Stichting voor Christelijke Filosofie

19 juni 2021: Christelijke Filosofie Conferentie

Op 19 juni 2021 werd de jaarlijkse Christelijke Filosofie Conferentie gehouden. Het ochtendprogramma werd gehouden in de Sint-Joriskerk in Amersfoort en is via ons Youtube-kanaal terug te zien.


Ochtendprogramma

Tijdens het ochtendprogramma hield prof. dr. Renée van Riessen een lezing over ‘Zin in nabijheid: reflecties over aanraking, ontmoeting en liefde‘. Zij was tot eind 2020 bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Universiteit Leiden. Het ochtendprogramma stond in het teken van haar afscheid als hoogleraar. Dr. Rik Peels gaf een reactie op de lezing. Sander Luitwieler verzorgde een muzikale bijdrage op orgel.

Thema: zin in nabijheid
De corona-pandemie bracht verandering in onze verhouding tot anderen. Door de oproep om (minimaal) anderhalve meter afstand te houden leerden we de nabijheid vooral als een gevaar te zien. Toch misten we de nabijheid ook. Het gemis van aanraking werd, met een nieuw woord, ‘huidhonger’ genoemd. Na meer dan een jaar afstand-houden hebben we meer dan ooit zin in nabijheid. De lezing is dan ook getiteld ‘Zin in nabijheid: reflecties over aanraking, ontmoeting en liefde‘.

In haar lezing stelde Renée van Riessen de vraag of er een verband is tussen het verlangen naar nabijheid en de ervaring van het leven als zinvol of betekenisvol. Ze onderzocht deze vraag aan de hand van het denken van Martin Buber en Emmanuel Levinas. Naast deze filosofen leverden ook hedendaagse schrijvers als Michel Houellebecq en Marilynne Robinson hiervoor bouwstenen.

Middagprogramma

Tijdens het middagprogramma hielden prof. dr. ir. Jan van der Stoep en dr. Bart Cusveller een workshop.

Naar behoren. Filosofische ethiek in de neocalvinistische traditie
Workshop door: dr. Bart Cusveller

Deze maand verschijnt mijn boek Naar behoren in de reeks Verantwoording. In kringen van de christelijke filosofie schrijven denkers met regelmaat over morele en ethische issues. Denk aan Dooyeweerd en Troost, maar ook aan Goudzwaard en Schuurman, Mouw en Wolterstorff of, last but not least, Kuiper en de Normatieve Praktijk-Benadering. Het werk van deze filosofen heeft niet alleen gemeenschappelijke en maar ook karakteristieke trekken. Een basispublicatie over de hoofdlijnen en de samenhang van de filosofische ethiek in deze stroming was er tot nu toe nog niet.

In Naar behoren beschrijf ik aan de hand van genoemde en nog andere denkers wat volgens hen het ethische is, wat het morele is, en de relatie tussen beide. Het resultaat is een gevarieerde en tegelijk integrale gereedschapskist die aanleiding kan geven tot verdere wijsgerige discussie en toepassing in de professionele ethiek. In mijn workshop zal ik een aantal lijnen uit het boek naar voren halen.

Biologische producten. Hoe natuurlijk moet ons voedsel zijn?
Workshop door: prof. dr. ir. Jan van der Stoep

De Europese Commissie wil dat in 2030 op 25% van haar landbouwareaal biologisch geboerd wordt. Als het om productie en consumptie van biologische levensmiddelen gaat loopt Nederland behoorlijk achter. In deze workshop bespreek ik drie argumenten waarom biologisch voedsel beter zou zijn: 1) natuurlijk geproduceerd voedsel is gezonder dan voedsel waarbij kunstmest en pesticiden worden gebruikt, 2) biologische landbouw is beter voor het milieu omdat aansluiting wordt gezocht bij natuurlijk processen en 3) biologisch voedsel is een manier om meer bewust in verbondenheid met de natuur te leven. In het bijzonder richt ik me op de verschillende betekenissen van natuur die in deze argumenten verscholen liggen.