Stichting voor Christelijke Filosofie

“Ethiek is veel meer dan regels en voorschriften”

Nieuw boek over filosofische ethiek in de neocalvinistische traditie door Bart Cusveller

Integriteitskwesties zijn meer dan ooit in het nieuws. In de media gaat het veel over conflicten en schandalen in het bedrijfsleven en in de bestuurswereld. Vaak domineren bedrijfskunde en bedrijfskunde discussies over maatregelen om de integriteit van werkprocessen te ‘managen’. Minder horen we over integriteitsvraagstukken in mensgerichte beroepen als zorg en onderwijs. Beroepsethiek in die domeinen gaat meestal niet over maatregelen als codes, kaders en commissies, maar over de verhouding van de persoon en de professie tot het goede.

Volgens onderzoeker en docent aan Hogeschool Viaa Bart Cusveller kunnen zulke ethische benaderingen niet zonder elkaar. Hij schreef een boek over een omvattend perspectief op ethische kwesties. In Naar behoren zoekt Cusveller een benadering van ethiek in een filosofische traditie die zichzelf graag als integraal ziet, het neocalvinisme. Een overzichtswerk over filosofische ethiek in deze stroming was er nog niet. Het boek wordt op zaterdag 19 juni (digitaal) gepresenteerd tijdens de Christelijke Filosofie Conferentie (deelname via www.christelijkefilosofie.nl).

In Naar behoren. Filosofische ethiek in de neocalvinistische traditie onderzoekt Cusveller de vraag: wat is moreel naar behoren? In de praktijk zijn moreel goede beslissingen en gedragingen vaak knap ingewikkeld. Niet alleen omdat mensen heel verschillend over ethiek en moraal denken, maar ook omdat de beslissingen en gedragingen zelf ingewikkeld zijn. Bezinning op het moreel goede kan niet volstaan met eenzijdige benaderingen. Moreel denken en handelen vraagt om het bij elkaar houden van verschillende aspecten, verbanden en motieven. Het neocalvinisme biedt een perspectief dat zelfs om verschillende redenen ‘integraal’ genoemd kan worden. Aan de orde komen voortrekkers als Herman Bavinck, Herman Dooyeweerd en André Troost, de uitwerkingen van Bob Goudzwaard en Egbert Schuurman, gesprekspartners als Richard Mouw en Nicholas Wolterstorff, en de toepassingen van Roel Kuiper en de Normatieve Praktijkenbenadering.

Het boek geeft de lezer inzicht in de ontwikkeling van de ethiek in dit protestant-christelijke denken. Het is daarmee zowel informatief over de geschiedenis als over de inhoud van deze stroming. Het boek verschijnt in de christelijk-filosofische boekenreeks Verantwoording (van Stichting voor Christelijke Filosofie) en is onderdeel van Cusvellers postdocstudie naar integriteitsvraagstukken in de mensgerichte beroepen.