Stichting voor Christelijke Filosofie gaat werken aan vernieuwing!

Het is onze missie om bij te dragen aan brede vorming vanuit christelijk perspectief. Om deze missie de komende jaren uitvoering te geven, moeten we inspelen op veranderende omstandigheden. Hoe we dat willen doen, kunt u hieronder lezen. Een uitgebreide uitwerking van onze visie en plannen is te vinden in het meerjarenbeleidsplan 2024-2028.

Voor deze vernieuwingsimpuls hebben we uw hulp nodig. U kunt ons daarbij helpen! Maak uw bijdrage over op NL 33 INGB 000120 95 98 ten name van Stichting voor Christelijke Filosofie onder vermelding van ‘Vernieuwingsimpuls’ of doneer via de knop onderaan deze pagina. 

Met uw hulp gaan we de komende jaren:

  • Ons aanbod verbreden. We gaan experimenteren met nieuwe vormen van aanbod, buitenom de universitaire vakken: een leergang voor professionals, een podcast, een netwerk voor christenwetenschappers, masterclasses en een zomerschool.
  • Strategische focus aanbrengen met betrekking tot de leerstoelen. We willen de positionering en inbedding van de huidige leerstoelen versterken en hoogleraren daarbij ondersteunen. We starten niet zomaar nieuwe benoemingsprocedures. De leerstoel aan de TU Utrecht wordt onze kernleerstoel.
  • Thematisch werken. We willen de interesse van mensen wekken op wat wij inhoudelijk te bieden hebben. Daarbij richten we ons op onder meer de volgende thema’s: (a) geloof en professioneel handelen, (b) filosofie en ethiek van landbouw, voedsel en ecologie, (c) filosofie en ethiek van technologie en (d) geloof en wetenschapsbeoefening. Deze thema’s gaan we uitwerken op onze site en koppelen aan onze activiteiten.
  • Interne en externe samenwerking versterken. Samen sta je sterker en kun je meer doen. Intern willen we meer samenhang bevorderen tussen de verschillende activiteiten. Met externe partners (zoals ForumC en IFES, de TU Utrecht, Stichting Thomas More en de Christelijke Hogeschool Ede) werken we samen waar nodig en mogelijk.

doe mee en doneer!