Hier vindt u een overzicht van de lezingen en deelsessies van de Netwerkbijeenkomst.

Mag je bidden voor een Vidi? Twaalf stellingen over ambitie, succes en het goede academische leven 

‘Mag je bidden voor een Vidi?’ Die vraag werd mij ooit gesteld door een christelijke collega die zo’n beurs van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) associeerde met ambitie, succes en prestige.

De vraag is me bijgebleven, omdat ik de verlegenheid herkende. In de kerk leer je toch om heel andere dingen te bidden? Toch zal ik betogen dat er goede redenen zijn om te bidden voor Vidi’s (en andersoortige projecten).

Ik presenteer een reeks korte stellingen over ambities, succes en prestige. Het perspectief zal zich geleidelijk verbreden van de individuele wetenschapper naar wat ik ‘het goede academische leven’ noem. Dat goede leven doet een beroep op deugden – het thema van mijn huidige onderzoek – maar ook op een commitment à la Jeremia 29: ‘’Bid voor de stad waarin God jou heeft geplaatst en span je in voor haar welzijn’’.

Klik hier voor de presentatie.

Over de Spreker:

Prof. dr. Herman Paul is hoogleraar Geschiedenis van de Geesteswetenschappen aan de Universiteit Leiden. Vanaf 1 september 2019 geeft hij leiding aan het NWO Vici-project ‘Scholarly Vices: A Longue Durée History’.

Christelijke wetenschap (prof. dr. Govert Buijs)

Vorming van studenten (prof. dr. Gerdien Bertram-Troost)

In hoeverre is vorming een doel van het hoger onderwijs? Zou het in academisch onderwijs niet vooral over de overdracht van kennis moeten gaan? En als er ruimte is voor vorming, welke vorming dan? En hoe kan je in vorming recht doen aan je eigen levensbeschouwing maar ook aan de diversiteit aan levensbeschouwingen van de studenten? 

In deze interactieve workshop willen we met elkaar stilstaan bij de vorming van studenten in het hoger onderwijs. We denken na over wat vorming op de universiteit betekent, hoe het eruit kan zien en welke rol deelnemers aan de workshop daarin voor zichzelf weggelegd zien. Er is ruimte om van en met elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen.

Klik hier voor de presentatie.

Over de spreker:

Gerdien Bertram-Troost is hoogleraar Onderwijs in levensbeschouwelijk en pedagogisch perspectief aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij is daar verbonden aan de Faculteit Religie en Theologie. Vanuit die functie doceert zij ook aan de Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen (opleiding Pedagogische wetenschappen). Haar expertise en belangstelling ligt op het snijvlak van beide disciplines.

Vanuit haar leerstoel, die mede gefinancierd wordt Verus – Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs-  beoogt zij meer ruimte en aandacht te creëren voor de levensbeschouwelijke en pedagogische dimensie van onderwijs.  Zie onder meer haar inaugurele rede ‘Menswording in een laag-vertrouwensamenleving. Kansen en uitdagingen voor onderwijs’: Verus | Menswording in een laag-vertrouwensamenleving: kansen en…

Vrijheid van meningsuiting in de wetenschap (prof. dr. Jeroen de Ridder)

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed in een liberale democratie. Maar de laatste jaren worden we geconfronteerd met de schaduwzijden ervan. Desinformatie, complotdenken en propaganda worden net zo vrij geuit als serieuze meningen en wetenschappelijk onderbouwde informatie.

Op de universiteit worstelen we soms met academische vrijheid: op papier staat die vrijheid hoog in het vaandel, maar in de praktijk is er niet altijd ruimte voor controversiële opvattingen die tegen de wetenschappelijke mainstream ingaan. In deze workshop gaan we samen doordenken over wat vrijheid van meningsuiting en academische vrijheid zijn, en hoe je je als christenwetenschapper ertoe kunt verhouden.

Over de spreker:

Jeroen de Ridder (1978) is universitair hoofddocent filosofie aan de Vrije Universiteit en bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek draait om de vraag hoe we democratieën slimmer kunnen maken.

Versnelling en vertraging in de onderzoekspraktijk (dr. Robert van Putten)

Tijdgebrek, haast, stress en prestatiedruk typeren het bestaan van veel professionals, ook die van onderzoekers aan universiteiten en hogescholen. We leven in een versnellingssamenleving, waarin alles in het teken van een productieve omgang met kloktijd staat. Wat doet deze omgang met tijd met de kwaliteit van het onderzoek en met ons werkplezier? Heeft onderzoek als sociale praktijk niet een andere omgang met tijd nodig? Om te kunnen schrijven heb je vaak onafgebroken periodes nodig, experimenten vragen om geduld. Soms moet je vertragen om tot nieuwe inzichten te komen. Een creatief idee laat zich niet op commando ontwikkelen. In deze deelsessie onderzoeken we daarom wat een goede omgang met werktijd is in de onderzoekspraktijk. Na een korte theoretische introductie gaan we actief reflecteren op onze eigen omgang met werktijd, om in dialoog van elkaar te leren over tijd voor onderzoek.

Over de spreker:

Dr. Robert van Putten is lector Bezieling & Professionaliteit aan de Christelijke Hogeschool Ede. Een van zijn onderzoeksthema’s is ‘tijd’ en dit voorjaar hield hij zijn lectorale rede getiteld Een kwestie van tijd. Bezieling en professionaliteit in een verontruste wereld. Hij promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift De ban van beheersing. Naar een reflexieve bestuurskunst (2020). Zijn onderzoek en publicaties spelen zich voortdurend af op de snijvlakken van bestuur, samenleving en levensbeschouwing. Eerder maakte hij de bundel De jacht naar rust. Het tegoed van het christendom (2021).

Hoe overleef ik mijn PhD? (Rozemarijn Moes MA)

Meestal is je PhD je eerste grote ‘eigen’ project. Je bent waarschijnlijk erg enthousiast over je onderzoek, maar het is ook een enorme uitdaging. Er zijn de onvermijdelijke publicaties, presentaties, feedbackrondes, deadlines… Niet voor niets is er notoir hoge uitval onder PhD-kandidaten. Hoe navigeer je tussen wensen en eisen van je begeleiders, van je omgeving en van jezelf? Wat is de balans tussen teveel en te weinig? Wat zijn goede verwachtingen over je PhD-traject (en daarna)? En hoe blijf je gezond? In deze sessie gaan we in gesprek over prestatiedruk, stress, rust, en werkplezier. Kortom: hoe overleef je je PhD?

Klik hier voor de presentatie.

Over de spreker:

Rozemarijn Moes MA (1997) is prijswinnend historica en sinds 2021 werkzaam als promovenda bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Voor haar onderzoek kijkt ze naar vroegmoderne adellijke vrouwen in Gelderland en hun rol in het financieel beheer van landgoederen.

Netwerk christenwetenschappers: waarom, hoe en wat?
Sprekers: Teunis Brand en Laurens van Lavieren

Meedenk-sessie over de toekomst van dit netwerk van christenwetenschappers. Hoe kan dit netwerk meerwaarde bieden?

Klik hier voor de handout.