ANBI

ANBI_FC

Stichting voor Christelijke Filosofie (RSIN 3559798) is een algemeen nut beogende instelling.

Klik hier voor het officiële ANBI-formulier van Stichting voor Christelijke Filosofie. Lees meer over onze organisatie.

Klik hier voor het ANBI-formulier van Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  1. Het stimuleren van het reformatorisch wijsgerig denken en het verbreiden van de resultaten daarvan.
  2. Het zoveel mogelijk dienstbaar maken van de resultaten van het reformatorisch wijsgerig denken voor allen die theoretische of praktische arbeid verrichten.
  3. Het uitvoeren van activiteiten ten behoeve van de Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte.

(Art. 3 Statuten van Stichting voor Christelijke Filosofie)

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen enkele vergoeding. Alleen gemaakte reiskosten worden vergoed.
De directeur ontvangt salaris volgens VNSU-schaal 12, en heeft recht op een vakantietoeslag van 8%. Gemaakte reiskosten worden vergoed.

Jaarplannen