Stichting voor Christelijke Filosofie

Colleges Marc de Vries – Technische Universiteit Delft

Cultuurfilosofie I: hedendaagse techniekfilosofie en ingenieursethiek

Keuzevak, Faculteit Techniek, Bestuur en Management, Technische Universiteit Delft.*

Docent en contact
Prof. dr. Marc de Vries (m.j.devries@tudelft.nl)

Doelgroep en aanmelding
Alle Bachelor- en Masterstudenten van de Technische Universiteit Delft. Aanmelden via Osiris of via de docent.

Data
2e Semester 2020-2021, woensdagen 15.45-17.30 uur vanaf 10 februari 2021 (de tijd en datum van de colleges zijn nog onzeker).

Locatie
De colleges worden online gegeven.

Beschrijving
Techniek roept in de samenleving zeer uiteenlopende reacties op. In het bijzonder de coronacrisis maakt dat er uitersten ontstaan: enerzijds een enorme waardering voor wetenschap en techniek en anderzijds een enorme onderwaardering en het geloof in complottheorieën.

Vroeger schreven techniekfilosofen meestal vrij kritisch over techniek. Wie wel eens iets van Heidegger of Ellul gelezen heeft, zal dat beamen. Tegenwoordig zijn er techniekfilosofen, die weliswaar sterk beïnvloed worden door de filosofen van de vorige eeuw, maar toch een eigen geluid laten horen. Iemand als Don Ihde is een echte Heideggeriaan, maar heeft heel eigen ideeën over de toepassing van Heideggers filosofie op techniek dan Heidegger zelf had. Er zijn ook christenen onder die filosofen. Albert Borgmann, een rooms-katholiek filosoof, schreef een boek voor christenen waarin hij zijn door Heidegger geïnspireerde zorgen over techniek vertaalt naar een oproep aan christenen om op een bepaalde manier met techniek om te gaan. Verschillende van die filosofen hebben ook wel iets met het postmoderne levensgevoel van onze tijd, of gaan daar in elk geval op in. In het college willen we teksten vijf van zulke filosofen lezen en aan de hand daarvan discussiëren over de grote vragen rond de plaats van de techniek in onze cultuur.

Literatuur
Deel 1 en Deel 2 van het boek Philosophy of Technology: An introduction for technology and business students van Jan Hoogland, Jan van der Stoep, Maarten Verkerk en Marc de Vries (Routledge, New York, 2016). Deelnemers aan het college wordt verzocht dit boek zelf aan te schaffen.

Overige informatie
Het vak kan voor 3 ECTS worden afgesloten met een mondeling tentamen of een essay.

Link naar studiegids: wm0371tu