Stichting voor Christelijke Filosofie

Blog

Naar aanleiding van de vacature voor Hoogleraar Christelijke Filosofie en universitair hoofddocent schrijft het Reformatorisch Dagblad over het kennisnetwerk christelijke filosofie waar we als stichting aan werken.

Klaas van der Zwaag sprak namens het RD met onze directeur Sander Luitwieler. Laatstgenoemde zegt in het interview onder andere het volgende over het kennisnetwerk: “De stichting wil met deze knooppunten haar werk meer samenhang en focus geven. Je kunt ze zien als de binnenste schil, waaromheen onze bijzonder hoogleraren christelijke filosofie aan de verschillende universiteiten hun werk verrichten. Het is de bedoeling dat de nieuwe hoogleraar een leidinggevende rol zal krijgen in het op te bouwen netwerk christelijke filosofie. Vanwege zijn halftijdse functie heeft hij ook de gelegenheid om een onderzoekslijn te ontwikkelen op het gebied van christelijke filosofie.

Lees het volledige bericht hier.

Er is een tweetal nieuwe boeken verschenen in onze digitale bibliotheek.

Het e-book van Marinus Dirk Stafleu behandelt natuur en vrijheid als twee polen in de geschiedenis van de westerse filosofie. Hij laat zien hoe deze tegenstelling vanaf de zeventiende eeuw de westerse wijsbegeerte beheerst.

Waarheid en wijsheid in de economie is een bundeling van bijdragen van Roelf Haan. Hij schrijft in het voorwoord dat de essays “vragen en voorvragen aan de orde stellen waarvan de economische theorie zich zelf niet per se rekenschap geeft en die toch met de economie alles te maken hebben”.

Verder zijn in de digitale bibliotheek vele artikelen, redes en boeken te vinden die allemaal gratis te raadplegen zijn.

Stichting voor Christelijke Filosofie heeft als missie het doordenken, actualiseren en doorgeven van het christelijk-filosofische gedachtegoed. Dit op een manier die het leven van zowel christenen als niet-christenen verrijkt en bijdraagt aan een betere vervulling van hun roeping in de samenleving.

Voor het realiseren van onze missie moeten we het voor een belangrijk deel hebben van het geschreven woord. Welke beperkingen corona ook met zich meebrengt, lezen kunnen we gelukkig sowieso. Daarom belichten we in onze laatste nieuwsbrief graag onze boekenreeks aan de hand van een interview met dr. Bart Cusveller, de nieuwe voorzitter van de redactie.

Onze boekenreeks en mensen als Bart Cusveller zijn cruciaal om christelijke filosofie te doordenken, actualiseren en toe te passen op verschillende wetenschapsgebieden en maatschappelijke vraagstukken.

Zo hebben we pas in de reeks een langverwacht en goed ontvangen standaardwerk uitgebracht over kunst in de (neo)calvinistische traditie: Kunst D.V. En begin volgend jaar verschijnt een boek van Bart Cusveller zelf, over wijsgerige ethiek.

Misschien heeft u in deze coronatijd ook wel meer tijd gevonden om te lezen en de waarde daarvan extra ervaren. Wilt u ons juist in deze tijd een steun in de rug geven voor dit deel van ons werk? Bij voorbaat hartelijk dank.

U kunt uw gift overmaken op NL33 INGB 0001 2095 98 t.n.v. Stichting voor Christelijke Filosofie in Amersfoort, onder vermelding van ‘decemberbrief 2020’.

Met vriendelijke groet,

Dr. Sander Luitwieler, directeur

De december-editie van Aspecten is weer verschenen!

In deze editie staat Bart Cusveller in de schijnwerpers als voorzitter van de boekenreeksredactie. Hij vertelt in het interview over zijn visie op de boekenreeks en ook over zijn nieuwe boek over wijsgerige ethiek dat binnenkort in de reeks zal verschijnen.

Verder in het nummer kunt u een kort interview lezen met onze oude en nieuwe voorzitter, Peter Sneep en Dirk van Schepen.

Hier kunt u alle edities van Aspecten vinden.


Wist u dat u Aspecten gratis per post kunt ontvangen? Zo blijft u op de hoogte van ons werk. Stuur een mail naar info@christelijkefilosofie.nl om u aan te melden.

