Stichting voor Christelijke Filosofie is aan vernieuwing toe. Er zijn allerlei ontwikkelingen die ons ertoe brengen om ons werk op een nieuwe manier vorm te geven. Onze visie en plannen hebben een plaats gekregen in een het meerjarenbeleidsplan 2024-2028.

In het nieuwe plan laten we zien dat we willen inzetten ‘brede vorming’ waarbij christelijke filosofie ons denkgereedschap is. We komen daarom tot een aanscherping van onze missie:

“Stichting voor Christelijke Filosofie wil bijdragen aan brede vorming vanuit christelijk perspectief, geïnspireerd door en staand in de traditie van christelijke filosofiebeoefening.”

De nieuwe formulering van de missie vertaalt zich vervolgens in een vijftal speerpunten waar we de komende jaren op willen inzetten:

  1. Verbreden van ons aanbod met het oog op vorming
  2. Aanbrengen van strategische focus met betrekking tot de leerstoelen
  3. Thematisch werken
  4. Versterken van interne en externe samenwerking
  5. In balans brengen van inkomsten en uitgaven

Met deze vijf speerpunten zetten we een ambitieus plan neer. We zijn ervan overtuigd dat hiermee kunnen bijdragen aan een betere realisatie van onze missie. Bekijk hier het volledige Meerjarenbeleidsplan 2024-2028.

Actie vernieuwingsimpuls

Om deze nieuwe plannen te kunnen realiseren, zijn we een fondswervingsactie gestart. Wilt u hieraan meedoen? Lees dan hier meer over deze actie. U kunt een bijdrage overmaken op NL 33 INGB 000120 95 98 ten name van Stichting voor Christelijke Filosofie onder vermelding van ‘Vernieuwingsimpuls’. Direct online doneren kan ook.

 

Recente artikelen

Bestaat christelijke filosofie? Verslag van een gastcollege aan de Evangelische Hogeschool

Op 2 april gaf prof. mr. dr. Richard Steenvoorde, bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit Rotterdam, een introductiecollege filosofie aan de Evangelische Hogeschool in Amersfoort. Het college was voor…

Vr 12 apr 24  | Leestijd: 5 min

Het nieuwste nummer van Sophie over Zin!

Het eerste nummer van Sophie van dit jaar is uitgekomen: een themanummer over ‘Zin!’ Met dit nieuwe jaar starten we ook met een nieuwe en frisse vormgeving! Zin maken, kan…

Do 28 mrt 24  | Leestijd: 1 min