Stichting voor Christelijke Filosofie

Artikel Renée van Riessen op NieuwWij over multiculturaliteit en gerechtigheid

Op het online platform NieuwWij is recent een artikel verschenen van onze hoogleraar Renée van Riessen over multiculturaliteit en gerechtigheid.

In het artikel geeft Van Riessen een beknopte weergave van het recent vertaalde essay Multiculturele gerechtigheid van Jonathan Chaplin. Dit essay, samen met een aantal reacties, verscheen in de boekenreeks Verantwoording.