Stichting voor Christelijke Filosofie

Agenda
prof. dr. ir. Jeroen de Ridder

In verband met het corona-virus, gaat de oratie van onze bijzonder hoogleraar Jeroen de Ridder op 14 april 2020 niet door.

De nieuwe datum van de oratie is D.V. 9 februari 2021.

De titel van zijn rede luidt:


‘Eigenaardige overtuigingen: over religieus geloof in de filosofie en elders in het denken’


Locatie en aanmelding
De zal worden gehouden in het Academiegebouw (Broerstraat 5) en begint om 16.15u.

Informatie over aanmelding volgt later.

Denkers van de dialoog: Levinas, Buber en Rosenzweig

Bachelor-3 filosofie, Universiteit Leiden

Docent en contact
Prof. dr. Renée van Riessen (r.d.n.van.riessen@phil.leidenuniv.nl)

Doelgroep en aanmelding
Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor:

  • Bachelorstudenten Filosofie/Philosophy die de propedeuse hebben behaald, en ten minste 10 EC van de verplichte onderdelen uit het tweede jaar, waaronder Philosophy of Mind of Concepts of Selfhood.
  • Pre-masterstudenten Philosophy die in het bezit zijn van een toelatingsbesluit en voor wie deze cursus een onderdeel is van het vereiste pre-masterprogramma.

Kennis van de moderne wijsbegeerte is vereist, in het bijzonder idealisme en fenomenologie.

Data
Dinsdagen, 15:15-18:00 uur (4 februari t/m 12 mei 2020; met uitzondering van 17 maart en 5 mei 2020).

Locatie
Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden, zaal 208.

Beschrijving
Deze cursus biedt een inleiding op en grondige verkenning van de filosofie van Levinas, Rosenzweig en Buber vanuit hun gemeenschappelijke uitgangspunt: het denken van de dialoog. Via de invalshoek van de dialoog worden ook andere aspecten van het denken van Levinas, Rosenzweig en Buber belicht, zoals hun visie op waarheid, taal, liefde en godsopenbaring.

In de colleges wordt de onderlinge relatie tussen de dialogische denkers belicht aan de hand van overeenkomsten, zoals de joodse achtergrond en hun interesse voor taal én verschillen, zoals bijvoorbeeld het verschil in filosofische methode (idealisme versus fenomenologie).

Uitgangspunt van de cursus is een close reading van Levinas’ hoofdwerk Totaliteit en Oneindigheid; van daaruit worden lijnen getrokken naar Bubers Ich und Du (Ik en Jij) en Rosenzweigs Ster van de Verlossing.

Literatuur
Verplichte literatuur (aanschaffen):

  • Emmanuel Levinas, Totaliteit en Oneindigheid, Amsterdam: Boom, 2012.
  • Martin Buber, Ik en Jij, Utrecht: Bijleveld, 2010.

Overige literatuur wordt als reader of E-syllabus ter beschikking gesteld bij aanvang van het college, waaronder:

  • Simon Critchley and Robert Bernasconi (eds)., The Cambridge Companion to Levinas. Cambridge 2002.
  • Michael L. Morgan em Peter E. Gordon, The Cambridge Companion to Modern Jewish Philosophy, Cambridge : Cambridge U.P. 2007.
  • Hilary Putnam, Jewish Philosophy as a Guide to Life, Bloomington 2008.
  • Franz Rosenzweig, De Ster van de Verlossing, Delft/Meppel: eburon/Skandalon, 2000.
  • Emmanuel Levinas, Het menselijk gelaat, Baarn: Ambo, 1987.
  • Theo de Boer, Tussen filosofie en profetie. De wijsbegeerte van Emmanuel Levinas. Baarn: Ambo, 1989.

Meer informatie
Alle verdere informatie is te vinden in de studiegids.
Vakcode: 5013KCG15
Credits: 10 ECTS