Stichting voor Christelijke Filosofie

Archieven

De archieven van de Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte (VRW) en Stichting voor Christelijke Filosofie (SCF) berusten bij het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, dat gevestigd is aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Deze archieven zijn openbaar raadpleegbaar. Voor informatie hierover verwijzen wij u graag naar de website van het HDC.

Onderstaand vindt u de directe links naar de inventarissen van de archieven van de VRW, de SCF en hun voorlopers: