Stichting voor Christelijke Filosofie

Christelijke Filosofie Conferentie 2020: Duurzaamheid

Op 25 januari 2020 werd de jaarlijkse Christelijke Filosofie Conferentie gehouden.

Dit jaar was het thema Duurzaamheid. De klimaatproblematiek wordt omgeven door levensgrote dilemma’s. Aan de ene kant worden we steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Aan de andere kant lijkt het draagvlak voor klimaatbeleid af te nemen, gezien de toename van populistische partijen die het klimaatprobleem en de menselijke verantwoordelijkheid daarvoor ontkennen.

Wat valt er vanuit christelijk-filosofisch perspectief te zeggen over de klimaatcrisis en duurzaamheid? Deze vraag stond centraal tijdens het ochtendprogramma.

De hoofdlezing werd gegeven door prof. dr. Maarten Verkerk. De thematiek van duurzaamheid vormde ook het hart van zijn afscheidsrede aan de Universiteit Maastricht (4 oktober 2019). Ook tijdens de conferentie stonden we stil bij zijn afscheid als hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Maastricht. Prof. dr. Jan Hoogland, hoogleraar namens onze stichting aan de Universiteit Twente, hield een co-referaat over dezelfde thematiek.

Maarten Verkerk

Programma

10.00    Ontvangst met koffie/thee en boekenmarkt
10.30    Opening
10.45    Lezingen en discussie – hoofdlezing door prof. dr. Maarten Verkerk en co-referaat door prof. dr. Jan Hoogland
12.15    Kijkje in de keuken van Stichting voor Christelijke Filosofie
12.30    Lunch
13.30    Eerste ronde workshops
14.45    Tweede ronde workshops
15.45    Borrel


Workshops

Er werden twee ronden workshops gegeven worden, met vier verschillende workshops per ronde.


Ronde 1 (13:30-14:30 uur)
  1. De kwaliteit van relaties volgens de joodse filosofie, prof. dr. Renée van Riessen, bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Universiteit Leiden.
  2. Antropocentrisme ter discussie, Eva van Urk, promovendus op het gebied van ecotheologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
  3. Kan filosofie wel christelijk zijn? (workshop speciaal voor studenten en scholieren), prof. dr. ir. Jeroen de Ridder, bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
  4. De ecologische crisis aan de hand van Kingsnorth en Heidegger: een technische of spirituele crisis? André van Delft, studeerde filosofie in Leiden en is momenteel masterstudent theoretische natuurkunde.
Ronde 2 (14:45-15:45 uur)
  1. Wat is de functie en betekenis van Godsargumenten? Dr. ir. Emanuel Rutten, postdoc aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
  2. Terug naar de dingen zelf: duurzaamheid in de filosofie van Albert Borgmann, Teunis Brand, promovendus aan de Universiteit Wageningen en communicatiemedewerker bij Stichting voor Christelijke Filosofie.
  3. Moeten we de wereld verbeteren of moeten we ervan worden bevrijd? Jacques Ellul over de stad als macht, Frank Mulder, journalist, schreef het boek De geluksmachine en werkte mee aan de vertaling van Elluls boek De grote stad.
  4. Dooyeweerd voor Dummies, prof. dr. Maarten Verkerk, emeritus hoogleraar Christelijke Filosofie.

Meer informatie over de workshops is hier te vinden.