Stichting voor Christelijke Filosofie

Colleges Marc de Vries – Technische Universiteit Delft

Cultuurfilosofie I: hedendaagse techniekfilosofie en ingenieursethiek

Keuzevak, Faculteit Techniek, Bestuur en Management, Technische Universiteit Delft.*

Docent en contact
Prof. dr. Marc de Vries (m.j.devries@tudelft.nl)

Doelgroep en aanmelding
Alle Bachelor- en Masterstudenten van de Technische Universiteit Delft. Aanmelden via Osiris of via de docent.

Data
1e Semester 2020-2021, woensdagen 15.45-17.30 uur (vanaf 2 september 2020).

Locatie
De colleges worden online gegeven.

Beschrijving
Techniek roept in de samenleving zeer uiteenlopende reacties op. Voor de een is het één grote zegening. We kunnen het leven steeds meer veraangenamen, reizen naar waar we maar willen, communiceren met wie we maar willen, informatie vinden als nooit tevoren, en ziekten (en misschien zelfs de dood) worden steeds meer teruggedrongen.

Voor anderen is het een ramp. Er blijft van onze mooie aarde niets meer over als het zo doorgaat, en mensen worden in hun privacy bedreigd door de “Big Brother”, die steeds meer werkelijkheid begint te worden.

Vroeger schreven techniekfilosofen meestal vrij kritisch over techniek. Wie wel eens iets van Heidegger of Ellul gelezen heeft, zal dat beamen. Tegenwoordig zijn er techniekfilosofen, die weliswaar sterk beïnvloed worden door de filosofen van de vorige eeuw, maar toch een eigen geluid laten horen. Iemand als Don Ihde is een echte Heideggeriaan, maar heeft heel eigen ideeën over de toepassing van Heideggers filosofie op techniek dan Heidegger zelf had. Er zijn ook christenen onder die filosofen. Albert Borgmann, een rooms-katholiek filosoof, schreef een boek voor christenen waarin hij zijn door Heidegger geïnspireerde zorgen over techniek vertaalt naar een oproep aan christenen om op een bepaalde manier met techniek om te gaan. Verschillende van die filosofen hebben ook wel iets met het postmoderne levensgevoel van onze tijd, of gaan daar in elk geval op in. In het college willen we teksten vijf van zulke filosofen lezen en discussiëren over de grote vragen rond de plaats van de techniek in onze cultuur.

Literatuur
Deel 1 en Deel 2 van het boek Philosophy of Technology: An introduction for technology and business students van Jan Hoogland, Jan van der Stoep, Maarten Verkerk en Marc de Vries (Routledge, New York, 2016).

Overige informatie
Het vak kan voor 3 ECTS worden afgesloten met een mondeling tentamen of een essay.

Link naar studiegids: wm0371tu