Stichting voor Christelijke Filosofie

Bekijk opname forumavond 8 april Maand vd Filosofie

Op 8 april 2019 vond in het academiegebouw van de Universiteit Utrecht een Veritas-forum plaats i.s.m. Stichting voor Christelijke Filosofie met als thema Ik stuntel, dus ik ben. Over de grens tussen gelukken en mislukken. Meer dan 200 studenten en andere geïnteresseerden waren getuige van een boeiend debat in het kader van de Maand van de Filosofie.

 

Aan de hand van het thema zoomden we in op ons beeld van en visie op de mens. In hoeverre is de mens een stuntelend wezen en welke plek mag stuntelen hebben in ons mens-zijn? Enerzijds wierpen we de vraag op of er in onze prestatiemaatschappij ruimte is voor imperfectie, gebrokenheid, kortom gestuntel. Anderzijds wilden we nagaan welke rol verantwoordelijkheid nog speelt als we de stuntelende kant van de mens onderkennen.

 

De vraag naar de rol van gestuntel en verantwoordelijkheid kwam duidelijk naar voren in de ‘bonnetjesaffaire’ rondom de toenmalige burgemeester van Rotterdam, Bram Peper. Onder leiding van EO-presentator Andries Knevel ging hij in gesprek met gedragswetenschapper Ben Tiggelaar. Verder sprak journaliste Rinke Verkerk aan het begin van de avond een column uit en blikte ze op het eind terug.

 

Bekijk de opname van de avond via https://www.youtube.com/watch?v=UGxLXG0MXZ0&feature=youtu.be