Stichting voor Christelijke Filosofie

ANBI gegevens en jaarverslagen

De naam

Stichting voor Christelijke Filosofie en de Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte.

 
Het bestuur

De leden van het bestuur van de stichting kunt u teruglezen op de pagina over onze organisatie.


Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  1. Het stimuleren van het reformatorisch wijsgerig denken en het verbreiden van de resultaten daarvan.
  2. Het zoveel mogelijk dienstbaar maken van de resultaten van het reformatorisch wijsgerig denken voor allen die theoretische of praktische arbeid verrichten.
  3. Het uitvoeren van activiteiten ten behoeve van de Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte.

(Art. 3 Statuten van Stichting voor Christelijke Filosofie)


ANBI-formulieren

Jaarverslagen en Jaarrekeningen

Op de ALV van 28 juni 2021 is het jaarverslag 2020 van Stichting voor Christelijke Filosofie en de Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte goedgekeurd. U kunt dit hier lezen:

Hieronder volgen de Jaarrekeningen 2019 van Stichting voor Christelijke Filosofie en de Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte:

Voorgaande jaren:


RSIN

0035.59798


Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen enkele vergoeding. Alleen gemaakte reiskosten worden vergoed.
De directeur ontvangt salaris volgens VNSU-schaal 11, en heeft recht op een vakantietoeslag van 8%. Gemaakte reiskosten worden vergoed.