Stichting voor Christelijke Filosofie

Blog

Denkers van de Dialoog: Over het dialogische denken van Buber, Rosenzweig en Levinas

Facultatief seminar, Universiteit Leiden

Docent en contact
Prof. dr. Renée van Riessen (r.d.n.van.riessen@phil.leidenuniv.nl).

Doelgroep en aanmelding
Open voor studenten of andere deelnemers met universitair niveau; enige filosofische voorkennis is een vereiste.  Maximum aantal deelnemers: 14. Bij belangstelling graag contact opnemen met de docent (e-mailadres zie boven).

NB het betreft een facultatief seminar in werkgroepvorm; het  seminar is geen onderdeel van het officiële studieprogramma van de Universiteit Leiden en er worden geen studiepunten toegekend.

Data en locatie
Dinsdagen 8 en 22 september, 6 en 20 oktober, 3 en 17 november, 1 en 15 december 2020, in principe van 14.00-16.00 uur. Locatie: Leiden centrum, op 10 min van station Leiden Centraal.

Beschrijving
De drie filosofen die centraal staan tijdens deze werkgroep – Martin Buber, Franz Rosenzweig en Emmanuel Levinas – zijn verbonden doordat ze hun uitgangspunt zoeken in wat Buber wel het ‘dialogische principe’ noemde, al geven ze er elk een eigen invulling aan.

Door het lezen van primaire teksten proberen we dichterbij hun filosofie te komen. Waarin komen deze drie joodse denkers overeen en waar liggen de verschillen? We zullen werken met de methode van close reading van primaire teksten, afgewisseld met inleidingen en extra informatie. Langs deze weg krijg je beter zicht op de vraag wat deze drie denkers ertoe bracht zich te concentreren op de dialoog. Via de invalshoek van de dialoog worden ook andere aspecten van hun denken belicht, zoals hun visie op waarheid, taal, (naasten)liefde en godsopenbaring.

Literatuur
De literatuur wordt digitaal beschikbaar gesteld.

Gelezen worden (delen uit) de volgende werken:

  • Martin Buber Ik en Jij , Utrecht: Bijleveld, 2010 [Oorspronkelijk Ich und Du, 1923/1958).
  • Martin Buber, Oerdistantie en relatie. Bijdragen tot een filosofische antropologie. Utrecht: Bijleveld, z.j.
  • Franz Rosenzweig, De Ster van de Verlossing , Delft/Meppel: Eburon/Skandalon, 2000.
  • Franz Rosenzweig, ‘Das Neue Denken’ in  (idem) Die Schrift. Aufsätze, Übertragungen und Briefe, Jüdischer Verlag- Athenäum, Königstein/Ts., 1976.
  • Franz Rosenzweig, ‘The New Thinking’ in (idem) Philosophical and Theological Writings, vert. Paul W. Franks & Michael L. Morgan, Hacket P.C., Indianapolis, 2000.  
  • Emmanuel Levinas, Totaliteit en Oneindigheid, (vert. Theo de Boer en Chris Bremmers) , Amsterdam: Boom, 2012 [oorspronkelijk Totalité et Infini, Parijs 1961).

Food ethics: habits, moral choices, worldviews

Keuzevak filosofie, Wageningen Universiteit

Docent en contact
Prof. dr. Jan van der Stoep (jan.vanderstoep@wur.nl).

Doelgroep en aanmelding
Voor het vak is geen voorkennis vereist. De colleges zijn vrij toegankelijk. Studenten kunnen zich aanmelden via MyPortal.

Data en locatie
Maandagen 17:30 tot 19:00 uur van 31 augustus t/m 30 november 2020. De colleges zijn deels fysiek en digitaal te volgen. Zie het rooster voor meer informatie.

