Stichting voor Christelijke Filosofie

Studieconferentie 2016

Op 16 januari 2016 hield prof. dr. Harry Kunneman, hoogleraar sociale en politieke theorie aan de Universiteit voor Humanistiek, een lezing op de jaarlijkse studieconferentie van de Stichting Christelijke Filosofie. Prof. dr. Jan Hoogland en dr. ir. Jan van der Stoep verzorgden een co-referaat. ‘s Middags waren er een aantal workshops te volgen. Voor een overzicht van deze workshops klik hier.
*

Tijdens de studieconferentie zijn video-opnamen gemaakt van de lezing, van enkele presentaties tijdens de workshops en van reacties van deelnemers op deze studieconferentie:

Extra: