Stichting voor Christelijke Filosofie

Colleges Govert Buijs Erasmus Universiteit Rotterdam

7 zonden, 7 deugden: klassieke, christelijke en hedendaagse perspectieven

Keuzevak, Erasmus School of Philosophy, Erasmus Universiteit Rotterdam

Docenten & contact
Prof. dr. Govert Buijs en dr. Joost Hengstmengel (j.w.hengstmengel@esphil.eur.nl).

Doelgroep & aanmelding
Studenten Wijsbegeerte Bachelor 3 van de EUR en andere belangstellenden. Studenten van de EUR dienen zich in te schrijven via Canvas. Anderen kunnen zich aan te melden via j.w.hengstmengel@esphil.eur.nl.

Data
De colleges worden gehouden op 8, 15, 22 en 29 januari 2021, van 13.00-15.45 uur.

Locatie
Zaal Polak 3-08. In verband met de coronamaatregelen zullen de colleges zeer waarschijnlijk digitaal worden gegeven.

Beschrijving
Zowel in de klassieke Oudheid als in het christendom werd binnen de ethiek veel nadruk gelegd op de deugden en – zij het in iets mindere mate – op ondeugden. In deze cursus verkennen we de betekenis van de zogenaamde ‘zeven deugden’ (matigheid, moed, verstandigheid, rechtvaardigheid, geloof, hoop en liefde) en ‘zeven hoofdzonden’ (jaloezie, hoogmoed, onmatigheid, hebzucht, wellust, woede, luiheid), zoals die in de klassieke Oudheid en in de christelijke traditie zijn geformuleerd.
Daarbij kijken we tegelijk naar twee achterliggende thema’s:

(1) hoe verhoudt het christelijk geloof zich tot centrale kenmerken van de klassieke Oudheid en de daarin dominante morele opvattingen. Dit vormt een lens waardoorheen we de relatie ‘christelijk geloof – cultuur’ kunnen bespreken.
(2) wat zijn centrale kenmerken van de in onze huidige samenleving dominante morele opvattingen en hoe verhouden deze zich tot het christelijk geloof?
Als ‘casus/toespitsing’ kijken we hierbij in het bijzonder naar morele aspecten van het functioneren van de huidige markteconomie.

Literatuur
Digitale reader met daarin in ieder geval teksten van Plato, Aristoteles, Cicero (klassiek), Ambrosius, Augustinus, Franciscus van Assisi, Thomas van Aquino (christelijk) en hedendaagse (cultuur)filosofische en psychologische denkers.

Meer informatie
Vakcode: FW-KV3100
Klik hier voor de studiegids. Zoekterm: zonden.