Beschrijving
Eating is more than just the consumption of nutrients. It connects people with each other, and with the plants and animals in their surroundings. Food has to do with health, animal welfare, land use, biodiversity, class culture, geopolitical relations, local traditions and cooking habits. People think differently about food production. Some emphasize the importance of technology to achieve high yields in order to feed a growing world population. Others point to principles such as stewardship, or argue for circular agriculture or organic farming. The same variety of views is visible when it comes to the consumption of food: health diets, the slow food movement, vegetarianism or local food. Over the centuries various religious traditions have developed their own eating habits, informed by specific commandments and prohibitions. What can be learned from these traditions? Why is it that in a Western culture, influenced by Christianity, people pay so little attention to the meaning and value of food?

After following the course and passing the exam, students should have:

  • Knowledge about the main themes in food ethics, and about different approaches
  • Insight into how worldviews influence the production and consumption of food
  • An elaborate and critical view on the Christian idea of stewardship
  • An articulated and substantiated opinion on a specific issue concerning food

Literatuur
Wordt beschikbaar gemaakt op Blackboard.

Overige informatie
Vakcode: CPT-57003.
Link naar Studiegids.

Cultuurfilosofie I: hedendaagse techniekfilosofie en ingenieursethiek

Keuzevak, Faculteit Techniek, Bestuur en Management, Technische Universiteit Delft.*

Docent en contact
Prof. dr. Marc de Vries (m.j.devries@tudelft.nl)

Doelgroep en aanmelding
Alle Bachelor- en Masterstudenten van de Technische Universiteit Delft. Aanmelden via Osiris of via de docent.

Data
1e Semester 2020-2021, woensdagen 15.45-17.30 uur (vanaf 2 september 2020).

Locatie
De colleges worden online gegeven.

Beschrijving
Techniek roept in de samenleving zeer uiteenlopende reacties op. Voor de een is het één grote zegening. We kunnen het leven steeds meer veraangenamen, reizen naar waar we maar willen, communiceren met wie we maar willen, informatie vinden als nooit tevoren, en ziekten (en misschien zelfs de dood) worden steeds meer teruggedrongen.

Voor anderen is het een ramp. Er blijft van onze mooie aarde niets meer over als het zo doorgaat, en mensen worden in hun privacy bedreigd door de “Big Brother”, die steeds meer werkelijkheid begint te worden.

Vroeger schreven techniekfilosofen meestal vrij kritisch over techniek. Wie wel eens iets van Heidegger of Ellul gelezen heeft, zal dat beamen. Tegenwoordig zijn er techniekfilosofen, die weliswaar sterk beïnvloed worden door de filosofen van de vorige eeuw, maar toch een eigen geluid laten horen. Iemand als Don Ihde is een echte Heideggeriaan, maar heeft heel eigen ideeën over de toepassing van Heideggers filosofie op techniek dan Heidegger zelf had. Er zijn ook christenen onder die filosofen. Albert Borgmann, een rooms-katholiek filosoof, schreef een boek voor christenen waarin hij zijn door Heidegger geïnspireerde zorgen over techniek vertaalt naar een oproep aan christenen om op een bepaalde manier met techniek om te gaan. Verschillende van die filosofen hebben ook wel iets met het postmoderne levensgevoel van onze tijd, of gaan daar in elk geval op in. In het college willen we teksten vijf van zulke filosofen lezen en discussiëren over de grote vragen rond de plaats van de techniek in onze cultuur.

Literatuur
Deel 1 en Deel 2 van het boek Philosophy of Technology: An introduction for technology and business students van Jan Hoogland, Jan van der Stoep, Maarten Verkerk en Marc de Vries (Routledge, New York, 2016).

Overige informatie
Het vak kan voor 3 ECTS worden afgesloten met een mondeling tentamen of een essay.

Link naar studiegids: wm0371tu

Honours Programme

*
Prof. dr. Jan Hoogland geeft les binnen het Bachelor Honours Programme van de Universiteit Twente. In dit programma verzorgt hij de Philosophy Track.

*