Liefde voor het vak, dat heeft Renée van Riessen zeker: als filosoof, dichter en bijzonder hoogleraar christelijke filosofie. Ze is gegrepen door de filosofie van Buber en Levinas, maar praat net zo hartstochtelijk over Vondel en Multatuli. Evengoed windt ze zich op over de teloorgang van de klassieken in het Nederlandse onderwijs en de uitholling van het leraarschap. “Je kunt als docent alleen maar inspireren als je iets brengt waar je enthousiast over bent.”


Lees hier het hele interview met Renée van Riessen in ‘Op Adem’ (Verus)

Filosofie en religie

Werkgroep, Rijksuniversiteit Groningen

 

Docent

Prof. dr. Renée van Riessen

 

Doelgroep en aanmelding

Alle studenten van de Rijksuniversiteit Groningen. Aanmelding via rdnvanriessen@pthu.nl.

 

Data

Donderdagen 19.30-21.00 uur (7 à 8 keer per collegejaar)

 

Locatie

Protestantse Theologische Universiteit (PThU), Oude Ebbingestraat 25, Groningen

 

Beschrijving

We lezen gezamenlijk filosofische teksten, die geschreven zijn vanuit de horizon van het christelijke of joodse geloof. Op dit moment is dat De moed om te zijn van Paul Tillich.

 

Meer informatie

rdnvanriessen@pthu.nl

Eind april lag de nieuwste editie van Aspecten op de mat. Niet ontvangen? U kunt deze ook vinden op de pagina Aspecten. Hier staan ook oudere nummers die u kunt nalezen.*

 

Leest u toch liever de papieren versie? Stuur dan een bericht naar info@christelijkefilosofie.nl, dan ontvangt u de volgende uitgave in uw brievenbus!

Bijeenkomsten rondom biografie Egbert Schuurman

*
‘Alleen God kan ons nog redden’
Egbert Schuurman: tegendraads christen in een seculier land
*

Het is een bijzonder jaar voor prof. dr. ir. Egbert Schuurman, emeritus-hoogleraar voor Stichting voor Christelijke Filosofie en mede-oprichter van het Lindeboom Instituut. Niet alleen is hij in juli 80 geworden, maar er verschijnt begin oktober ook een biografie over hem in de boekenreeks van Stichting voor Christelijke Filosofie. Auteur is historicus en journalist dr. Remco van Mulligen. Stichting voor Christelijke Filosofie en het Lindeboom Instituut staan hier graag uitgebreid bij stil en organiseren twee bijeenkomsten.

 

Op vrijdag 6 oktober vindt, in samenwerking met de ChristenUnie, in de Eerste Kamer de boekpresentatie plaats. De biografie zal aan Egbert Schuurman overhandigd worden door Remco van Mulligen in aanwezigheid van direct betrokkenen en financiers van het onderzoek voor dit boek. Ook zal een aantal sprekers een persoonlijke impressie geven naar aanleiding van de biografie en hun relatie met Egbert Schuurman.
*

Reserveren en bestellen van het boek

U kunt het boek ´Alleen God kan ons nog redden’ alvast bestellen. Dit kan door contact met ons op te nemen via info@christelijkefilosofie.nl. Het boek kost € 29,90, exclusief verzendkosten. Ná 6 oktober worden de bestelde boeken verzonden.

*

Studieconferentie

In januari 2018 organiseren we de tweede bijeenkomst over Egbert Schuurman. Dit is de jaarlijkse conferentie van Stichting voor Christelijke Filosofie. Tijdens het ochtendprogramma willen we dieper ingaan op de relevantie van Schuurmans filosofische erfenis voor nu en de toekomst. In de komende tijd zullen we u hierover verder informeren.

 

Vandaag overhandigde filosoof Robert van Putten het nieuwste boek in de Verantwoordingsreeks ‘Denken om shalom’ aan Nicholas Wolterstorff. In dit boek staat het praktisch-filosofische werk van Wolterstorff centraal.
De presentatie vond plaats tijdens de eerste studiemiddag met Wolterstorff in Amsterdam, waar ongeveer 40 mensen met elkaar in gesprek gingen.

 

Het boek is te bestellen via het secretariaat: info@christelijkefilosofie.nl of
033 – 43 28 288. Het boek kost 24,95, dit is exclusief verzendkosten.

 

U kunt een abonnement nemen op onze boekenreeks; u ontvangt dan automatisch de nieuwste uitgave en u krijgt 20% korting op de aanschafprijs. Voor meer informatie kijkt u op de Verantwoordingsreeks-pagina.