Stichting voor Christelijke Filosofie

Renée van Riessen

Renée van Riessen

Renée van Riessen

Renée van Riessen (Lunteren, 1954) is bijzonder hoogleraar Christelijke filosofie; zij geeft vanuit die leeropdracht colleges over filosofie in relatie tot de joodse en christelijke levensbeschouwing. In haar colleges gaat de aandacht uit naar vragen over de relatie tussen geloven en denken; in dat kader komen metafysische en antropologische vragen aan de orde (eindigheid en oneindigheid, transcendentie en immanentie, de verhouding van het zelf tot de ander en tot God).

 

Ten slotte wordt het christelijke denken beschouwd vanuit het hedendaagse perspectief van de levenskunst.

 

Naast het bijzonder hoogleraarschap in Leiden is Renée van Riessen universitair docent filosofie en godsdienstfilosofie aan de Protestantse Theologische Universiteit (Groningen).

Recente activiteiten

“De laatste tijd denk ik na over de betekenis van christelijke filosofie voor het denken over onderwijs. In samenwerking met Verus (voorheen de Besturenraad voor het Christelijk Onderwijs) heb ik een masterclass ontworpen voor docenten en leidinggevenden die in het christelijk onderwijs over identiteitsvragen nadenken. Uitgangspunt is een gedachte van Martin Buber: onderwijs kan alleen bevrijdend zijn voor de persoon van de leerling als de leraar ook bezig blijft met het bevrijden van zijn eigen persoon. Dat is een continu proces, waar christelijke filosofie behulpzaam in kan zijn.”

Contact

Vakgebied

Filosofie in relatie tot onderwijs, kunst en religie

Overige activiteiten

  • Universitair docent filosofie en godsdienstfilosofie Protestantse Theologische Universiteit (vestiging Groningen)
  • Actief als dichter (laatste bundel: Krekels in de keuken, Prometheus, Amsterdam 2008
  • Treedt regelmatig op als gastspreker met lezingen over het onderzoeksgebied (Augustinus, Levinas, denken over de ziel, etc)

Universiteit

Publicaties

  • Wat bezielt Kierkegaard?, zeven essays over een dwarse denker (Budel 2014)
  • De ziel opnieuw (2013), Verder gaan dan Socrates? Over onderwijs, bezieling en innerlijkheid bij Socrates en Levinas (Oratie 2012, Leiden)
  • Augustinus modern en postmodern gelezen (Budel 2009)
  • Man as a Place of God, Levinas’ Hermeneutics of Kenosis (Dordrecht 2007)