Stichting voor Christelijke Filosofie

Gedachtegoed

GEDACHTEGOED

 

Christelijke filosofie staat voor radicale reflectie die gericht is op het verkrijgen van inzicht in de geschapen werkelijkheid. Maar ook voor het vruchtbaar maken van dat inzicht voor wetenschap en samenleving.

 

Deze christelijke filosofie kent een rijke intellectuele traditie. In alle eeuwen hebben mensen, met de Bijbel als uitgangspunt, fundamenteel over de werkelijkheid nagedacht. In de 20e eeuw ontwikkelden Herman Dooyeweerd en Dirk Vollenhoven, hoogleraren aan de Vrije Universiteit, de calvinistische wijsbegeerte. Filosofen overal ter wereld hebben inspiratie in dit denken gevonden en ontwikkelden het verder. Ook nu, in een samenleving die als postchristelijk wordt getypeerd. Zij doen dit toekomstgericht, met eigen accenten, vanuit de overtuiging dat een christelijk-filosofische doordenking van de werkelijkheid mogelijk is. 


*

Tips 2016:

tijdslijn

HISTORISCHE GEBEURTENISSEN

 

We hebben historische gebeurtenissen in de christelijke filosofie voor u op een rij gezet in een tijdslijn. Van Dooyeweerd tot de oprichting van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, alles vindt u chronologisch en overzichtelijk terug. Bij de meeste onderwerpen kunt u ook door middel van links naar andere websites, om daar verder te lezen over een persoon, publicatie of gebeurtenis.

 

Naar de tijdslijn

LEZINGEN EN WORKSHOPS

 

Het kritisch nadenken over de samenleving en onze plek daarin willen we niet beperken tot de collegezalen. We vinden het belangrijk om met elkaar de dialoog aan te gaan. Dit kan door middel van een prikkelende lezing of door het verzorgen van een workshop.

 

Tarieven

Ons vaste uurtarief voor inzet van onze hoogleraren in het onderwijs of bij een publiekslezing bedraagt
€ 135,– per uur. Dat is inclusief btw. Tarieven voor een halve of hele dag zijn op aanvraag beschikbaar. Voor studentenverenigingen, kerken en andere non-profitorganisaties hanteren wij gereduceerde tarieven die we in overleg samenstellen.

 

Neem contact op

STUDIEKRINGEN

 

We vinden het belangrijk om de gezamenlijke reflectie te zoeken en met elkaar de dialoog aan te gaan. Dat kan onder andere binnen onze studiekringen. Er is momenteel een aantal kringen actief in Nederland. Elke kring bepaalt zijn eigen programma. Filosofische voorkennis is niet vereist.

 

Naar de studiekringen

studiekring