Stichting voor Christelijke Filosofie

Blog

Deze week verscheen weer een nieuwe editie van onze halfjaarlijkse nieuwsbrief Aspecten (jaargang 40, nummer 1).

In deze editie kunt u een interview lezen met prof. dr. ir. Jan van der Stoep, die per 1 maart begonnen is als bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie in Wageningen.

Verder in deze Aspecten:

 • Een interview met student Wilbert Gorter over zijn ervaringen met het onderwijs van onze Delftse hoogleraar Marc de Vries
 • Informatie over nieuwe boeken in onze boekenreeks: Multiculturele gerechtigheid (deel 38) en Kunst D.V. (deel 39)
 • Directeur Sander Luitwieler geeft een update over de voortgang van het werk op het bureau van Christelijke Filosofie
 • College-agenda voor het komende semester.

Lees de digitale versie van Aspecten.

Wat is waarheid?

Dat is de vraag die in het tweede nummer van Sophie van dit jaar wordt gesteld. Wat voor ‘waar’ (of ‘waars’) heeft deze Sophie te bieden?

 • Volgens Jan Hoogland is waarheid een evaluatief begrip.
 • Aart Deddens onderzoekt vriendschap met de waarheid.
 • Henk Jochemsen laat met behulp van Heidegger zien dat waarheid berust op een vorm van openbaring.
 • De waarheid is te vinden in de innerlijkheid, aldus Renée van Riessen.
 • Peter Blokhuis betoogt dat journalisten moeten streven naar het ware verhaal dat relevant is voor de samenleving.
 • Aart Nederveen laat in een interview weten dat hij bij waarheid denkt aan antwoord.

Geïnteresseerd in Sophie? Vraag hier een gratis proefnummer aan of meld je aan als abonnee (voor studenten het eerste halfjaar gratis).

De eerste editie van 2020 van Philosophia Reformata is verschenen.

Te lezen in dit nummer:

 • Een artikel van René van Woudenberg, waarin hij twee toetstenen voor de filosofie onderzoekt en vergelijkt: de naïeve ervaring (Dooyeweerd) en het gezonde verstand (Moore en Reid).
 • Een studie van Ad van Geesbergen, Johan Graafland en Jan Hoogland over de spanningen in het paradigma van de milieu-economie.
 • Een artikel van Herman Dooyeweerd over de leer van de analogie in de thomistische wijsbegeerte en in de wijsbegeerte der wetsidee. Dit artikel verscheen in 1942 in Philosophia Reformata en is voor dit nummer naar het Engels vertaald door Chris van Haeften.

Abonnees op Philosophia Reformata kunnen hier inloggen (volg de instructies op deze pagina).

Op het online platform NieuwWij is recent een artikel verschenen van onze hoogleraar Renée van Riessen over multiculturaliteit en gerechtigheid.

In het artikel geeft Van Riessen een beknopte weergave van het recent vertaalde essay Multiculturele gerechtigheid van Jonathan Chaplin. Dit essay, samen met een aantal reacties, verscheen in de boekenreeks Verantwoording.

Het eerste nummer van de tiende jaargang van Sophie staat in het teken van ‘Duurzaamheid’. Dit thema stond ook centraal tijdens de Christelijke Filosofie Conferentie van 25 januari 2020. Verschillende workshopleiders van die conferentie hebben hun bijdrage omgewerkt tot een artikel.

Een kleine selectie van wat er in dit nummer zoal wordt betoogd:

 • Het christendom bevat een rijkdom aan ideeën, verhalen en concepten voor het ontwikkelen van een nieuwe ecologische ethiek (zo betoogt Roel Kuiper in het openingsessay)

 • Het belangrijkste onderscheid is niet dat tussen mens en dier, maar dat tussen Schepper en schepsel (aldus Eva van Urk, in haar artikel over antropocentrisme in de christelijke theologie)

 • Het gebruik van een glazen ketchupfles in plaats van een plastic exemplaar kan de wereld mooier maken (lees het artikel van André van Delft om te weten waarom dat zo is).

 • Met aandacht koken kan een eerste stap zijn naar een ecologisch verantwoorde omgang met voedsel (volgens Teunis Brand, die in zijn artikel de filosofie van Albert Borgmann in relatie tot duurzaamheid onderzoekt).

Geïnteresseerd in Sophie? Vraag hier een gratis proefnummer aan of meld je aan als abonnee (voor studenten het eerste halfjaar gratis).

Er is een nieuw boek verschenen in onze Verantwoordingsreeks: Multiculturele gerechtigheid.

Hedendaagse samenlevingen worden geconfronteerd met het verschijnsel van de culturele en religieuze diversiteit. Dit ‘multiculturalisme’ werd eerst als een verrijking beschouwd, maar later groeide ook de aandacht voor de problematische kanten ervan.

In zijn essay Multiculturele gerechtigheid ontwikkelt Jonathan Chaplin op basis van uitgangspunten van de christelijke filosofie een politiek denken waarin het ideaal van multiculturele gerechtigheid centraal staat.

