Stichting voor Christelijke Filosofie

Boeken

BOEKENREEKS VERANTWOORDING

 

Verantwoording afleggen van het geloof kan op verschillende manieren. Over het algemeen is daar geen filosofische kennis bij nodig. Verantwoording afleggen begint in de dagelijkse omgang. Maar daar eindigt het niet! Vragen die in deze tijd ook op gelovigen afkomen, zijn vaak zeer ingewikkeld. Daardoor vraagt verantwoording afleggen van het geloof vaak diepere bezinning. Zeker in onze gecompliceerde, verwetenschappelijkte wereld bestaat er behoefte aan een christelijke verantwoording die goed doordacht is. Christelijke Filosofie levert daar een bijdrage aan. Een dergelijke christelijk-wijsgerige verantwoording wordt geboden in de boekenreeks Verantwoording.

 

De reeks wordt uitgegeven door Buijten & Schipperheijn.

 

Abonnement

Als abonnee van de Verantwoordingsreeks ontvangt u automatisch elke uitgave en krijgt u maar liefst 20% korting op de verkoopprijs. Klik hiervoor op onderstaande button.

 

Abonnement

Het is ook mogelijk om losse exemplaren te bestellen. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@christelijkefilosofie.nl of te bellen naar T 033 – 43 28 288.

 

Verschenen delen

 

37. N.P. Wolterstorff, De God die wij aanbidden. Op verkenning in de liturgische theologie. € 21,90, excl. verzendkosten.
36. B. Loonstra. Autonomie en gemeenschap. Een debat over levensbeschouwing en psychotherapie. € 24,90, excl. verzendkosten.
35. R. van Mulligen. Alleen God kan ons nog redden. Egbert Schuurman: tegendraads christen in een seculier land. € 29,90, excl. verzendkosten.
34. R. van Putten, B. Cusveller, R. Nijhoff (red.). Denken om Shalom. De praktische filosofie van Nicholas Wolterstorff
33. B. Cusveller, M.J. de Vries. Cinemasofie
32. B.D. Hengstmengel. Denken met het hart
31. A. Plantinga. Het echte conflict
30. R.A. Jongeneel. Eerlijke economie
29. M.J. Verkerk, B. Cusveller, J. Hoogland, M. Vermeulen. Scherp gezien
28. M.D. Stafleu. Chronos & Clio
27. R. Kuiper. Moreel kapitaal
26. B. Goudzwaard, M. Vander Vennen R.S.W., D. van Heemst, H.A.C. Weigand-Timmer. Wegen van hoop in tijden van crisis
25. M.J. Verkerk, J. Hoogland, J. van der Stoep, M.J. de Vries. Denken, ontwerpen, maken
24. J. van der Stoep, R. Kuiper, T. Ramaker (red.). Alles wat je hart begeert?
23. B. Cusveller, M.J. Verkerk, M.J. de Vries. De Matrix Code
22. G.J. Buijs, P. Blokhuis, S. Griffioen, R. Kuiper (red.). Homo Respondens
21. B. Cusveller. Met zorg verbonden
20. S. Griffioen. Moed tot cultuur
19. K. Boersma, J. van der Stoep, M.J. Verkerk, A. Vlot (red.). Aan Babels stromen
18. M.D. Stafleu. Een wereld vol relaties
17. G.J. Buijs (red.). Als de olifanten vechten…
16. J. Stellingwerff. Inzicht in Virtual Reality
15. E. Schuurman. Geloven in wetenschap en techniek
14. M.D. Stafleu. Experimentele filosofie
13. H. Jochemsen, G. Glas. Verantwoord medisch handelen
12. M.J. Verkerk. Sekse als antwoord
11. R. van Woudenberg. Kennis en werkelijkheid
10. G. Nienhuis. Het gezicht van de wereld
9.   N.P. Wolterstorff. De rede binnen de grenzen van de religie
8.   A. Tol, K.A. Bril. Vollenhove als wijsgeer
7.   R. van Woudenberg. Gelovend denken
6.   H.G. Geertsema. Het menselijk karakter van ons kennen
5.   A.P. Bos. In de greep van de Titanen
4.   M.D. Stafleu. De verborgen structuur
3.   A.M. Wolters. Schepping zonder grens
2.   H. vander Goot. Onbevangen verstaan
1.   J. Klapwijk (red.). De eerste en de tweede geschiedenis