Stichting voor Christelijke Filosofie

St. D.H.Th. Vollenhoven

Erik de Boer inaugureert als hoogleraar Kerkgeschiedenis

Kampen – Vrijdag 19 februari aanvaardde prof. dr. E. A. De Boer zijn ambt als hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit te Kampen, met een rede onder de titel ‘Verbreid en verstrooid: ecclesiologie van de diaspora in de reformatie van de Lage landen’. Met zijn aantreden is de vacature vervuld die ontstond door het emeritaat van prof. dr. Mees te Velde en prof. dr. Frank van der Pol.
Lees het persbericht:

 

Prof. Jan Woltjer (1849-1917) ‘gereanimeerd’ door/reanimated by Rob Nijhoff

Prof. Jan Woltjer, the predecessor of Prof. Vollenhoven, can be considered to be the first professional philosopher of the Vrije Universiteit. His philosophical thought is described by board member Rob Nijhoff in his thesis ‘De logosfilosofie van Jan Woltjer’, defended 18 December 2014 at the VU. In the evaluating part of the thesis several points of criticism are discussed, which Vollenhoven and Dooyeweerd launched against the ‘logos speculation’ defended by Woltjer.
Online: here (english summary included).

 

In Memoriam: Anthony Tol

11 mei 1943 – 2 juli 2014
In Memoriam Tony Tol (Nederlands)
In Memoriam Anthony Tol (English; translation: Harry Vandyke)

 

Vollenhoven symposium

Monday 15 August 2011
Program

Twee gerelateerde bijdragen van/Two additional contributions by Bennie van der Walt:

 

ANBI gegevens:

De Stichting D.H.Th. Vollenhoven heeft tot doel het bewaren en uitdragen van het gedachtegoed van prof. dr. D.H.Th. Vollenhoven (1892-1978).
The D.H.Th. Vollenhoven Foundation has the aim to preserve and promote the philosophical thought of prof. dr. D.H.Th. Vollenhoven (1892-1978).

Het bestuur is als volgt samengesteld / The board consists of:

 • prof. dr. E.A. de Boer, voorzitter / chairman
 • dr. ir. R.A. Nijhoff, 2e voorzitter, penningmeester / vice-president, treasurer
 • ir. I.M. de Graaf, secretaris / secretary
 • prof. dr. S. Griffioen
 • dr. K.A. Bril
 • prof. dr. J.H. Kok
 • prof. dr. B.J. van der Walt

 

Beleidsplan/Plan of Action 2016

 • Vertaling en uitgave in het Engels door J.H.Kok van D.H.Th. Vollenhoven “Gastcolleges Wijsbegeerte. Erfenis voor het heden.” (red. K.A. Bril, R.A. Nijhoff; 2012).
  Translation and publishing by J.H.Kok of D.H.Th. Vollenhoven “Gastcolleges Wijsbegeerte. Erfenis voor het heden.” (red. K.A. Bril, R.A. Nijhoff; 2012).

 

Jaarverslag/Annual Report 2015

 • Een mailing (internationaal) is 6 januari 2015 uitgegaan m.b.t. periode 2011-1014.
  January 6, 2015 an international mailing has been sent recounting the events of the period 2011 (symposium) – 2014.
 • Vrijdag 12 juni 2015 is voorzitter E.A. de Boer benoemd tot hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit te Kampen.
  Friday June 12, 2015 is our chairman appointed as professor Church History at the Theological University Kampen.
 • John Kok is een eind op weg met de vertaling in het Engels van D.H.Th. Vollenhoven “Gastcolleges Wijsbegeerte. Erfenis voor het heden.” (red. K.A. Bril, R.A. Nijhoff; 2012).
  John Kok translated most chapters of D.H.Th. Vollenhoven “Gastcolleges Wijsbegeerte. Erfenis voor het heden.” (red. K.A. Bril, R.A. Nijhoff; 2012).

 

Beleidsplan/Plan of Action 2015

 • Mailing (internationaal) m.b.t. periode 2011-1014.
  International mailing referring to the events of the period 2011 (symposium) – 2014.
 • Vertaling en uitgave in het Engels door J.H.Kok van D.H.Th. Vollenhoven “Gastcolleges Wijsbegeerte. Erfenis voor het heden.” (red. K.A. Bril, R.A. Nijhoff; 2012).
  Translation and publishing by J.H.Kok of D.H.Th. Vollenhoven “Gastcolleges Wijsbegeerte. Erfenis voor het heden.” (red. K.A. Bril, R.A. Nijhoff; 2012).

 

Jaarverslag/Annual Report 2014

 • Op 2 juli 2014 is overleden: bestuurslid Anthony Tol. Zie het In Memoriam (hierboven).
  July 2, 2014 board member Anthony Tol passed away. See the In Memoriam (above).
 • Verschenen/Published: D.H.Th. Vollenhoven ‘Reformed Epistemology. The Relation of Logos and Ratio in the History of Western Epistemology’. Transl. and introd. by A. Tol (Dordt Press, Sioux Center, Iowa; 2013).
  Dit is de Engelse vertaling van de inaugurele rede ‘Logos en Ratio’ van D.H.Th. Vollenhoven (1926).
  This is the English translation of the inaugural lecture ‘Logos en Ratio’ by D.H.Th. Vollenhoven (1926).

 

Beleidsplan 2014

 • Uitgave van de Engelse vertaling van D.H.Th. Vollenhoven “Logos en Ratio” (1926) door J.H. Kok (Dordt Press, Sioux Center, Iowa).
 • Vertaling en uitgave in het Engels van D.H.Th. Vollenhoven “Gastcolleges Wijsbegeerte. Erfenis voor het heden.” (red. K.A. Bril, R.A. Nijhoff; 2012).

 

Jaarverslag 2013

De 23e bestuursvergadering Stichting D.H.Th. Vollenhoven vond plaats op 25 maart 2013. Tijdens deze vergadering droeg S. Griffioen het voorzitterschap over aan E.A. de Boer. R.A. Nijhoff werd benoemd tot penningmeester i.p.v. A. Tol. I.M. de Graaf werd formeel als secretaris welkom geheten.

 

A. Tol heeft de vertaling in het engels afgerond van D.H.Th. Vollenhoven “Logos en Ratio” (1926). De publicatie zal verzorgd worden door J.H. Kok (Dordt Press, Sioux Center, Iowa).

 

Op http://en.wikipedia.org/wiki/D._H._Th._Vollenhoven is een nieuwe tekst geplaatst over Vollenhoven, verzorgd door A. Tol.

 

Door J.H. Kok is een aanvang genomen met de vertaling in het Engels van D.H.Th. Vollenhoven “Gastcolleges Wijsbegeerte. Erfenis voor het heden.” (red. K.A. Bril, R.A. Nijhoff; 2012).

 

Financiële verantwoording

Bankrekening NL19ABNA0489181694
t.n.v. Stichting D.H.Th. Vollenhoven, Soesterberg

 

2015

2014

2013

2012
Transacties betroffen:

 • bankkosten: 12x periodieke kosten à 4,35; verzend- & overboekingskosten
 • 1x onkostenvergoeding (ca. €55)
 • 1x ontvangst boekverkopen (ca. €100)
 •  1x kosten Kamer van koophandel (ca. €25)

Jaarcijfers:
Beginsaldo 01-01-2012 € 2746,14
Eindsaldo 31-12-2012 € 2682,87

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun inspanningen voor de Stichting. Bijzondere onkosten kunnen worden vergoed (in overleg).

 

KvK-nummer

41216967

 

RSIN

816055415