Stichting voor Christelijke Filosofie

Archief

De archieven van de Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte (VRW) en Stichting voor Christelijke Filosofie (SCF) berusten bij het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, dat gevestigd is aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

In het verleden heeft de stichting diverse unieke exemplaren uit haar eigen archief naar dat van het documentatiecentrum overgebracht. In 2008 heeft het gehele archief van Stichting voor Christelijke Filosofie en de Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte een plaats gekregen bij dit documentatiecentrum.

Deze archieven zijn openbaar raadpleegbaar. Voor informatie hierover verwijzen wij u graag naar de website van het HDC.

Onderstaand vindt u de directe links naar de inventarissen van de archieven van de VRW, de SCF en hun voorlopers: