Stichting voor Christelijke Filosofie

Marc J. de Vries

Marc J. de Vries

Marc J. de Vries

Marc’s belangstelling gaat vooral uit naar het verbinden van twee vakgebieden: filosofie van wetenschap en techniek en de didactiek van de bètavakken in het basis- en middelbaar onderwijs.

 

Als je ergens onderwijs in wilt geven, moet je immers eerst goed weten waar je het over hebt, en dan zit je midden in de filosofie. De filosofie van wetenschap en techniek reikt allerlei thema’s aan die belangrijk zijn om door te geven aan jonge mensen: wat is de aard van wetenschap en wat zijn de beperkingen van wetenschappelijke kennis, hoe komt het de retoriek waarmee technische ontwikkelingen gepaard gaan vaak refereren naar ideale werelden (zonder ziekte, dood, enzovoorts) en wat betekent dat voor de normatieve beoordeling van zulke ontwikkelingen?

 

Een gebied waarin deze vragen heel spannend zijn is dat van de nanowetenschappen en –techniek.

Recente activiteiten

“ Opmerkelijk is, dat steeds meer niet-christenstudenten de weg naar mijn keuzevak ‘techniekfilosofie’ weten te vinden. Er zijn veel bouwkundestudenten, die het aan elkaar aanbevelen. De afgelopen collegeperiode heb ik in mijn colleges deel 3 van ons boek Denken, Ontwerpen, Maken behandeld.

 

Opsteker is ook de positieve reactie van de internationale uitgever Routledge om de Engelse vertaling van ons boek uit te geven. Blijkbaar vinden zij het een goed bruikbare inleiding op de techniekfilosofie en zien zij ons christelijk perspectief niet als exclusivistisch, maar als een interessante insteek.

 

En ook was het mooi om voor een groep van ongeveer 35 docenten van christelijke en reformatorische middelbare scholen te laten zien hoe een christelijke visie op wetenschap en techniek zou kunnen doorwerken in de inhoud van het onderwijs. Komende tijd ben ik te gast op een hele reeks kerkelijke gemeenteavonden, waarop die christelijke visie wordt vertaald naar het omgaan met meer praktische vragen over wetenschap en techniek en ons geloofsleven: een beetje apologetiek hier en een beetje christelijke techniekethiek daar. Steeds merk je hoe dat ook bij niet academisch geschoolde gemeenteleden als een eyeopener werkt. Zo wordt christelijke filosofie vruchtbaar niet alleen voor de wereld van (aanstaande) wetenschappers en ingenieurs, maar ook voor docenten en binnen de kerken. Met recht een dankbare taak” .

Contact

Vakgebied

filosofie van natuurwetenschappen en techniek, wetenschap en techniek in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Overige activiteiten

 • Treedt regelmatig op als gastspreker met lezingen over het onderzoeksgebied

Universiteit

 • Universiteit: Technische Universiteit Delft
 • Verbondenheid:  

Publicaties

 • Vries, M.J. de (2005), Teaching About Technology. An Introduction to the Philosophy of Technology for Non-Philosophers. Dordrecht: Springer.
 • Vries, M.J. de (2006), “Ethics and the Complexity of Technology: A Design Approach”, Philosophia Reformata, Vol. 71, No. 2, 118-131.
 • Vries, M.J. de (2006), ‘Analyzing the Complexity of Nanotechnology’, in: Schummer, J. and Baird, D. (Eds.), Nanotechnology Challenges. Implications for Philosophy, Ethics and Society. Singapore: World Scientific Publishing, 165-178.
 • Cusveller, B., Verkerk, M.J. and Vries, M.J. de (2007), De Matrix Code. Sciencefictionfilms als spiegel van de technologische cultuur. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.
 • Verkerk, M.J., Hoogland, J., Stoep, J. van der, and Vries, M.J. de (2007), Denken, ontwerpen, maken. Basisboek Techniekfilosofie. Amsterdam: Boom. Vries, M.J. de (2008), ‘A Multi-Disciplinary Approach to Technoethics’, in: Luppicini, R. and Adell, R. (Eds.), Handbook of Research on Technoethics. Hersey, NY: Information Science Reference (IGI Global), 20-31.
 • Vries, M.J. de (2010), ‘Introducing Van Riessen’s work in the philosophy of technology’, Philosophia Reformata Vol. 75(1), 2-9.
 • Vries, M.J. de (2010), ‘Structures for imperfect life: The development of ‘evil-proof’ Technologies.’ In: Jochemsen, H. and Stoep, J. van der (Eds.), Different Cultures, One World. Dialogue between Christians and Muslims about globalizing technology. Amsterdam: Rozenberg Publishers, 53-62.
 • Vries, M.J. de (2011), God vinden. In gesprek met zoekers. Heerenveen: Groen.
 • Vries, M.J. de (2012), ‘Utopian thinking in contemporary technology versus responsible technology for an imperfect world’, Perspectives on Science and Christian Faith Vol. 64(1), 11-19.