Stichting voor Christelijke Filosofie

26 januari 2019: Christelijke filosofie conferentie

Onze jaarlijkse conferentie vindt plaats op 26 januari 2019. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn! Het thema is Individu en gemeenschap: een christelijk-filosofisch perspectief.

 

Ruim vijftig jaar na ‘mei 1968’ lijkt het individualiseringsproces dat in die jaren een impuls kreeg op zijn grenzen te stuiten. De recente opleving van het populisme, zowel in Europa als de VS, toont de behoefte van mensen om zich te identificeren met iets dat groter is dan henzelf en bij een gemeenschap te horen, in dit geval een natie. Dit is eerder een reactie op te ver doorgeschoten individualisering dan een kwestie van of-of: of individu of gemeenschap. Velen van ons voelen zich aangetrokken tot beide polen en zoeken naar een bepaalde mix of balans tussen beide.

 

Ook de christelijke traditie heeft waardering voor zowel individu als gemeenschap. Het christendom gaat uit van een relationeel mensbeeld, waarin een mens tot bloei komt in relaties met anderen – God, de naaste en de schepping. Dit gaat terug op de idee dat de mens naar Gods beeld geschapen is en God zelf een relationeel wezen is, waarbinnen liefde en gemeenschap tussen Vader, Zoon en Geest centraal staan. Binnen de reformatorische wijsbegeerte komt dit tot uiting in een waardering voor verschillende soorten samenlevingsverbanden, waarin mensen zijn opgenomen en tot bloei kunnen komen.

 

Tegelijkertijd wordt in de christelijke traditie veel waarde gehecht aan het individu. Het christendom heeft zelf voeding gegeven aan de kijk op de mens als een individu. Denk aan Augustinus, die als een van de eersten aandacht vroeg voor het innerlijk van de mens, de nadruk van de Reformatie op de individuele relatie met God, en Kuyper, die ook pleitte voor de ‘soevereiniteit van de individuele persoon’.

 

Tijdens het interactieve ochtendprogramma verkent prof. dr. Govert Buijs individu, gemeenschap en hun onderlinge verhouding vanuit christelijk-filosofisch perspectief. Heeft één van beide het primaat? Als er een spanning bestaat tussen beide, kunnen ze dan met elkaar worden verzoend? En hoe kan christelijke filosofie van waarde zijn in het spanningsveld tussen individu en gemeenschap in onze tijd en cultuur? Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld.

 

Programma

10.00    Ontvangst met koffie/thee en boekenmarkt
10.30    Opening
10.45    Lezing en discussie over Individu en gemeenschap: een christelijk-filosofisch perspectief – prof. dr. Govert Buijs, hoogleraar namens Stichting voor Christelijke Filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
12.00    Kijkje in de keuken van Stichting voor Christelijke Filosofie
12.15    Lunch en boekenmarkt
13.30    Eerste ronde workshops
14.45    Tweede ronde workshops
15.45    Borrel

 

Workshops

Na een hartverwarmende lunch kunt u ’s middags deelnemen aan een aantal boeiende workshops. Veel daarvan sluiten aan bij het ochtendthema. Aan het begin van de conferentie kunt u zich opgeven voor twee van de volgende workshops:

 

Ronde 1 (13.30-14.30 uur)

  1. Autonomie en gemeenschap in de psychotherapie – dr. Bert Loonstra
  2. Het individu en de gemeenschap in herdenkingspraktijken – dr. Rik Peels
  3. Actuele vragen met betrekking tot de vrijheid van onderwijs – mr. Fenneke Zeldenrust MA
  4. Dooyeweerd voor ‘dummies’ – prof. dr. Maarten Verkerk

 

Ronde 2 (14.45-15.45 uur)

  1. Het zelf. De invloed van Fichte op Kierkegaard – Suzan ten Heuw MA
  2. Twee geloven meer dan één – prof. dr. ir. Jeroen de Ridder
  3. De socio-economie van Etzioni – dr. ir. Roel Jongeneel
  4. De kwaliteit van relaties volgens de joodse filosofie – prof. dr. Renée van Riessen (komt helaas te vervallen)

 

Klik hier voor een beschrijving van deze workshops.

 

Locatie & aanmelding

Evangelische Hogeschool Amersfoort
Drentsestraat 1
3812 EH Amersfoort

 

Stuur (bij voorkeur) een e-mail naar info@christelijkefilosofie.nl of bel 033 – 43 28 288, dan maken we uw aanmelding in orde. Dit kan tot uiterlijk 21 januari 2019.

 

Toegangsprijs & betaling

Studenten: gratis
Leden Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte: € 15,-
Niet-leden: € 20,-

In de toegangsprijs zijn koffie/thee, lunch en borrel na afloop inbegrepen.

 

Gelieve dit bedrag over te maken op NL33 INGB 0001 2095 98 t.n.v. Stichting voor Christelijke Filosofie in Amersfoort o.v.v. ‘8214 Conferentie 2019’.