Missie

Stichting voor Christelijke Filosofie wil bijdragen aan brede vorming vanuit christelijk perspectief, geïnspireerd door en staand in de traditie van christelijke filosofiebeoefening.

Visie

Bijdragen aan brede vorming…

Brede vorming betekent dat we overstijgende vragen aan de orde willen stellen. Het gaat om vragen met betrekking tot zin en betekenis, ethiek en maatschappij. Vorming houdt ook in: zelf kritisch leren nadenken, tot oordelen en vervolgens tot handelen komen. Het doel van vorming is dat mensen kunnen ontwikkelen als persoon.

Wie anderen wil vormen moet zelf ook blijvend gevormd worden. Daarvoor is doordenking nodig van datgene wat ons vanuit het verleden wordt aangereikt en van de vragen die vanuit de huidige tijd aan ons worden gesteld.

Wie wil bijdragen aan vorming, moet naast de doelgroep gaan staan. Wat zijn de vragen van studenten en jonge professionals? Waar hebben zij behoefte aan? Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat de antwoorden die eerder zijn ontwikkeld aansluiten bij de vragen van nu. We willen daarom actief de verbinding met onze doelgroep zoeken.

…vanuit christelijk perspectief…

Bij vakoverstijgende vragen komt al snel een levensbeschouwelijk perspectief aan de orde. Welke veronderstellingen liggen aan theorieën ten grondslag? Hoe kom je tot ethisch oordelen? Welke bronnen hebben gezag? Levensbeschouwing doet ertoe bij het zoeken naar antwoorden op dit soort vragen. We geloven dat het christelijk geloof daarbij iets bijzonder waardevols in te brengen heeft.

geïnspireerd door en staand in de traditie van christelijke filosofiebeoefening

We putten uit de brede traditie van christelijke filosofiebeoefening, van Aurelius Augustinus tot Herman Dooyeweerd en van Blaise Pascal tot Marilynne Robinson. We laten ons hierdoor inspireren en houden deze levend door zelf, vanuit de vragen van onze tijd, christelijke filosofie te beoefenen. Deze verbreding was al eerder ingezet met de naamswijziging van Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte naar Stichting voor Christelijke Filosofie. Tegelijkertijd blijven de denklijnen die zijn ontwikkeld in de traditie van de reformatorische wijsbegeerte een belangrijk ankerpunt van ons werk.

Lees meer over onze organisatie.