Stichting voor Christelijke Filosofie

De organisatie
organisatie

HOOGLERAREN

Govert BuijsJan HooglandJeroen de RidderRenée van RiessenMarc de Vries


CURATORIUM

Het curatorium dat toezicht houdt op de leerstoelen bestaat uit de volgende personen:

 • Prof. dr. Frank van der Duyn Schouten (voorzitter)
 • Prof. dr. Johan Graafland
 • Ir. Jan Harmsen
 • Prof. dr. James Kennedy
 • Prof. dr. Roel Kuiper

BESTUUR

Het bestuur wordt gevormd door de volgende leden:

 • Drs. Peter Sneep (voorzitter)
 • Jan van Ginkel RA (penningmeester)
 • Henk Jongbloed
 • Prof. dr. ir. Aart Nederveen
 • Dirk van Schepen MA
 • Drs. Annemiek van Woudenberg – de Groot

DE WERKORGANISATIE

Dr. Sander Luitwieler (directeur)

Marieke Haan (bureaumanager)

Teunis Brand (communicatiemedewerker)

Een aantal werkzaamheden voor de stichting wordt uitgevoerd door vrijwilligers, die onder andere de facilitaire zaken en de vertalingen verzorgen.


DE NAAMGEVING

In 1995 heetten de stichting en de vereniging beiden `voor Reformatorische Wijsbegeerte´. In 2010 is echter besloten dat de stichting niet langer Reformatorische Wijsbegeerte wordt genoemd, maar verder gaat onder de naam: Stichting voor Christelijke Filosofie. Dit kan gevolgen hebben voor uw giften die u al jaren aan de stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte deed. Alle financiële zaken worden afgehandeld door onze stichting, en kunnen aan de stichting voor Christelijke Filosofie worden overgemaakt.


BELONINGSBELEID

Het bestuur ontvangt geen enkele vergoeding. Alleen gemaakte reiskosten worden vergoed.

De directeur ontvangt salaris volgens VNSU-schaal 11, en heeft recht op een vakantietoeslag van 8%. Gemaakte reiskosten worden vergoed.

Voor de directeur is een pensioenverzekering afgesloten. De premie wordt voor 50% door de stichting betaald.