maart 2000. ‘Kerkverband: steun of sta-in-de-weg?’.
 • M.J. Verkerk, Nederlands Dagblad, 18 april 2001. ‘Managers en opties: een onmogelijke combinatie’.
 • M.J. Verkerk, Nederlands Dagblad, 27 november 2001. ‘Optieregeling voor Scheepbouwer schaadt vertrouwen’.
 • M.J. Verkerk, Nederlands Dagblad, 2 januari 2002. ‘De vrouw in het ambt en de spiegel van dr. Lim’.
 • M.J. Verkerk, Nederlands Dagblad, 3 januari 2002. ‘Geef, als Calvijn, creatief vorm aan de ambten.’
 • M.J. Verkerk, Nederlands Dagblad, 24 augustus 2002. ‘Kerkelijk gesprek vraagt geloofsvertrouwen.’
 • M.J. Verkerk, Nederlands Dagblad, 26 augustus 2002. ‘Vertrouwen in de kerk kan leiden tot wonderen.’
 • M.J. Verkerk, Nederlands Dagblad, 30 december 2003. ‘’Mogen vrouwen in het ambt?’ is een verkeerde vraag’.
 • M.J. Verkerk, Nederlands Dagblad, 19 februari 2004. ‘Ook de ChristenUnie moet opgeschud worden’.
 • Maarten J. Verkerk, 25 mrt 2005, ‘Christelijke huwelijksethiek – van structuur naar beleving?’, Nederlands Dagblad.
 • Maarten J. Verkerk, 5 september 2005, ‘Breek met de beheersingsdrift van managers en politici’, Nederlands Dagblad.
 • Maarten J. Verkerk, 16 september 2005, ‘De zieke koning en de dronken knecht’, Reformatorisch Dagblad.
 • Maarten J. Verkerk, 29 april 2006, ‘Terug naar het “van den beginne”’ (over het SGP-rapport Man en vrouw schiep Hij hen), Reformatorisch Dagblad.
 • Maarten J. Verkerk en Marc J. de Vries, 16 mei 2006, ‘Schepping en de kijk op wetenschap’, Nederlands Dagblad.
 • Maarten J. Verkerk, 22 mei 2006, ‘Zondag en maandag gaan hand in hand’, Reformatorisch Dagblad.
 • Jim van Os en Maarten J. Verkerk, 27 september 2006, ‘Zorg geen markt van vraag en aanbod’, Reformatorisch Dagblad.
 • Maarten J. Verkerk, 27 october 2006, ‘Bedreigde democratie. De vroege signalen van Noreena Hertz Amy Goodman’, Nederlands Dagblad.
 • Maarten J. Verkerk, 26 februari 2007, ‘”Sekse als gave” werd toonaangevend. Ruimte voor CU-vrouw in politiek nodig om “te worstelen om de ziel van het volk”’, Reformatorisch Dagblad.
 • Maarten J. Verkerk, 9 maart 2007, “Film als hedendaagse profetie”, Nederlands Dagblad.
 • Maarten J. Verkerk, ‘Eigene man-vrouw ligt in relatie tot de Schepper’, Nederlands Dagblad, 15 maart 2008.
 • Maarten J. Verkerk, ‘De diepere achtergronden van het klimaatprobleem’, Nederlands Dagblad, 2 mei 2008.
 • Maarten J. Verkerk, ‘Toekomstverwachting en utopisme’, Nederlands Dagblad, 13 juni 2008.
 • M.J. Verkerk, ‘Laat de man zich verootmoedigen’, Nederlands Dagblad, 11 september 2008.
 • D.J. Bakker en M.J. Verkerk, ‘ Christelijke zorg moet innoveren’, Reformatorisch Dagblad, 25 maart 2009.
 • D.J. Bakker en M.J. Verkerk, ‘Ouderenzorg mist innovatiecultuur’. Nederlands Dagblad, 6 april 2009.
 • M.J. Verkerk, ‘Religieuze trek in gezondheidszorg’, Reformatorisch Dagblad, 5 februari 2009.
 • M.J. Verkerk en Stef Groenewoud., ‘Nanotechnologie belooft veel, maar kan de mens daar wel mee omgaan?, Reformatorisch Dagblad, 14 juni 2010.
 • M.J. Verkerk, ‘Christelijk leiderschap is een lastige term’, Nederlands Dagblad, 19 november 2010.
 • J. Hoogland en M.J. Verkerk, ‘Je hebt je leven niet in de hand’, Nederlands Dagblad, 19 november 2010.
 • M.J. Verkerk en J. Hoogland, ‘Prediker prikt managersballon van lucht en leegte door’, Reformatorisch Dagblad, 25 november 2010.
 • M.J. Verkerk en P.C. Hermans, ‘Commercie geeft soms niet thuis’, Financieel Dagblad, 19 september 2011.
 • M.J. Verkerk en Gert van Dijk, ‘Burgers staan in de zorg buitenspel’, Financieel Dagblad, 7 mei 2012.

