Stichting voor Christelijke Filosofie

Dr. ir. Jan van der Stoep benoemd tot bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie in Wageningen

Stichting voor Christelijke Filosofie benoemt per 1 maart 2020 dr. ir. Jan van der Stoep als bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan Wageningen University & Research. Van der Stoep volgt prof. dr. ir. Henk Jochemsen op, die in 2018 met emeritaat ging.

Dr. ir. Jan van der Stoep

De band met Wageningen gaat voor Van der Stoep terug tot zijn studententijd. ‘Ik studeerde biologie in Wageningen, maar raakte meer en meer geïnteresseerd in vragen rond duurzame ontwikkeling. Door colleges van Egbert Schuurman, die destijds bijzonder hoogleraar Reformatorische Wijsbegeerte in Wageningen was, kwam ik in aanraking met christelijke filosofie. Die colleges zijn voor mij een grote stimulans geweest om filosofie te gaan studeren.’


Ethiek van voedsel

Van der Stoep zal zich in Wageningen met name bezighouden met de ethiek van voedsel en landbouw. ‘Aan onze omgang met voedsel zitten veel ethische en levensbeschouwelijke dimensies. Denk bijvoorbeeld aan voorschriften voor de omgang met dieren die in verschillende religies naar voren komen. Daarnaast heeft voedsel te maken met internationale verhoudingen. Hoe verdelen we voedsel eerlijk op wereldschaal? En moeten we daarbij inzetten op lokaal voedsel of juist niet? In het onderwijs in Wageningen wil ik daar aandacht aan geven.’

Sander Luitwieler, directeur van Stichting voor Christelijke Filosofie, is heel blij met de benoeming. ‘Jan van der Stoep is al lange tijd bij onze stichting betrokken. Wageningen Universiteit is een plaats waar hij goed past als bijzonder hoogleraar, mede vanwege zijn connectie met de levenswetenschappen. Hij is goed ingevoerd in de christelijke filosofie én in staat om de betekenis daarvan te laten zien voor de alledaagse praktijk.’


Verhalen

Naast zijn hoogleraarschap blijft Jan van der Stoep voor vier dagen per week verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede. Daar geeft hij leiding aan het lectoraat Bezieling en Professionaliteit en het lectoraat Journalistiek en Communicatie. Van der Stoep: ‘Welke taken ik bij de Christelijke Hogeschool Ede al dan niet blijf doen, is onderwerp van gesprek. Voor de zomer zal daarover meer duidelijkheid komen. In Ede heb ik veel onderzoek gedaan naar de betekenis van verhalen. Die belangstelling neem ik ook mee naar Wageningen. Ik ben geïnteresseerd in welke verschillende verhalen er over voedsel, landbouw en het beheer van de schepping worden verteld. Denk bijvoorbeeld aan de transitie naar kringlooplandbouw. Die transitie impliceert een groot verhaal. Zo’n verhaal is normatief van aard, om dat we ermee communiceren wat er momenteel niet goed gaat, wat we belangrijk vinden en waar we op hopen.’

In Wageningen zal Van der Stoep onder andere deel gaan uitmaken van het platform Levensbeschouwelijke Filosofie. Dit platform is bedoeld om, bijvoorbeeld door middel van een gemeenschappelijke cursus, de dialoog te faciliteren tussen verschillende levensbeschouwingen. Daarbij zullen ook niet-westerse stromingen (zoals Afrikaanse en Confuciaanse filosofie) een plaats krijgen.

Loopbaan Jan van der Stoep
Dr. ir. Jan van der Stoep (Barendrecht, 1968) is lector Bezieling en Professionaliteit aan de Christelijke Hogeschool Ede. Tevens is hij lector Journalistiek en Communicatie aldaar. Van der Stoep studeerde biologie aan de Wageningen Universiteit en filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2005 promoveerde hij op het proefschrift ‘Pierre Bourdieu en de politieke filosofie van het multiculturalisme’ (Kok, Kampen). Hij publiceerde op het gebied van techniekfilosofie, normatieve professionalisering, media en religie, corporate identity en journalistiek. Naast zijn professionele taken bekleedt hij diverse nevenfuncties. Zo was hij onder andere voorzitter van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie en voorzitter van A Rocha Nederland, een christelijke natuurbeweging.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Stichting voor Christelijke Filosofie: dr. Sander Luitwieler (directeur)
directie@christelijkefilosofie.nl | 033 43 28 288

Klik hier voor een PDF-versie van het persbericht.

Het Nederlands Dagblad interviewde Jan van der Stoep naar aanleiding van zijn benoeming. Lees het interview hier. Ook het Reformatorisch Dagblad en de Wageningen Universiteit publiceerden over de benoeming.