Serie Avondcolleges ‘Ontspannen samenleven: levensbeschouwelijke herbronning in de meritocratie’

Do 15 feb 24  | Leestijd: 3 min

Serie avondcolleges ‘Ontspannen samenleven: levensbeschouwelijke herbronning in de meritocratie’

In deze reeks avondcolleges doordenken we het ideaal van ‘ontspannen samenleven’ vanuit levensbeschouwelijk perspectief. Het vertrekpunt is dat de druk van de prestatiemaatschappij een existentieel vraagstuk is. Radicale herbronning omtrent onze beelden over mens-zijn, het goede leven en de plek van werk zijn nodig. Ons ontdoen van de meritocratie en ontspannen samenleven vraagt een fundamenteel andere kijk op en omgang met rust, ritme en werktijd. In deze collegereeks gaan we daarover in gesprek vanuit bronnen uit religie, filosofie en kunst. We lezen teksten van protestantse, katholieke en joodse denkers en doordenken gezamenlijk de actualiteit en urgentie ervan voor ons dagelijkse (professionele) bestaan.

De collegereeks is bedoeld voor professionals (of je nu in je eerste of vierde baan zit) die verlangen naar verdieping en bestaansverheldering. Daarmee wordt deze filosofische collegereeks niet abstract of afstandelijk. De collegereeks daagt je niet alleen uit om de meritocratie en de bronnen conceptueel te begrijpen. In de colleges is ook volop ruimte voor existentiële bezinning, voor persoonlijke reflectie, doordat we de bronnen ook expliciet op ons eigen concrete (professionele) bestaan betrekken. Deelnemers bekwamen zich zo verder in het zijn van een ‘reflective practitioner’.

Deze reeks avondcolleges is een samenwerking tussen het Jan Luyken Instituut van de Christelijke Hogeschool Ede en Stichting voor Christelijke Filosofie. Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door fonds Kerk en Wereld.

Inhoudelijk programma

Avond 1 De overspannen samenleving: de meritocratie als existentieel probleem

Deze avond staat in het teken van probleemanalyse. We gaan lagen ‘afpellen’ en kijken verder dan beleidsanalyses en onderzoeksrapporten vaak doen. Voorbij de rol van technologie en neoliberale economie kijken we naar de rol van waarden als zelfontplooiing en maakbaarheid, naar de rol van secularisatie. De rol van grondmotieven (Dooyeweerd) komt daarbij aan de orde.

Avond 2 Rust als het goede leven: lessen van Josef Pieper

Deze avond wil ‘het goede leven’ opnieuw begrijpen, door aandacht te vestigen op een grote misvatting van de moderniteit. Dat werk gelijk staat aan zelfontplooiing en het goede leven. We herbronnen via de katholieke denker Josef Pieper, die ‘de traditie’ van Plato en Augustinus tot Thomas van Aquino samenbrengt en waarin het leven van de rust als wezenlijk voor het goede leven centraal stond. We herontdekken de waarde van rust en daarmee een andere kijk op mens-zijn.

Avond 3 Heilige ritmes: Abraham Joshua Heschel over de sabbat

Deze avond zet een stap verder in de herbronning. Wezenlijk voor het christelijk denken over rust is de plek van de rustdag. Dat is het eerste Bijbelse gegeven over rust: het ritme van 1 +6. Een twintigste-eeuwse klassieke tekst hierover, die ook in het protestantse theologisch denken belangrijk is geworden, is ‘de sabbath’ van rabbijn Heschel. Via zijn werk ontdekken we het geheim van een heilig ritme en doordenken we hoe we een ‘sabbath way of life’ kunnen ontwikkelen door dit ritme te eerbiedigen.

Avond 4 De tijd ont-managen: een andere benadering van werktijd

Deze laatste avond trekken we lijnen door naar de context van het werk. Hoe kunnen rust en ritme eruitzien in professionele praktijken, waarin snelheid en prestatiedruk volop ervaren worden. Dat vraagt een andere kijk op en invulling van ‘werktijd’. Deze avond verkennen we een andere omgang met werktijd, waarin niet het managen maar het ontmanagen van de tijd centraal staat. We hebben het over de balans tussen lege, productieve en vervulde tijd.

Praktische informatie
Docent: dr. Robert van Putten, lector Bezieling & Professionaliteit

Format: Interactieve seminars (hoor/werkcollege)

Entreegeld: €95 voor 4 avonden, inclusief lesmateriaal

Locatie: Plompetorengracht 3, Utrecht.

Data: 3 april, 24 april, 22 mei en 5 juni 2024

Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur

Lees hier meer over de opzet en inhoud.

Aanmelding
U kunt zich hier aanmelden. U kunt zich aanmelden t/m 20 maart 2024.

Recente artikelen

Bestaat christelijke filosofie? Verslag van een gastcollege aan de Evangelische Hogeschool

Op 2 april gaf prof. mr. dr. Richard Steenvoorde, bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit Rotterdam, een introductiecollege filosofie aan de Evangelische Hogeschool in Amersfoort. Het college was voor…

Vr 12 apr 24  | Leestijd: 5 min

Het nieuwste nummer van Sophie over Zin!

Het eerste nummer van Sophie van dit jaar is uitgekomen: een themanummer over ‘Zin!’ Met dit nieuwe jaar starten we ook met een nieuwe en frisse vormgeving! Zin maken, kan…

Do 28 mrt 24  | Leestijd: 1 min