In deze bundel zijn ook vijf korte artikelen opgenomen met reacties op Chaplins denken. Drie artikelen zijn geschreven door auteurs die verbonden zijn aan de wetenschappelijke instituten van politieke partijen: Hans van de Breevaart (SGP), Wouter Beekers (ChristenUnie) en Jan Prij en Pieter Jan Dijkman (CDA). Het vierde artikel is van Enis Odaci, hij richt zich als moslim al jaren op de praktijk van de interreligieuze dialoog. Jan Hoogland evalueert het debat dat in deze bundel is gevoerd. Waar staan we nu?

Klik hier voor een leesfragment.

Het boek kost €21,90. U kunt het boek bestellen door een mail te sturen naar info@christelijkefilosofie.nl.

Onder redactie van Simon Polinder en onze hoogleraar prof. dr. Govert Buijs is recent het boek ‘Christian Faith, Philosophy & International Relations: The Lamb and the Wolf‘ verschenen.

In het boek stellen verschillende auteurs de vraag hoe onderwerpen zoals de opkomst en neergang van grootmachten, handelsoorlogen, terrorisme, nieuw nationalisme en identiteitspolitiek vanuit een christelijk perspectief begrepen kunnen worden.

Het doel van de bundel is om antwoorden vanuit verschillende christelijke tradities te presenteren, van de katholieke sociale leer en het neocalvinisme tot christelijk-realisme. De bundel bevat fundamentele filosofische en theologische studies naar internationale betrekkingen, maar ook case-studies naar inspirerende christelijke leiders zoals Robert Schuman, Dag Hammarskjöld en Abraham Kuyper.

De meeste hoofdstukken uit deze bundel zijn al eerder verschenen in uitgaven van Philosophia Reformata (Volume 80 nummer 1 en Volume 81 nummer 1).

Meer informatie over het boek is te vinden op de website van uitgeverij Brill en op Google Books.

De paperback van het boek kost €59 en kan worden besteld via de website van Brill. U kunt een kortingscode opvragen van 25% (geldig tot 1 juni 2020).

Het laatste nummer van Sophie ligt komend weekend bij abonnees op de mat. Het is weer een goed gevuld nummer met columns, interviews, boekbesprekingen, en uiteraard een aantal stevige artikelen.


Wat u kunt verwachten in dit nummer

Dr. Jan van der Stoep (lector Bezieling en Professionaliteit aan de CHE) gaat in dit nummer op zoek naar de betekenis van ‘goed werk’. Hij verheft Ezen, de vrome boerenknecht uit de roman De tornado, tot symbool voor de verbinding van werk aan een diepe christelijke spiritualiteit. Ezen stelde zich de nieuwe aarde voor als een plek waar hij eindeloos akkers om kan spitten, zonder moe te worden.

Dr. David Lewin (Senior Lecturer aan de University of Strathclyde Glasgow) gaat in op de relatie tussen technologische mensverbetering, human enhancement, en de wereld van het onderwijs, waarin we van mensen betere mensen proberen te maken. Dit artikel is een vertaalde en licht bewerkte versie van de vijfde Van Riessen Memorial Lecture, gehouden op 29 november 2019.


En verder

 • Roelf Haan bespreekt het boek van Govert Buijs Waarom werken we zo hard,
 • Sophie Olúwolé vraagt zich af wat we kunnen leren van Afrikaanse filosofie,
 • Jan Hoogland reflecteert op de tegenstellingen van onze tijd en op het feit dat niet alles kan,
 • Pieter Vos betwist dat Kierkegaard de wegbereider is van het losgeslagen individualisme,
 • Bart Cusveller laat ons kennismaken met het werk van Richard Mouw,
 • Hans Ester probeert de waarde te laten zien de manier waarop de Duitsers het kerstfeest vieren,
 • Wouter Slob houdt een pleidooi voor bevindelijke vrijzinnigheid in een interview door Klaas van der Zwaag,
 • en Arie van Houwelingen betoogt dat de wereld te groot en te mysterieus is dan dat ze zou passen in een overzichtelijk, rationeel wereldbeeld.

Geïnteresseerd in Sophie? Vraag hier een gratis proefnummer aan of meld je aan als abonnee (voor studenten het eerste halfjaar gratis).

De nieuwste editie van ons tijdschrift Sophie is deze week verschenen. Met een prikkelende cover en tal van boeiende bijdragen.

In dit nummer kunt u onder andere lezen over C.S. Lewis als ethicus (Bart Cusveller), fatsoenlijke burgers als het grootste gevaar van deze tijd (Jan Hoogland) en Multatuli’s parabel van de Japanse Steenhouwer (Hans Weigand).

Verder staan in dit nummer drie uitwerkingen van een eerder gehouden lezing of rede:

 • Govert Buijs heeft zijn lezing van de afgelopen Christelijke Filosofie over individu en gemeenschap omgewerkt tot artikel.

 • Er is een samenvatting van de afscheidsrede van Maarten Verkerk te vinden die hij hield als bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit Maastricht.

 • Ook vinden we een samenvatting van de rede van Pieter Vos, die hij uitsprak bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Protestantse geestelijke verzorging bij de krijgsmacht aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Geïnteresseerd in Sophie? Klik hier voor meer informatie.

Stichting voor Christelijke Filosofie heeft een nieuw Meerjarenbeleidsplan voor de periode 2018-2021. Lees het hier