Stichting voor Christelijke Filosofie

Home

WELKOM BIJ
CHRISTELIJKE FILOSOFIE

Stichting voor Christelijke Filosofie wil het christelijk-filosofische gedachtegoed doordenken, actualiseren en doorgeven. Dit op een manier die het leven van zowel christenen als niet-christenen verrijkt en bijdraagt aan een betere vervulling van hun roeping in de samenleving.

Door middel van leerstoelen aan universiteiten, collegereeksen, lezingen, debatten en publicaties willen we bijdragen aan de vorming van huidige en toekomstige generaties hoger opgeleiden, met bijzondere aandacht voor studenten. [Lees meer]