Stichting voor Christelijke Filosofie

Nieuwe boeken in de digitale bibliotheek

Er is een tweetal nieuwe boeken verschenen in onze digitale bibliotheek.

Het e-book van Marinus Dirk Stafleu behandelt natuur en vrijheid als twee polen in de geschiedenis van de westerse filosofie. Hij laat zien hoe deze tegenstelling vanaf de zeventiende eeuw de westerse wijsbegeerte beheerst.

Waarheid en wijsheid in de economie is een bundeling van bijdragen van Roelf Haan. Hij schrijft in het voorwoord dat de essays “vragen en voorvragen aan de orde stellen waarvan de economische theorie zich zelf niet per se rekenschap geeft en die toch met de economie alles te maken hebben”.

Verder zijn in de digitale bibliotheek vele artikelen, redes en boeken te vinden die allemaal gratis te raadplegen zijn.