 

Publicaties in kerkelijke bladen

 • M.J. Verkerk, ‘Discussie m/v in de kerk vaak niet onbevangen’, website GKv, september 2010.
 • M.J. Verkerk, De Reformatie 69e jrg nr 32, 639-643 (1994). ‘Kerk, traditie en cultuur. Gereformeerde Kerken in verandering I’.
 • M.J. Verkerk, De Reformatie 69e jrg nr 33, 654-660 (1994). ‘Omgaan met veranderingen. Gereformeerde Kerken in verandering II’.
 • M.J. Verkerk, De Reformatie 69e jrg nr 34, 680-683 (1994). ‘Kerk en organisatie in een dynamische samenleving. Gereformeerde Kerken in veran­dering III’.
 • M.J. Verkerk, De Reformatie 70e jrg nr 17, 305-307 (1995). ‘Christelijk denken aan het einde van de twintigste eeuw’.
 • M.J. Verkerk, De Reformatie 70e jrg nr 25, 467-471 (1995). ‘Geloof, werkelijkheid en cultuur’.
 • M.J. Verkerk, Henk-Jan van de Berg, en Frits Pieper, De Reformatie 76e jrg nr 35, 737-740 (2001). ‘Gemeente-zijn in kleine wijken (1)’.
 • M.J. Verkerk, Henk-Jan van de Berg, en Frits Pieper, De Reformatie 76e jrg nr 35, 757-760 (2001). ‘Gemeente-zijn in kleine wijken (2)’.
 • M.J. Verkerk, De Reformatie 77e jrg nr 45, 934-936 (2002). ‘Organisatie van gaven’.
 • M.J. Verkerk, ‘Ethiek van duurzaamheid’, De Reformatie, jrg 85, no 23, p384-386.
 • J. Hoogland en M.J. Verkerk, ‘Vooruitkomen door stil te staan’, De Reformatie, jrg 86, no 7, p138-139, 2010.
 • M.J. Verkerk, ‘Toekomst voor het gezin’, De Reformatie, jrg 87 no 2, p10-13, 21 october 2011. (UM)
 • M.J. Verkerk en C. Verkerk-Vegter, Bij de Tijd 2e jrg nr 2, 26-30 (1993). ‘Gereformeerd zijn tussen Taiwane­zen en Amerikanen’.
 • M.J. Verkerk, Bij de Tijd 4e jrg nr 1, 21-24 (1995). ‘Belijden in een veranderende samenle­ving’.
 • M.J. Verkerk, Calvi­nistisch Jongelings Blad 42e jrg nr 2, 26-27 (1987). ‘Is geloven in het computertijdperk moge­lijk?’.
 • M.J. Verkerk, Calvinistisch Jonge­lings Blad 42e jrg nr 11, 170-171 (1988). ‘Suzanne en Madonna’.
 • M.J. Verkerk, Calvinis­tisch Jonge­lings Blad 43e jrg nr 7, 143 (1988). ‘Bangladesh, Kushner en de stem des He­ren’.
 • M.J. Verkerk, Calvinis­tisch Jonge­lings Blad 43e jrg nr .., 168 (1988). ‘Bangladesh, Kushner en de stem des He­ren’.
 • M.J. Verkerk, Calvinistisch Jonge­lings Blad 44e jrg nr .., 137 (1989). ‘Onbevangen studeren’.
 • M.J. Verkerk, Calvinistisch Jonge­lings Blad 44e jrg, nr .., 224 (1990). ‘God in Zutphen’.
 • M.J. Verkerk, Calvinistisch Jonge­lings Blad 44e jrg nr 14, 243 (1990). ‘De moderne theologie en het evangelie van de graankor­rel’.
 • M.J. Verkerk, Calvinistisch Jonge­lings Blad 44e jrg nr 15, 259 (1990). ‘Mijn naam is Asjer Lev’.