Stichting voor Christelijke Filosofie

Bibliotheek/Catalogus

BIBLIOTHEEK / CATALOGUS

Stichting voor Christelijke Filosofie beheert een bibliotheek met meer dan 5.500 boeken. De meest bekende titels zijn Wijsbegeerte der wetsidee en Het calvinisme en de reformatie van de wijsbegeerte. Daarnaast kunt u ook verschillende digitale artikelen downloaden. Ook is het mogelijk om het archief van de stichting te raadplegen in het Historisch Documentatiecentrum.

In Amersfoort bevindt zich de bibliotheek van Stichting voor Christelijke Filosofie. Deze bibliotheek kunt u online raadplegen in de catalogus. Ook kunt u boeken inzien en eventueel kopieën maken. Neem hiervoor contact op met de stichting, zodat gekeken kan worden of het desbetreffende boek aanwezig is en om een afspraak te maken.

Contact opnemen

ORIGINELE KERNDOCUMENTEN GEDACHTENGOED

In de bibliotheek bevinden zich ook een aantal originele – en daardoor unieke – tijdschriften, brochures en losbladige teksten, waaronder handgeschreven collegedictaten van Dooyeweerd, Van Riessen en anderen.

Deze intellectueel-historische documenten worden uiteraard niet uitgeleend, maar kunnen wel worden geraadpleegd. Ook is het mogelijk om, met inachtneming van restricties, kopieën te maken (€ 0,03/stuk).

U kunt deze artikelen gekopieerd toegezonden krijgen; hierbij ontvangt u een factuur met de kopieer- en verzendkosten.

 

 

HISTORISCH DOCUMENTATIECENTRUM

Naast haar eigen bibliotheek werkt Stichting voor Christelijke Filosofie nauw samen met het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) binnen de Vrije Universiteit Amsterdam. Zo heeft de stichting in het verleden diverse unieke exemplaren uit haar eigen archief naar dat van het documentatiecentrum overgebracht. In 2008 heeft het gehele archief van Stichting voor Christelijke Filosofie en de Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte een plaats gekregen bij dit documentatiecentrum. Raadpleeg hier de inventaris van dit archief of lees meer over het Historisch Documentatiecentrum online.