Stichting voor Christelijke Filosofie heeft met ingang van 1 maart 2024 dr. Christine Boshuijzen- van Burken als universitair hoofddocent Christelijke Filosofie benoemd aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). In de aanstelling zal Boshuijzen-van Burken zich richten op ethiek en filosofie van techniek.

Ethiek van technologie en praktijk

Boshuijzen-van Burken zal zich binnen deze positie richten op de verhouding tussen nieuwe technologische ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie en digitale connectiviteit, en morele uitgangspunten en waarden van de christelijke traditie.

Boshuijzen-van Burken: “Nieuwe technologieën vragen om ethische doordenking en om verantwoorde inbedding in zowel professies als de samenleving als geheel. Denk bijvoorbeeld aan artificiële intelligentie (AI), wat veelbelovende toepassingen kent in de medische diagnostiek, maar ook gebruikt wordt voor militaire doeleinden in huidige conflicten, of door studenten die ChatGTP inzetten voor hun studie. De huidige visie op de verantwoorde toepassing en ontwikkeling richt zich vaak op principes waar AI ontwikkelaars rekening mee moeten houden. AI moet bijvoorbeeld ‘traceerbaar’ en ‘beheersbaar’ zijn, en ‘menselijke waardigheid’ waarborgen. Ik wil in mijn onderzoek breder kijken dan principes en mij verdiepen in de relatie tussen techniek en een goede manier van leven en werken.

Technologieën zoals AI functioneren niet in een vacuüm, maar diverse actoren oefenen invloed uit op de ontwikkeling en gebruik ervan. Sommigen ervaren vooral de voordelen, maar anderen worden onbedoeld benadeeld. Ik wil nieuwe ingenieurs helpen om breder na te denken over de implicaties van techniek op maatschappij.”

Een nieuwe generatie ingenieurs

Dr. Teunis Brand, directeur van Stichting voor Christelijke Filosofie, ziet de leerstoel als een unieke kans om de volgende generatie technici te vormen: “De Technische Universiteit Eindhoven is een plek waar een nieuwe generatie wetenschappers en ingenieurs opgeleid wordt. Een deel van hen zal later belangrijke maatschappelijke posities innemen. De leerstoel draagt bij aan de vorming van studenten om hun eigen vakgebied te waarderen en hierop kritisch te reflecteren vanuit christelijke filosofie. Vanwege haar kennis en ervaring kan Christine Boshuijzen-van Burken bijdragen aan het verbinden van technologie en christelijke filosofie.”

Boshuijzen-van Burken is al lange tijd betrokken bij Stichting voor Christelijke Filosofie. Ze volgde als student colleges bij prof. dr. Egbert Schuurman (emeritus), promoveerde bij prof. dr. Marc de Vries en maakte eerder deel uit van het bestuur. Op dit moment is ze lid van de redactie van de boekenreeks Verantwoording, van de redactie van Philosophia Reformata en schrijft ze columns voor het tijdschrift Sophie.

Loopbaan Christine Boshuijzen- van Burken

Dr. Christine Boshuijzen-van Burken is gepromoveerd in de ethiek en filosofie van techniek. Zij heeft een BSc in Bewegingstechnologie (2002), een BSc in Werktuigbouwkunde (2004) en een MA in Christian Studies of Science and Society aan de Vrije Universiteit Amsterdam (2006). Ze werkte enkele jaren als werktuigbouwkundig ingenieur voordat ze aan een promotietraject begon. Haar proefschrift ging over militaire technologie en ethiek.

Ze werkte als onderzoeker en docent aan de Technische Universiteit Eindhoven, de Technische Universiteit Delft, de Nederlandse Defensie Academie en de Linnaeus Universiteit in Zweden. Ze was assistent-directeur voor de OZSW (Nederlandse Onderzoekschool voor Wijsbegeerte) van 2014-2018.

Christine werkt momenteel als senior onderzoeker aan de University of New South Wales (UNSW) aan de Australian Defence Force Academy (ADFA) in Canberra, Australië. Haar huidige onderzoek gaat over Value Sensitive Design van autonome systemen.

 

 

Recente artikelen

Bestaat christelijke filosofie? Verslag van een gastcollege aan de Evangelische Hogeschool

Op 2 april gaf prof. mr. dr. Richard Steenvoorde, bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit Rotterdam, een introductiecollege filosofie aan de Evangelische Hogeschool in Amersfoort. Het college was voor…

Vr 12 apr 24  | Leestijd: 5 min

Het nieuwste nummer van Sophie over Zin!

Het eerste nummer van Sophie van dit jaar is uitgekomen: een themanummer over ‘Zin!’ Met dit nieuwe jaar starten we ook met een nieuwe en frisse vormgeving! Zin maken, kan…

Do 28 mrt 24  | Leestijd: 1 min