Stichting voor Christelijke Filosofie

Jaarrekeningen SCF en VRW

Op de ALV van 28 juni 2021 zijn de jaarrekening van Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte en het jaarverslag vastgesteld. Het jaarverslag zal binnenkort op onze website worden gepubliceerd. Ook heeft het bestuur de jaarrekening van Stichting voor Christelijke Filosofie vastgesteld.

U kunt de jaarrekeningen en (binnenkort) het jaarverslag vinden op deze pagina.