Stichting voor Christelijke Filosofie

TIPS
  • 2016-05-18 – Uitnodiging: Christianity and the Future of our Societies
  • 2016-05-03 – Lees meer over nieuwe directeursfunctie
  • 2016-06-08 – Lezing prof. dr. Johan Graafland – zie nieuws bij Studiekring Utrecht-Amersfoort
  • 2016-04-11 – hoogleraren wijsbegeerte in Nederland, Een bibliografie van inaugurele redes en afscheidsredes van hoogleraren in wijsbegeerte en ethiek aan Nederlandse universiteiten en hun voorlopers, op basis van leeropdracht, inclusief leeropdrachten in de niet-filosofische ethiek. Zie pagina hooglerarenwijsbegeerte.nl
  • 2016-02-12 – Laws for dynamic development, van Dick Stafleu.
  • 2016-02-11 – Nieuw boek: Laws for dynamic development, van Dick Stafleu: Verschijnt niet in druk, maar in te zien op zijn website www.mdstafleu.nl
  • 2016-01-15 – De Kuyper reizen van George Harinck (video studiereis) – Zie ook “Mijn reis was geboden
  • 2016-01-10 – Zie nieuwe site(s) op webpagina Internationaal netwerk