sereen-2-e1707999058915

3 april, 24 april, 22 mei en 5 juni 2024

Serie avondcolleges ‘Ontspannen samenleven: levensbeschouwelijke herbronning in de meritocratie’

In deze reeks avondcolleges doordenken we het ideaal van ‘ontspannen samenleven’ vanuit levensbeschouwelijk perspectief. De collegereeks is bedoeld voor professionals (of je nu in je eerste of vierde baan zit) die verlangen naar verdieping en bestaansverheldering.

Lees hier meer over de inhoud en opzet van de avondcolleges.

Deze reeks avondcolleges is een samenwerking tussen het Jan Luyken Instituut van de Christelijke Hogeschool Ede en Stichting voor Christelijke Filosofie. Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door fonds Kerk en Wereld.

Inhoudelijk programma

Avond 1 De overspannen samenleving: de meritocratie als existentieel probleem
Avond 2 Rust als het goede leven: lessen van Josef Pieper
Avond 3 Heilige ritmes: Abraham Joshua Heschel over de sabbat
Avond 4 De tijd ont-managen: een andere benadering van werktijd

Praktische informatie
Docent: dr. Robert van Putten, lector Bezieling & Professionaliteit
Format: Interactieve seminars (hoor/werkcollege)
Entreegeld: €95 voor 4 avonden, inclusief lesmateriaal
Locatie: Plompetorengracht 3, Utrecht.

Data: 3 april, 24 april, 22 mei en 5 juni 2024
Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur

Aanmelding
U kunt zich hier aanmelden. U kunt zich aanmelden t/m 20 maart 2024.

 

masterclass

15 november 2023- 3 april 2024

Masterclass Christelijke Filosofie

Naast ons onderwijsaanbod op universiteiten, willen wij de verdieping van Christelijke Filosofie aanbieden aan alle geïnteresseerde studenten en daarom zijn wij gekomen tot het opzetten van Masterclasses in samenwerking met christelijke studentenverenigingen, in dit geval met ChOOse, het overkoepelende studentenorgaan in Enschede.

We zullen in Enschede, de plek waar prof. dr. Jan Hoogland de leerstoel bekleedt, deze masterclass aanbieden. We organiseren zes avonden over “Christelijke Filosofie” als breed onderwerp om kennis te maken met christelijke filosofie en gedachtegoed.

Data: Woensdagavonden 15 nov, 6 dec, 10 jan, 7 feb, 28 feb, 3 april.
Tijd: 19.15-21.15
Plek: Universiteit Twente
Aanmelding: klik hier

Filosofie I

Semester 1 en 2 2023/2024

Filosofie I: techniek- en wetenschapsfilosofie

In dit vak worden grondbegrippen van de techniek behandeld aan de hand van uitgewerkte gevalstudies. Dit gebeurt aan de hand van het conceptueel kader van de reformatorische wijsbegeerte.

Studenten leren technische ontwikkelingen op een filosofische manier te analyseren vanuit een reformatorisch-wijsgerig kader.

Docent: Prof. dr. M. J. de Vries

Werkvormen: Werkcolleges

Credits: 3 ECTS

Waar: Technische Universiteit Delft

Wanneer: -wordt nog bekend gemaakt-

Toetsing: Mondeling tentamen of kleine scriptie

Literatuur: Het college wordt gegeven aan de hand van het boek “Denken, Ontwerpen, Maken” van Verkerk, Hoogland, van der Stoep en de Vries (uitgegeven bij Boom in Amsterdam).

Inschrijven op Blackboard is aan te bevelen.

Code: WM0361TU

Cultuurfilosofie

13 februari t/m 24 maart 2023

Cultuurfilosofie

In de colleges worden diverse trends in de hedendaagse cultuur, zoals individualisering, globalisering en belevingscultuur gepresenteerd. In het bijzonder wordt ingegaan op het belang dat tegenwoordig wordt gehecht aan zingeving, authenticiteit en levenskunst.

Parallel hieraan worden hoofdlijnen van de geschiedenis van de westerse filosofie geschetst met speciale aandacht voor een aantal ‘grote’ filosofen zoals Plato, Aristoteles, Descartes, Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger en Levinas.

Leerdoelen

De student:

1. kan diverse trends in de hedendaagse cultuur weergeven, herkennen en evalueren;

2. kan reflecteren op zingeving, authenticiteit en levenskunst in de huidige cultuur;

3. kan de hoofdlijnen van de geschiedenis van de westerse filosofie beschrijven;

4. kan enkele voor de theologie relevante centrale filosofische begrippen, denkkaders, probleemstellingen en zienswijzen omschrijven en interpreteren.

Docent: Prof. dr. Jan van der Stoep

Werkvormen: Hoor- en werkcolleges; zelf- en literatuurstudie; opdrachten

Studenten geven tijdens een college een voordracht over ‘zingeving, authenticiteit en levenskunst vanuit christelijk perspectief’ en houden leerwinstrapportages bij.

Credits: 5 ECTS

Waar: Theologische Universiteit Kampen, locatie Utrecht

Wanneer: Maandagen en woensdagen, steeds om 13:30-15:15 uur, tussen 13 februari en 24 maart.

Toetsing: Kennistoets (schriftelijk tentamen) en Essay

Literatuur:

  • Brink, G. van den, Oriëntatie in de filosofie (Zoetermeer: Boekencentrum, 2000).
  • Smith, James, K.A., You are what you love. The spiritual power of habit (Grand Rapids: Brazos Press, 2016), hoofdstuk 1 (p. 1-25).
  • Taylor, Ch., De malaise van de moderniteit (Kampen: Kok Agora, 1996), hoofdstuk III- V, p. 37-61.
  • Tongeren, P. van, Leven is een kunst. Over morele ervaring, deugdethiek en levenskunst (Zoetermeer: Klement, 2012), hoofdstuk III en IV (p. 99-134 & 137 -178).
  • Verhaeghe, P., Identiteit (Amsterdam: De Bezige Bij, 2012), hoofdstuk 1 (p. 13-39).

Code: BT-CF1B