Stichting voor Christelijke Filosofie

Nieuwe boeken van Henk Geertsema

Er zijn recent twee nieuwe boeken van onze emeritus-hoogleraar Henk Geertsema verschenen.

Het eerste boek is Homo Respondens: Essays in Christian Philosophy. Dit boek bevat een Engelstalige collectie van de belangrijkste essays van Henk Geertsema van de afgelopen decennia.

Het tweede boek is Bijbel en evolutie: blijvend conflict of verrassende ruimte. In dit boek wil Henk Geertsema duidelijk maken dat de tegenstelling tussen schepping en evolutie niet terecht is. Geloof en wetenschap sluiten elkaar niet uit. Zij hebben beide een eigen karakter. En ze hebben elkaar nodig. Dit boek gaat alle Bijbelteksten langs die gaan over de schepping en wordt uitgezocht in hoeverre de Bijbel ruimte geeft voor het wetenschappelijk wereldbeeld dat ontstaat met de evolutietheorie.

Lees een recensie van Bijbel en evolutie in het Nederlands Dagblad.