Stichting voor Christelijke Filosofie

1 april 2022: oratie Jeroen de Ridder
prof. dr. ir. Jeroen de Ridder

Op 1 april 2022 hoopt onze bijzonder hoogleraar Jeroen de Ridder zijn inaugurele rede uit te spreken.

De titel van zijn rede luidt:


‘Eigenaardige overtuigingen: over religieus geloof in de filosofie en elders in het denken’


Locatie en aanmelding
De zal worden gehouden in het Academiegebouw (Broerstraat 5) en begint om 16.15 uur. Informatie over aanmelding volgt later.