Stichting voor Christelijke Filosofie

Agenda

Food ethics: habits, moral choices, worldviews

Keuzevak filosofie, Wageningen Universiteit

Docent en contact
Prof. dr. Jan van der Stoep (jan.vanderstoep@wur.nl).

Doelgroep en aanmelding
Voor het vak is geen voorkennis vereist. De colleges zijn vrij toegankelijk. Studenten kunnen zich aanmelden via MyPortal.

Data en locatie
Maandagen 17:30 tot 19:00 uur van 31 augustus t/m 30 november 2020. De colleges zijn deels fysiek en digitaal te volgen. Zie het rooster voor meer informatie.

Beschrijving
Eating is more than just the consumption of nutrients. It connects people with each other, and with the plants and animals in their surroundings. Food has to do with health, animal welfare, land use, biodiversity, class culture, geopolitical relations, local traditions and cooking habits. People think differently about food production. Some emphasize the importance of technology to achieve high yields in order to feed a growing world population. Others point to principles such as stewardship, or argue for circular agriculture or organic farming. The same variety of views is visible when it comes to the consumption of food: health diets, the slow food movement, vegetarianism or local food. Over the centuries various religious traditions have developed their own eating habits, informed by specific commandments and prohibitions. What can be learned from these traditions? Why is it that in a Western culture, influenced by Christianity, people pay so little attention to the meaning and value of food?

After following the course and passing the exam, students should have:

  • Knowledge about the main themes in food ethics, and about different approaches
  • Insight into how worldviews influence the production and consumption of food
  • An elaborate and critical view on the Christian idea of stewardship
  • An articulated and substantiated opinion on a specific issue concerning food

Literatuur
Wordt beschikbaar gemaakt op Blackboard.

Overige informatie
Vakcode: CPT-57003.
Link naar Studiegids.

Cultuurfilosofie I: hedendaagse techniekfilosofie en ingenieursethiek

Keuzevak, Faculteit Techniek, Bestuur en Management, Technische Universiteit Delft.*

Docent en contact
Prof. dr. Marc de Vries (m.j.devries@tudelft.nl)

Doelgroep en aanmelding
Alle Bachelor- en Masterstudenten van de Technische Universiteit Delft. Aanmelden via Osiris of via de docent.

Data
1e Semester 2020-2021, woensdagen 15.45-17.30 uur (vanaf 2 september 2020).

Locatie
De colleges worden online gegeven.

Beschrijving
Techniek roept in de samenleving zeer uiteenlopende reacties op. Voor de een is het één grote zegening. We kunnen het leven steeds meer veraangenamen, reizen naar waar we maar willen, communiceren met wie we maar willen, informatie vinden als nooit tevoren, en ziekten (en misschien zelfs de dood) worden steeds meer teruggedrongen.

Voor anderen is het een ramp. Er blijft van onze mooie aarde niets meer over als het zo doorgaat, en mensen worden in hun privacy bedreigd door de “Big Brother”, die steeds meer werkelijkheid begint te worden.

Vroeger schreven techniekfilosofen meestal vrij kritisch over techniek. Wie wel eens iets van Heidegger of Ellul gelezen heeft, zal dat beamen. Tegenwoordig zijn er techniekfilosofen, die weliswaar sterk beïnvloed worden door de filosofen van de vorige eeuw, maar toch een eigen geluid laten horen. Iemand als Don Ihde is een echte Heideggeriaan, maar heeft heel eigen ideeën over de toepassing van Heideggers filosofie op techniek dan Heidegger zelf had. Er zijn ook christenen onder die filosofen. Albert Borgmann, een rooms-katholiek filosoof, schreef een boek voor christenen waarin hij zijn door Heidegger geïnspireerde zorgen over techniek vertaalt naar een oproep aan christenen om op een bepaalde manier met techniek om te gaan. Verschillende van die filosofen hebben ook wel iets met het postmoderne levensgevoel van onze tijd, of gaan daar in elk geval op in. In het college willen we teksten vijf van zulke filosofen lezen en discussiëren over de grote vragen rond de plaats van de techniek in onze cultuur.

Literatuur
Deel 1 en Deel 2 van het boek Philosophy of Technology: An introduction for technology and business students van Jan Hoogland, Jan van der Stoep, Maarten Verkerk en Marc de Vries (Routledge, New York, 2016).

Overige informatie
Het vak kan voor 3 ECTS worden afgesloten met een mondeling tentamen of een essay.

Link naar studiegids: wm0371tu

prof. dr. ir. Jeroen de Ridder

Op 9 februari 2021 hoopt onze bijzonder hoogleraar Jeroen de Ridder zijn inaugurele rede uit te spreken.

De titel van zijn rede luidt:


‘Eigenaardige overtuigingen: over religieus geloof in de filosofie en elders in het denken’


Locatie en aanmelding
De zal worden gehouden in het Academiegebouw (Broerstraat 5). Informatie over de aanvangstijd en aanmelding volgt later.