In navolging van het advies van de jury, heeft het bestuur van Stichting voor Christelijke Filosofie besloten om de Herman Dooyeweerd Prijs 2022 toe te kennen aan prof. dr. Gerrit Glas voor zijn boek Person-Centered Care in Psychiatry. Self-Relational, Contextual and Normative Perspectives (Routledge 2019). Gerrit Glas is psychiater, filosoof en houder van de Dooyeweerd-leerstoel aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

De prijs is uitgereikt tijdens de Christelijke Filosofie Conferentie van zaterdag 25 juni 2022. Prof. dr. Renée van Riessen sprak namens de jury een laudatio uit. De tekst van de laudatio kunt u hieronder vinden.

De Herman Dooyeweerd Prijs is ingesteld door het bestuur van Stichting voor Christelijke Filosofie ter gelegenheid van de 100e geboortedag van Herman Dooyeweerd (geboren op 7 oktober 1894). De prijs bestaat uit een zilveren penning met inscriptie en een oorkonde.

Het bestuur bedankt de jury, bestaande uit Tricia Van Dyk, Jan Hoogland, Robert Joustra en Renée van Riessen, voor het beoordelen van de genomineerde werken.


 

Laudatio, uitgesproken bij de toekenning van de Herman Dooyeweerd Prijs 2022

De Herman Dooyeweerd Prijs is een bekroning voor werk op het gebied van de filosofie dat de ontwikkeling en verdere doordenking bevordert van de Wijsbegeerte der Wetsidee.

Deze prijs wordt toegekend door het Bestuur van de Stichting voor Christelijke Filosofie; en in de keuze van het winnende werk wordt het bestuur bijgestaan door een jury. Dit keer bestond de jury uit Tricia Van Dyk, Jan Hoogland en Robert Joustra, en aan mij was de eer om op te treden als voorzitter.

De prijs wordt om de vijf jaar uitgereikt. Dit is de zesde keer dat er een werk bekroond wordt. De eerste winnaar was Tapio Pulimatka (Finland), hij ontving de prijs in 1994. In 2000 volgden Kor Bril en Piet Boonstra (Nederland), vervolgens John Kok (Verenigde Staten, 2005), Danie Strauss (Zuid-Afrika 2011) en Jonathan Chaplin (Verenigd Koninkrijk 2016).

Deze opsomming laat iets zien van het internationale karakter van de gemeenschap van hen die zich bezighouden met de verdere ontwikkeling van de Wijsbegeerte der Wetsidee. Bovendien is er sprake van grote diversiteit. De vorige prijswinnaars schreven over uiteenlopende onderwerpen: over de ethiek of de politieke filosofie van Dooyeweerd, over filosofie als een alomvattende discipline, of over de systematische kanten van Vollenhovens denken. Aan de vijfjaarlijkse Herman Dooyeweerd Prijs is dus ook af te lezen hoe de beoefening van de christelijke filosofie in de lijn van Dooyeweerd en Vollenhoven zich in de loop van de jaren ontwikkelt, en hoe dit gebeurt op een manier die de grondleggers waarschijnlijk nooit voorzien hadden.

Dertien publicaties werden ingezonden in reactie op de oproep van het bestuur om werken te nomineren voor de Dooyeweerd prijs. Deze werken waren heel verschillend van karakter, opzet en vorm: er waren artikelenbundels bij, maar ook monografieën; proefschriften en artikelen die in een tijdschrift waren gepubliceerd. Werken die een enkel aspect in Dooyeweerds systematische filosofie diepgaand onderzochten, maar ook analyses van een actueel probleem vanuit het perspectief van de Wijsbegeerte der Wetsidee.

Het was niet eenvoudig om hieruit een keuze te maken, ook al vanwege de uitstekende kwaliteit van een groot aantal inzendingen. Van de Dooyeweerd prijs bestaat geen shortlist, althans geen officiële en gepubliceerde shortlist. Maar de jury hecht er wel aan om in deze laudatio een aantal werken te noemen die zeker een plaats op zo’n lijst zouden hebben gekregen. Het gaat in totaal om 5 titels:

  • Religion, Truth, and Social Transformation, de essaybundel van Lambert Zuidervaart uit 2016 (McGill-Queen’s University Press)
  • Homo Respondens, de essaybundel van Henk Geertsema die in 2021 verscheen bij Paideia Press
  • Foundations and Practice of Research. Adventures with Dooyeweerd’s Philosophy van Andrew Basden (Routledge 2021) en
  • Naar behoren van Bart Cusveller; een studie over de filosofische ethiek in de neo-calvinistische traditie (Buijten en Schipperheijn 2021).

Eén boek is nu nog niet genoemd, en dat is de publicatie die de jury heeft voorgedragen voor bekroning met de Herman Dooyeweerd Prijs 2022:

  • Person-Centered Care in Psychiatry. Self-Relational, Contextual and Normative Perspectives van Gerrit Glas (Routledge 2019).

Over dit bekroonde boek nu enkele woorden. Person-Centered Care in Psychiatry is een verrassend gelaagd boek. Het begint bij de praktijk van de psychotherapeutische zorg en de vragen die daaruit opkomen. Maar onderweg komen wijsgerige thema’s aan de orde, zoals de aard en betekenis van het persoon-zijn en de vraag naar de intrinsieke normativiteit van de praktijk van de zorg. Wat betekent dit voor degene die zorg verleent en voor degene die haar ontvangt? Beide perspectieven, het persoon-zijn en de kwestie van de intrinsieke normativiteit worden dit boek zorgvuldig geanalyseerd, en opvallend is dat bij deze analyses de Wijsbegeerte der Wetsidee en het daarvan afgeleide Normatieve Praktijkmodel een verhelderende en uiteindelijk doorslaggevende rol spelen. Daarnaast werpt het boek nieuw licht op de actuele betekenis van Dooyeweerds visie op de centrale plaats van het hart in het menselijk leven.

De wijsgerige analyses in Person-Centered Care in Psychiatry zijn vernieuwend en origineel. Ze maken zichtbaar hoe de Reformatorische Wijsbegeerte van betekenis kan zijn in de doordenking van problemen in de hedendaagse praktijk van de geestelijke gezondheidszorg. Tegelijkertijd wordt het gedachtengoed van de Reformatorische Wijsbegeerte in dit boek op een heel lucide manier toegankelijk gemaakt voor een nieuw lezerspubliek.

Tenslotte valt op dat Person-Centered Care in Psychiatry een bemoedigend boek is. Glas is open over de grote problemen waar de geestelijke gezondheidszorg op dit moment voor staat, maar hij laat zijn lezers niet zonder hoop achter. Ook dit perspectief van hoop is ingegeven door de uitgangspunten van de Wijsbegeerte der Wetsidee en de religieuze inspiratie die daarin resoneert.

Vanwege bovengenoemde kwaliteiten: vernieuwende toepassing van de Wijsbegeerte der Wetsidee, de actualiteitswaarde van deze toepassing en het perspectief van hoop dat erin wordt mee gegeven is de jury van mening dat Person-Centered Care in Psychiatry bekroond moet worden met de Herman Dooyeweerd Prijs 2022.

Deze laudatio werd namens de jury van de Herman Dooyeweerd Prijs 2022 uitgesproken door prof. dr. Renée van Riessen tijdens de Christelijke Filosofie Conferentie van 25 juni 2022 in Amersfoort.

 

Recente artikelen

Vacature presentator podcast over christelijke denkers (freelance)

De Theologische Universiteit Utrecht en Stichting voor Christelijke Filosofie zijn op zoek naar een presentator voor een nieuwe podcastserie over christelijke denkers. De podcast Door middel van een podcast (werktitel:…

Ma 8 jul 24  | Leestijd: 2 min

Themanummer Soφie over fundamentalisme en religie

De tweede editie van Soφie is uit: deze keer een themanummer over fundamentalisme en religie, samengesteld door gasthoofdredacteur Simon Polinder. Zijn religie en fundamentalisme, en daarmee misschien ook extremische en…

Do 27 jun 24  | Leestijd: 1 min