Stichting voor Christelijke Filosofie

De organisatie
organisatie

HOOGLERAREN

Jan HooglandJeroen de RidderJan van der StoepMarc de Vries


CURATORIUM

Het curatorium dat toezicht houdt op de leerstoelen bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter vacant
  • Prof. dr. Johan Graafland
  • Prof. dr. James Kennedy
  • Prof. dr. Roel Kuiper

BESTUUR

Het bestuur wordt gevormd door de volgende leden:

  • Dirk van Schepen MA (voorzitter)
  • Jan van Ginkel RA (penningmeester)
  • Wout Bisschot MA (secretaris)
  • Henk Jongbloed MSc
  • Prof. dr. ir. Aart Nederveen
  • Drs. Annemiek van Woudenberg – de Groot

DE WERKORGANISATIE

Dr. Simon Polinder (interim-directeur per 1 december 2021)

Dr. Sander Luitwieler (directeur, tijdelijk afwezig)

Marieke Haan (bureaumanager)

Dr. Teunis Brand (redacteur en communicatiemedewerker)DE NAAMGEVING

In 1995 heetten de stichting en de vereniging beiden `voor Reformatorische Wijsbegeerte´. In 2010 is besloten dat de stichting niet langer Reformatorische Wijsbegeerte wordt genoemd, maar verder gaat onder de naam: Stichting voor Christelijke Filosofie. Dit kan gevolgen hebben voor uw giften die u al jaren aan de stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte deed. Alle financiële zaken worden afgehandeld door onze stichting, en kunnen aan de stichting voor Christelijke Filosofie worden overgemaakt.


BELONINGSBELEID

Het bestuur ontvangt geen enkele vergoeding. Alleen gemaakte reiskosten worden vergoed.

De directeur ontvangt salaris volgens VNSU-schaal 11, en heeft recht op een vakantietoeslag van 8%. Gemaakte reiskosten worden vergoed.