Stichting voor Christelijke Filosofie

17 juni 2021: oratie Jan van der Stoep

Op 17 juni 2021 hoopt prof. dr. ir. Jan van der Stoep zijn oratie te houden. De rede zal worden uitgesproken in de aula van de Wageningen Universiteit en begint om 16:00 uur. Meer informatie volgt later.